Zsoldos Endre előadása Kiskőrösön

A 15 órakor kezdődő előadásra nagyjából 20 főnyi hallgatóság gyűlt össze. Az előadást Rezsabek Nándor konferálta fel.


Zsoldos Endre az előadása elején elmesélte, hogy milyen események hatására ingott meg a középkori csillagászati világkép a 16. században. Ezután kicsit korábbra ment az időben és bemutatta, hogyan képzelték el régen az emberek az égboltot.


Mindezek után áttért a magyarországi kezdetekre, az 1456-os üstököstől és az 1572-es „új csillag”-tól Pázmány Péteren keresztül Tofeus Mihályig.


1753-ban Mária Terézia elrendelte a tankönyvírást, melyek hatására rengeteg fizikakönyv jelent meg, amelyek mindegyike megemlítette a változócsillagokat. Ekkortájt a csillagok mibenlétének megítélésében is jelentős fordulat következett be.


Kitért arra is, hogy a 18. század végén, Angliában és Németországban nagyon aktív volt a változócsillagászat, ugyanakkor Magyarországon senki sem észlelt. Egy időre a csillagászati tevékenység meg is szűnt, de Konkoly Thege Miklósnak köszönhetően „újjáéledt”.


Előadását az ógyallai események bemutatásával zárta.

Ajánljuk...