Égi kalendárium: 2008. november

A bolygók láthatósága

A Merkúr idei legjobb láthatósága november elején következik be a hajnali égbolton. 1-jén másfél órával a Nap előtt kel, a hónap közepére láthatósága erősen romlik, majd felső együttállásba kerül.

A Vénusz már feltűnő ékessége az esti égbolt DNy-i területének. A hónap elején még csak másfél, a végére már 3 órával a Nap után nyugszik, fényessége -4m.

A Mars továbbra is földtávolban van — és a Nap közelsége miatt ebben a hónapban nem figyelhető meg. Kicsiny, 4" alatti korongján felszíni részletek megfigyelésére amúgy sem sok esélyünk lett volna.

A Jupiter még látható az esti órákban a DNy-i égbolt alján a Sagittarius (Nyilas) csillagképben. Ugyan már alacsonyan van, de látványos, gyakran változó felhőalakzatai miatt érdemes felkeresni.

A Szaturnusz A Leo (Oroszlán) csillagképben tartózkodik. Éjfél körül kel, majd egyre magasabbra emelkedve kiváló megfigyelési célpontot jelent.

Az Uránusz és a Neptunusz az esti órákban kereshető fel. Előbbi az Aquarius (Vízöntő), utóbbi a Capricornus (Bak) csillagképben tartózkodik.

Üstökösök

A novemberben látható üstökösök közül érdemes kiemelten is foglalkoznunk néhány kisebb műszerrel is elérhető égi vándorral. A C/2008 A1 (McNaught) és a 85P/Boethin üstökösről bővebben olvashatunk honlapunk Észlelési ajánlat rovatában Kistávcsöves üstökösök novemberben címmel Tóth Imre billentyűzetéből.


A 85P/Boethin útja novemberben a Capricornus – Aquarius csillagképek határán

A hónapban még a C/2007 N3 (Lulin) üstökös is elérhető lesz kisebb műszerekkel. Napnyugta után DNy-on, végig a Scorpius (Skorpió) csillagkép északi határán tartózkodik, az M80 gömbhalmaztól 2°-al északabbra, a β Sco közvetlen közelében. Alig 1,5°-ot halad majd a hónap során.
Fényessége november elején már 9m fölé emelkedett, további fényesedése várható.

Együttállások, csillagfedések

Kezdjük rögvest egy csemegével, jelesül egy üstökös-gömbhalmaz együttállással az felsorolást! A C/2008 A1 (McNaught) az Ophiuchus (Kígyótartó) csillagképen halad keresztül. Ezen az égterületen számos Messier-gömbhalmaz is található. 4-én éjfélkor halad el a legközelebb M10 mellett, ekkor csupán 20′-re lesz annak középpontjától! Sajnos ekkor már tőlünk nézve az üstökös lenyugodott, de mire ismét besötétedik, még nem sokkal távolodik el, kb. 0,5°-os közelséget még láthatunk. Az M10 6,6m fényes, 12′ átmérőjű halmaz. A további Messier halmazok közül az M12-t 3°-ra, az M14-et pedig csak 6°-ra közelíti meg.


5-én a Vénusz és a 3,2m fényességű θ Oph kerül szoros, pár ívperces közelségbe. 11-14-én a Vénusz az M8 (Lagúna-köd) "alatt" halad el. A legkisebb távolság 1,5 ° lesz csupán. 17-én a λ Sgr és az M28 gömbhalmazzal kerül 2°-os területen belülre, 19-én 2°-ra lesz az M22-től. 2–3-a között a Szaturnusz a σ Leo közelében jár.

13-án este a Telehold ismét áthalad a Fiastyúkon. Szinte pontosan telibe találja a csillaghalmazt, így az összes fényes csillag fedésre kerül. Napnyugtakor már a halmaz közelében látszik, és este 22 óra  tájékán kezd el távolodni tőle.

15-én az M35 közelében lesz égi kísérőnk. Sajnos a távolság viszonylag nagy — 2° távolságban lesz a halmaztól — és a Hold is nagy 89%-os fogyó fázisú. 19-én az utolsó negyedben levő Hold a Regulust (α Leo) közelíti meg 2°-ra.


A TZ Per AAVSO d térképe.
Kattints a nagyobb verzióért!

   

A hónap változócsillagai

A hónap egyik érdekes változója a TZ Persei — amely egy jellegzetes törpenóva. Minimumban 15m alatti, a nagyjából 17 napos periódusú kitöréseikor 12m-ig fényesedik fel. Z Cam típusú törpenóva, ezért időnként fényállandósulásba kerül. Ilyenkor a változásai szinte
teljesen leállnak, és akár több hónapon át is 13-13,5m fényességű lehet.

A csillag könnyen megtalálható — hiszen a Perseus ikerhalmaz közvetlen közelében van. Őszi estéken remek észlelési feladat felkeresése
és fényességének megbecslése!

A hónap másik érdekes változója az OW Geminorum. Ez egy hosszú periódusú fedési változócsillag. Minimumai 3,4 évenként következnek csak be, így 1988-as felfedezése óta elég kevés megfigyelés gyűlt össze a rendszerről. Könnyen elérhető fényességű, hiszen maximumban 8,2m, minimuma pedig 9,8m-nál következik be — így kis műszerekkel is könnyen megfigyelhető. A csillag könnyen beazonosítható — hiszen a γ Gem közelében található.

Idei minimumának közepe november 24-én várható, és 12 nap időtartamú. Így megfigyelése egész november-december folyamán akár naponta is fontos, hasznos amatőrcsillagász tevékenység lenne!

   


Az OW Gem térképe
Kattints a nagyobb verzióért!

Novemberi meteorrajok

November meteoros hírei az elmúlt években sokszor a Leonidák meteorraj jelentkezéseiről szólt. Ugyan az aktivitás az elmúlt években jelentősen csökkent, de idén november 17-én 0:22 UT-kor egy Perseida-szintű kitörése várható. Ez óránként akár 100-130 meteor feltűnését is jelentheti — az egyetlen szépséghiba az éppen a radiáns mellett tartózkodó félhold.


A Leonidák meteorraj radiánsa

A novemberi időszak jellegzetes raja az Északi és a Déli Tauridák is. Előbbi nov. 12-én, utóbbinak 5-én éjjel van a maximuma. Aktivitásuk általában csak óránként 5 meteort produkál, de 1988-ban komoly kitörést láthattunk a rajtól, rengeteg fényes tűzgömbbel. Sajnos a Hold ennek a rajnak a megfigyelését is erősen zavarni fogja.

Ajánljuk...