Mars – fehér könyv a vörös bolygóról, letölthető változat

Kereszturi Ákos: Mars – fehér könyv a vörös bolygóról című könyve 189 oldalon a Mars bolygó megismeréséhez nyújt általános útmutatót.

A könyv ingyenesen letölthető pdf változatban az alábbi linken: https://eszlelesek.mcse.hu/tarhely/kiadvanyok/Mars_feher_konyv_voros_bolygo_Kereszturi-Akos.pdf

Célja a legtöbb fontos témakör áttekintése, hogy az olvasó minél teljesebb képet kapjon arról, mik a bolygó legfontosabb földtudományi és bolygótudományi jellemzői. A kiadvány a benne szereplő 93 ábra, 8 táblázat és részletes tárgymutató révén hasznos kézikönyvként éveken keresztül segít a Marssal kapcsolatos hírek között tájékozódni. A kiadvány mind az egyszerű érdeklődőknek, mind a szakmabelieknek és az egyetemi hallgatóknak hasznos segédeszköz. A kiadvány létrehozásában a Bolyai Kutatási Ösztöndíj és az OTKA PD 105970 támogatása és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium „Csillagászat a fejlődésért és a tehetségekért” programja nyújtott segítséget.

A könyv a Magyar Csillagászati Egyesülettől e-mailben rendelhető meg, ára 2000 Ft (MCSE tagoknak 1500 Ft). Az alábbiakban a könyv tartalomjegyzéke és a tárgymutatójában szereplő fogalmak olvashatók, amelyek vázlatos áttekintést nyújtanak a könyv által bemutatott témakörökről, és a tárgyalás szakmai mélységéről. A könyvben szereplő ábrák a forrás megjelölésével felhasználhatóak, amelyeket digitális változatban a szerzőtől emailben lehet elkérni.

 

Tartalomjegyzék

Bevezetés
A Mars általános jellemzői
Tektonika a Marson
Vulkanizmus a Marson
Vulkáni felépítmények
A vulkanizmus területi eloszlása
Vulkáni kőzetek
A vulkanizmus szerepe a bolygófejlődésben
A felszín ásványi és kémiai adottságai
Színképi elemzések
Elsődleges és másodlagos ásványok
Mágneses tér, ionoszféra
A légkör jellemzői
Évszakok a Marson
Légköri anyagok körforgása
H2O a Marson
 
A felszíni jég
A vízjég vándorlása és állapotváltozásai
Éghajlat és változásai
Sók a Marson
Folyadékok a Mars felszínén
Idős vízfolyásnyomok a bolygón
Éghajlatváltozás és felszínátalakulás
Aprózódás és mállás a Marson
A kémiai mállás tényezői a Marson
Az aprózódás és a mállás nyomai
Földi tapasztalatok és analógiák
Hőingás a Marson
Szélformák
Klimatikus planetomorfológia
Felszínformatípusok
Üledékek a Marson
Üledékképződési folyamatok a Marson
Üledéktípusok a Marson
Esettanulmányok
Fejlődéstörténet az üledékek alapján
Marsmeteoritok
Felszínmorfológiai összefoglalás
A Mars fejlődéstörténete
Asztrobiológiai vonatkozások
Képmelléklet
Köszönetnyilvánítás
Rövidítések
Glosszárium
Hivatkozások
Tárgymutató
 

 

Tárgymutató

aeroszol, Adirondack, „áfonyák”, aggregátum, agyagásványok, aktív réteg, Alba Patera, albedo, ALH 84001, Amazoni, Amazonis Planitia, andezit , aphéliumi felhőöv, aprózódás, áradásos csatorna, árapály, Argyre-medence, árok, Arsia Mons, artinit, Ascraeous Mons, asztrobiológia, Atacama-sivatag, Athabasca Valles, Barnacle Bill, bazalt, becsapódások, bepárlódás , besugárzás, Bounce, bróm, Burns Formáció, Capri Chasma, Ceraunius Tholus, Cerberus Planitia, Cerberus Fossae, Chasma Boreale, chassignitek, Chocolate Hills, Chryse Planitia, ciklusok (anyag körforgás), Circum Hellas Volcanic Province, Clovis, Comanche, concepcion, Curiosity, crocus, csapadék, csuszamlás, Deadalia Planum, Deimos, Deuteronilus Mensae, deliquescence, delta (üledékes), differenciáció, dinamóhatás, Dorsa Argentea, dűne, EETA 79001, éghajlat, elfolyósodás, ementáli sajt, Endeavour-kráter, Elysium-hátság, Elysium Mons, epszomit, eróziós barázda, eutektikus, evaporit, évszakok, évszakos pólussapka, excentricitás, fagyaprózódás, fedőüledék, felhő, felföld (déli), felszínellágyulás, ferrihidrit, filloszilikát, folyóvölgy, forró folt, foszfor, fotódisszociáció, foto-Fenton reakció, freatomagmás, gammaspektrométer, geomorfológia, gipsz, Gertrude Weise, Gilbert delta, gleccser, globális lemeztektonika, goethit, gránát, gravitációs anomália, Gusev-kráter, Hadley cella, hálózatos csatornák, halofilek, hegylábi mélyedések, hegylábi törmelékmező, hegységképződés, Hellas-medence, hematit, HEND, Heszpériai, hidegfolt (sarkvidéki), hidratáció, hidrogénperoxid, hidromagnezit, hidrotermális, hidroxid, highland-lowland boundary, higroszkópos, hipszografikus görbe, Holden-kráter, Home Plate, homok, homokkő, hőforrás, hőhullám behatolási mélység, hőingás, hőtehetetlenség, hullámfodor, Husband Hill illó anyagok, indító szélsebesség, inszolációs aprózódás, Interior Layered Deposit, ionoszféra, ívelt gerincek, izotóp jardang, jarosit, Jezero-kráter, kaldera, kaolinit, karbonát, katabatikus szél, káoszterület, kémhatás, kén, kén-hidrogén, kéreg, kieserit, kimart csatornák, klíma, klór, koncentrikus kráterkitöltések , „kosárlabda” terület , kriokarszt, krioszféra, kúp (vulkáni), kúszás, köpeny, kőzetburok, krioszféra lapos lejtők, láva, lávabarlang, lávacsatorna, lávagerinc, LDA, lebenyes kráterek, légkör, légnyomás, lejtő aszimmetria, lejtősáv, lejtőszél, lepidokrokit, limonit, litoszféra, Lunae Planum, LVF, mállás, Mars Express űrszonda, marsmeteoritok, Mauna Kea, Mauna Loa, magma, mágneses anomáliák, mágneses tér, magnetit, magnetoszféra, magnézium, magnézium-karbonát, magnézium-szulfát, magnezit, mállási kéreg, Mangala Fossae, Mangala Vallis, Mars Odyssey űrszonda, Marte Vallis, McMurdo szárazvölgyek, Medusa Fossae, megaoutflow, mélyföld, Meridiani Planum, metán, meteorit, Mimi, montmorillonit, moréna Nakhla, napállandó, napszél, neutron spektrométer, Nili Fossae, Nili Patera, nitrát, noachi, Noctys Labirinthus, nontronit óceán, óceánfenék szétterülés, olivin, Olympia Lobe, Olympia Undae, Olympus Aureola, Olympus Mons, omlás, opál, Opportunity, oszlopos elválás, oxidánsok, oxidok, oxigén, pajzsvulkán, palagonit, pályaelem változás, patera, Pathfinder, Pavonis Mons, periglaciális, permafroszt, peroxid, Phoenix űrszonda, Phobos, Phobos-2 űrszonda, Phoenicus Lacus, Phyllocian, poláris réteges üledékek, piroklaszt, piroxén, polihidratált szulfát, poligonok, pólusváltás, por, porördög, porvihar, pólussapka, Protonilus Mensae, Prometheus-medence, pszeudokráter, quasi circular depression Rahe-kráter, rétegszilikát, regolit, robbanásos vulkánkitörés, sárfolyás, savköd, Schiaparelli-kráter, Shalbatana Vallis, shergotitok, Siderikan, SNC, sók, sóaprózódás, sóoldat, solar longitude, Soyourner, spirális völgyek, Spirit, Surface Type-1, Type-2, Syrtis Major, szél, szélsáv, szerpentin, szerves anyag, szén-dioxid, szén-dioxid jég, sziklagleccser, szilicium-dioxid, szubdukció, szulfát, szulfid, szmektit Tartarus Colles, TEGA, telér, Tempe Terra, tengelyferdeség, terasz, Terra Meridiani, termokarszt, TES, Tharsis-hátság, Tharsis Tholus, Thaumasia Plató, Theiikian, tholi, Thyrrena Patera, tillit, tónyomok, transzform vető, tufa, Tyrone, ultraibolya sugárzás, üledék, üveg, üvegházgáz, üvegházhatás, Valles Marineris, vas, vas-oxidok, Vastitas Borealis, Victoria-kráter, Victoria-völgy, Viking űrszondák, viszkózus áramlásnyomok, visszatérő lejtősávok, víz (cseppfolyós), vízaktivitás, vízegyenérték, vízfeltörés, vízfilm, vízjég, vonalas völgykitöltés, vulkanizmus, vulkánkitörés, WEH, Weillington felület, Whatange felület, zeolit

 

Ajánljuk...