Egyidős vagyok a Hubble Űrtávcsővel

A Hubble Űrtávcsõ a csillagászat történetének legeredményesebb eszköze. A távcsövet szállító űrrepülõgép 1990 tavaszán indult a világűrbe. Diákpályázatunk résztvevõinek többsége is ebben az idõszakban született, elmondhatják tehát magukról, hogy egyidõsek a Hubble Űrtávcsõvel! A pályázók feladata, hogy értékeljék a HST csillagászatban betöltött helyét, szerepét, alapvetõ felfedezéseit, eredményeinek sokszínűségét.

A pályaműben szakmai szempontból mutassák be és részletesen elemezzék a HST egy híres, vagy kevésbé ismert, de tudományos szempontból fontos felvételét. Kitérhetnek arra is, hogy az Űrtávcsõvel végzett észlelések alapján született eredmények milyen új kérdéseket vetnek fel, milyen további kutatásokat igényelnek. Önálló fogalmazványokat, értékeléseket és véleményeket várunk a HST szerepérõl, eredményeirõl, felvételeirõl, tehát kérjük a pályázókat, hogy ne a HST honlapjáról letöltött anyag magyar fordítását küldjék el. Fontos része a pályázatnak a megfelelõ forrásjegyzék és a felkészítõ tanár nevének feltüntetése. A pályamunkákat, ha van rá mód, digitális formában is kérjük mellékelni, de ennek hiánya nem kizáró ok.

A pályázaton azok a diákok indulhatnak, akik a 2008-as naptári évben még középfokú oktatási intézményben tanultak. A további feltételek megegyeznek az általános pályázati kiírással, amely a Természet Világa honlapján olvasható a (www.termeszetvilaga. hu). A pályázatokat a következõ címre kell beküldeni: Természet Világa Szerkesztõsége, 1444 Budapest Pf. 256. Beküldési határidõ: 2008. október 31. Összdíjazás: 30 000 Ft értékű könyvjutalom. Tanácsokért megkereshetitek a Magyar Csillagászati Egyesületet is. E-mail: mcse@mcse.hu.

Ajánljuk...