Mi repked a fejünk fölött?

Steve Repton: Mi repked a fejünk fölött?
"Aki azt mondja, ismeri a választ – az, vagy téved, vagy hazudik.
Nem, itt és most nem elsősorban az UFO-król van szó, hanem azokról a
különféle földi eredetű, emberkéz által gyártott eszközökről, amelyeket mi küldtünk
fel az űrbe az elmúlt negyvenvalahány évben.

Táblázatrészlet a Raumflugkörper (Berlin, 1973.) című
könyvből. Az Anonymus (Névtelen) megjelölés különféle feladatokra szakosodott,
amerikai katonai műholdakat takar. A Grad (fok) oszlopokban látható, hogy
hányan haladn(t)ak a "forgalommal szemben…"
De lehet,
akad ott olyasmi is, amit nem mi küldtünk fel..? Mindenesetre tény, hogy
a Föld körüli, mondhatni közeli pályákon keringő számos műholdnak rejtélyes
módon nyoma veszett, míg egyesek olyanokat is látni vélnek – sőt bemérnek
– amelyek gyártóiról és felbocsátóiról semmilyen ismeretünk sincs. Lehet,
nem is az emberek állították őket bolygó körüli pályára?"
1. "…létrehoztak egy számítógépes programot, a C-Satot, amelybe
folyamatosan betáplálják az összes, mostanában fellőtt műhold pályaadatait
és természetesen
megtették ezt az összes, 1957 után a Földről felbocsátott szerkezet adatait
is. A több tízezer pályaelem igen pontosan írja le a műholdak mindenkori
helyzetét bolygónk körül.
Ennek ellenére a program alkalmazása óta a számítógépes megfigyelő rendszer
már többször vert riadót – olyan mesterséges égitesteket fedezett fel a
Föld körül, amelyek nem szerepeltek a programban! Vagyis:.? Valamilyen kalózállamok
lőtték fel ezeket anélkül, hogy a világ észrevette volna a dolgot? Ez nem
valószínű, a kilövéseket is figyelik a kémműholdak. Vagy valamelyik ország
más adatokat közölt, miközben a valóságban nem arra a pályára állította
a szerkezetet? Ez régebben elvárható volt a kínaiaktól és oroszoktól, de
ma már ez sem igazán sikerülhet a kiterjedt megfigyelés miatt.
Mindenesetre a gép és kezelői a program elindítása után mind gyakrabban
fedeztek fel a Föld körül keringő tárgyakat olyan pályákon, ahol semminek
sem szabadna lennie. Nyilvánvalóan megeshet, hogy jobbára amerikai kémműholdakat
láttak, amelyek fellövését nem jelentették be, eltitkolták. És más pályára
kerültek azok is, amelyek pályaadatait úgymond hivatalosan közölték."
2. "…több szovjet műholdat a szó valódi értelmében elpárologtattak.
Valamilyen lézerfegyverrel támadtak rájuk, és olyan magas hőfokot idéztek
elő bennük, hogy a fém alkatrészek is elpárologtak… Ezeket a már-már
csillagháborús
fegyvereket a földről irányították.
Ezt a háborút sohasem üzenték meg, és nem is beszéltek róla. Talán csak
az elnökök pártfőtitkárok találkozóin esett róla szó a Kremlben vagy
a Fehér
Házban."
3. "Az is biztos immár, hogy 1984. október 13-án, amikor a Challenger
űrrepülőgép elindult 13-ik (!) útjára, egy orosz műholdellenes lézerfegyvert
(Terra-3) vetettek be ellene. A szerkezetet Moszkvából irányították és
szándékosan
használtak olyan kis energiájú sugarat, amely nem tehetett benne komolyabb
kárt. De ez is egy sajátos figyelmeztetés volt Washington címére: Látjátok,
nekünk már ilyen fegyverünk van, hát ehhez tartsátok magatokat… Az
egész egyben azt is jelenti: miközben a Szovjetunió – és újabban Oroszország,
ismét – propagandaháborút folytatott az amerikai csillagháborús tervek
és
az űrhadviselés ellen – addig már javában készítette ehhez a saját fegyvereit!
Mi több, azokat be is vetette, nem egyszer és nem kétszer!"
4. "No és ne feledjük: a sajtó már 1966-ban közzétette Nyugaton,
hogy van egy – egyetlenegy! – ismeretlen eredetű műhold, amely nem a
megfelelő
irányban halad. Ugyanis minden addig és azután bármelyik nagyhatalom
által fellőtt műhold nyugatról keletre repül: De az az egy – amelynek
eredetéről
semmit sem tudunk – a forgalommal szemben repül és senki sem tudja, hogyan
került ilyen pályára. Ki lőtte fel; ha 1966 előtt nem is volt erre műszaki
lehetőség?
Talán nem itt a Földön kéne keresni a tettest?"
A Schumi-űrrovat válasza:
" Az első kérdés az, hogy lehet-e még számon tartani azt a több ezer
mesterséges holdat, űrszondát és űrhajót, amely a világűrben közlekedett,
vagy jelenleg is közlekedik. A válasz az, hogy pillanatnyilag még igen.
A második kérdés az, hogy szükség van-e egyáltalán regisztrációra."
– tette fel a kérdést Almár Iván az Aeromagazin, 2001. júniusi számában.
"A mesterséges holdak regisztrálásának igénye igen korán, már az űrkorszak
kezdetén felmerült. Akkor, a hatvanas években, elsősorban a kölcsönös gyanakvás
és félelem indokolta, hogy nemzetközi kötelezettségé kell tenni a hordozórakéták
indításának azonnali bejelentését. Mindkét űrnagyhatalom, vagyis a Szovjetunió
és az Egyesült Államok egyaránt félt attól, hogy a másik oldal észrevétlenül
tömegpusztító fegyvereket bocsát Föld körüli pályára. Persze a bejelentett,
regisztrált műhold is lehet veszélyes, végezhet katonai feladatokat, de
ha a pálya és a felbocsátás körülményei ismertek, akkor könnyebb követni
és védekezni ellene."

NASA Mission Report STS 41-G Challenger. Az összes adat
megnézhető például a NASA Kennedy Space Center honlapján: http://www.ksc.nasa.gov/shuttle/missions

Nem térek ki
az űrtevékenység okozta károkért való nemzetközi felelősségről, de a
szerződést aláíró országok
(közöttük hazánk is) kötelesek űrtevékenységnek minősülő rakétaindításaikról
jelentést küldeni az ENSz illetékes titkárságának, még abban az esetben
is, ha az űrkísérletet magáncég "követi el". A hivatalos űrindex
az interneten hozzáférhető az ENSz Világűrbizottságának honlapján:
http://www.oosa.unvienna.org
Természetesen még nagyon sok jó táblázat fellelhető a hálón. A legjobbak
közül való Jonathan listája (Jonathan
indítási lista 1957-1960.
).
A NORAD, az Észak-Amerikai Légvédelmi Parancsnokság a 10 cm-nél nagyobb
tárgyakat nemcsak nyilvántartja, hanem "pályajóslatokat" is
készít, hogy a szolgálatban lévő objektumokat, az induló űrrepülőgépeket,
egyéb
űreszközöket csak minimális mértékben tegye ki egy esetleges űrkarambolnak!
NASA Mission Report STS 41-G Challenger. Az összes adat
megnézhető például a NASA Kennedy Space Center honlapján: http://www.ksc.nasa.gov/shuttle/missions
{mosimage}
Tehát nem bostoni
tudósok találták fel az "űrspanyolviaszt", és tulajdonképpen
a jól hangzó C-Sat programot is behelyettesíthetjük egy táblázatkezelő,
horribile dictu adatbázis-kezelő
programmal – akár házi használatban is. (Jómagam is használok ilyet!)
A tavaly augusztusban lezárt adatok szerint 1957-től kerekítve 4500 indításból
28000 regisztrált objektum keringett, vagy kering Földünk körül, vagy
egyéb
égi pályákon száguld a Naprendszerben.
Szerencsére a "csillagháború" csak a filmbéli Csillagok háborújában
létezik, a cikkben említett lézeres lövöldözés a világűrbe – egész egyszerűen
badarság! Ha bebizonyosodna, hogy egy űrnagyhatalom egy másik űrhatalom
kozmikus eszközét megrongálná, a szerződés értelmében kártérítéssel tartozik,
rosszabb esetben háborús okot szolgáltat!
Hiába próbálja a T. Szerző (vagy a T. Szerkesztő) 13-asokkal sokkolni
az olvasót, "október 13-án indul", "13-ik (!) útjára",
hiába tesz zárójeles felkiáltójelet nyomatékképpen állításához, mindezek
ellenére az indulás dátuma október 5-e!
NASA Mission Report STS 51-G Discovery. A feladatok
között ott szerepel a Stratégiai Védelmi Kezdeményezés keretében végrehajtott
kísérlet, HPTE, nagypontosságú átviteli kísérlet néven.

Azt hiszem, hogy sokan kiegyeznénk azzal, hogy a Challenger 13-ik útjára indult
volna, de sajnos ezt már nem tehette meg: tizedik útján, a repülés 73. másodpercében
felrobbant!
A jereváni rádió "híre" jut az eszembe: a bemondó közli, hogy a moszkvai
Vörös-téren Ford gépkocsikat osztogatnak! Azután jön a helyesbítés: nem Fordokat,
hanem Moszkvicsokat, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak…
A viccnek szánt "hír" hatására hozzáteszem: az űrrepülőgép flottának
a 13. útját valóban a Challenger tette meg, és 8 napos repülés után valóban 13-án
szállt le…
De mi a helyzet a lézerkísérlettel? Bár a fentiek ismeretében nyugodtan kizárható
egy szovjet-orosz ellenséges akció, "válámi ván, csák nem áz igázi"…
A jereváni rádió ismét "híreket" mondott. Bizony, volt lézer. Csak
nem szovjet, hanem amerikai forrásból, nem a Challenger űrhajósai végezték a
kísérletet, hanem egy későbbi űrrepülés folyamán, a Discovery személyzete. Íme,
a kísérlet rövid leírása:
A Hawaii-szigetek egyikéről, Mauiról, egy kialudt vulkánkráter pereméről 1985.
június 21-én 4 wattos, negyed ívmásodperc szórású lézersugarat lövelltek az űrrepülőgép
bal oldalára felszerelt 203 mm átmérőjű tükörre, majd a visszaverődését is észlelték.
A lézernyaláb kb. 10 méter átmérőjűvé vált, mire elérte a Discoveryt. A majd
két percen át tartó, kékeszöld – emberre és tárgyra veszélytelen – sugárvillódzás
a lézeres célzó-irányító kísérlet sikerét jelentette. Az igazsághoz hozzátartozik
ismét, hogy a kísérlet csak másodszorra sikerült, hiszen két nappal azelőtt hibás
pályaadatokat tápláltak be a számítógépbe.
A 4. pontban leírtak alátámasztják, hogy sajnos a T. Szerző könyvtárában, számítógépén
nemigen található űrnyilvántartás, és a világhálón sem nézett utána bizonyos
adatoknak. Valahonnan mégis előszedett egy a "forgalommal szemben haladó,
ismeretlen eredetű műholdat". Ismét egy vicc:
Nem a jereváni rádió bemondója közli:
– Kérem, vigyázzanak az MX-es autópályán, egy őrült sofőr a forgalommal szembe
hajt!
A sofőr mérgesen kiált fel:
– Egy..? Mind szembe jön!
Nos, a rakétákat a Föld forgási irányával megegyező irányba indítják, hogy a
centrifugális erő segítse az emelkedést. Az indítóhelyek is ezért vannak lehetőleg
az Egyenlítő közelében, mert ott a legnagyobb ez az erő.
Vannak azonban olyan pályák, amelyeknek a hajlásszöge – az Egyenlítővel bezárt
szöge – 90 fok közelében van, azaz a műhold a sarkok felett ívelő pályán halad.
Az ehhez hasonló pályák kialakítására azért van szükség, hogy a műhold mindig
ugyanabban az időszakban legyen az ugyanúgy megvilágított terület fölött. Például:
a nemzetközi űrállomás 51 fokos pályáján ennél nem mehet sem "feljebb",
sem "lejjebb", a kieső területekre egyre kisebb szögben látnak rá,
azokról nem készíthetnek jó felvételeket.
A 90 fokosnál nagyobb hajlásszögű pályán már minden űrobjektum lényegében a forgalommal
szemben halad. És mivel nem egy van belőlük, bizony jó lesz vigyázni!

Ajánljuk...