2005. július – Célpont a Tempel 1-üstökös


A Deep Impact szonda a szerelő-
csarnokban. A narancssárga
berendezések képfelvevő
rendszerek

A célpont

Az üstököst Ernst Wilhelm Liebrecht Tempel
(1821-1889) fedezte fel 1867. április 3-án este Marseilles-ből. A Libra csillagképben
látszó, 4-5 ívperces kométa ekkor 9 magnitúdós volt. Az égitestet egészen
augusztus végéig követni tudták, s bár keringési periódusa a Jupiter hatására
5,65 évről 5,98 évre nőtt, 1873. április 4-én sikerült ismét megtalálni. A
következő napközelséget is sikeresen észlelték ezután viszont majd’ egy
évszázadra eltűnt a szemünk elől. Ennek oka az 1881. október 19-én bekövetkezett
0,553 Cs.E.-s jupiterközelség, amelynek eredményeként a perihélium-távolság
1,771 Cs.E.-ről 2,067 Cs.E.-re nőtt. Szerencsére az óriásbolygó 1941 októberében
1,691 Cs.E.-re csökkentette a napközelpont távolságát, amit néhány kisebb
pályaváltozás is követett. Így amikor Brian Marsden számításai alapján 1972.
január 11-én Elisabeth Roemer a Kitt Peak-i 2,29 m-es reflektorral újra megtalálta,
a keringési idő már csak 5,50 év, a perihélium-távolság pedig 1,497 Cs.E. volt.
Később Roemer egyik 1967-es felvételén is azonosította az üstökös halvány nyomát.


Michael Jäger május 1-jei felvétele az üstökösről

Az 1972-es esztendőben 10-11 magnitúdóig fényesedett,
amit öt és fél éves keringési ideje miatt 11 évenként rendszeresen megismétel.
Így volt ez 1994-ben is, amikor sok hazai amatőr készített megfigyeléseket a 9,5
magnitúdóig fényesedő üstökösről. Az idei visszatérése ismét a kedvezőbben közül
való, hiszen május elején 0,712 Cs.E.-re megközelítette bolygónkat. Mivel
naptávolban sem halványodik 21-22 magnitúdó alá, a mai távcsövekkel már folyamatosan
nyomon tudják követni. Az üstökösre 2024-ben és 2036-ban újabb jupiter-közelítések
várnak, amelynek eredményeként a perihélium-távolság 1,98 Cs.E.-re fog nőni.

A szonda

A Deep Impact szonda neve — kutatási programjához
hasonlóan — igen hangzatos: nagy becsapódás. A választás a hasonló című amerikai
film sikerének köszönhető. A szondát idén január 12-én, egy Delta-2 hordozórakéta
emelte a magasba Cape Canaveralről. A 650 kg-os űreszköz fő feladata, hogy egy
1 m átmérőjű, 370 kg-os, főleg rézből és alumíniumból álló lövedéket juttasson
a Tempel 1-üstökös magjához. A start után egy kisebb probléma lépett fel, ugyanis
a számítógép túl magas hőmérsékletet észlelt a hajtóműben, ezért a berendezést
biztonsági üzemmódba kapcsolta. Szerencsére ez nem akadályozta a napelemtáblák
kinyitását, így a program az eredeti terveknek megfelelően folytatódhatott.

Április elején a NASA bejelentette, hogy az
anyaszonda három főműszere közül az egyik nem működik megfelelően. A HRI (High
Resolution Instrument — nagyfelbontású kamera) a kamera rossz fókuszálása miatt
a tervezett 1,4 méteres felbontás helyett némileg rosszabbakat fog készíteni. A
hiba kijavításán folyamatosan dolgoznak. A másik két műszer, az MRI és az ITS,
azaz a közepes felbontású kamera és a becsapódást megcélzó érzékelő
kifogástalanul működik.

A lövedéket önálló számítógépes és navigációs
rendszerrel szerelték fel. Miközben sebessége az üstököshöz képest 37 ezer
km/óra (10,4 km/s) lesz, önállóan fogja megkeresni a becsapódáshoz legmegfelelőbb
területet. Közelítőleg 19 GJ mozgás energiája a becsapódás pillanatában 4,5 tonna
TNT-vel egyenértékű robbanás formájában szabadul fel Az ütközési pontot a Nap
helyzetének megfelelően választják ki, úgy hogy a kidobódó törmeléket a megvilágításnak
köszönhetően a földről is megfigyelhessék.

A Deep Impact tudományos feladatai a következők:

 • A lövedék becsapódásának hatására képződő kráter létrejöttének megfigyelése.
 • A kráter mélységének és átmérőjének mérése.
 • A kráterbelső és a kidobódott anyag összetételének vizsgálata.
 • Az üstökösből természetes úton eltávozó anyagban a becsapódás hatására
  történő változások meghatározása.

   

  Először április 25-én készített a szonda felvételt
  az üstökösről, körülbelül 63 millió km távolságból. Június végén már rendszeresen
  készültek felvételek, amelyek alapján a mérnökök a szükséges mértékben még
  módosíthatják a szonda pályáját, hogy a július 4-i randevú fennakadások nélkül,
  a megfelelő távolságban következhessen be.

  A közelítés

  A tervek szerint az űrszonda július 4-én, 431
  millió km-es utazást követően érkezik meg a 9P/Tempel-1 üstököshöz. A kométa
  ekkor mindössze egy nappal lesz napközelsége előtt, 1,506 Cs.E.-re központi
  csillagunktól. A Földtől 0,89 Cs.E.-re tartózkodó üstökös a Virgo csillagképben
  fog látszani, alig pár fokra a Spicatól, vagyis az esti égen figyelhetjük meg.
  A május eleji vizuális észlelések szerint fényessége kb. 1 magnitúdóval elmarad
  a várttól, így az esemény idején várhatóan 10-10,5 magnitúdós lesz.


  Az üstökös pályája és a bolygók elhelyezkedése a becsapódás idején, és
  az égi helyzete a Jupiter és a Spica közelében. (A Sky&Telescope térképe
  alapján)
  A jobb felső sarokban az átlagos binokulár ill. keresőtávcső látómezejét
  reprezentáló kör látható, benne a kisebb a közepes nagyításokkal látható
  égterületet jelzi a kisebb karika.

  Az Impactor egy nappal a közelítés előtt válik
  le az anyaszondáról. Ha minden jól megy, 2005. július 4-én 06:10 UT-kor (+/- 30
  perc, de inkább csak plusz), a lövedék becsapódik az üstökös egy kevésbé aktív
  foltjába, ami után egy összesen 800 másodperc hosszú ablakban a fő szonda is
  követi az eseményeket. A Deep Impact a becsapódáskor 8600 km-re lesz a magtól,
  amelyet kb. 800 másodperccel később 600 km-re közelít meg. Pályahelyzete miatt
  csak ebben a 13 percben lesz csak mód helyszíni képek és spektrumok készítésére.
  Ezután csak órákkal később fog ismét rálátni a becsapódás helyére.


  A szonda felvételei június 19-én, 20-án és 24-én (balról jobbra) rendre 13,3, 12,4 és 11,5 millió km-es távolságból készültek

  Földi megfigyelések

  Karen Meech, a megfigyelések fő koordinátora
  1999 óta összesen 200 éjszakán mérte az üstököst 2,4-10 méteres távcsövekkel,
  hogy meghatározza az üstökösmag alakját és forgási periódusát. Ezek szerint az
  1:3 arányban elnyúlt mag 42 óra alatt fordul meg az ekliptikára majdnem
  merőleges forgástengelye körül. Az üstökös 2004 okóberében bukkant elő a Nap
  mögül, azóta folyamatosan nyomon követik. Elsősorban a szondára veszélyes
  anyagkilövelléseket keresnek, illetve a kóma poreloszlását és annak változását
  vizsgálják.


  Az üstökös 2003. december 26-án és 2005. május 26-án. Mindkét, azonos léptékű (6,6′ x 6,6′) felvétel a Piszkés-tetői 60 cm-es Schmid-távcsővel készült, 6×260 sec és 5×60 sec expozíciós időkkel

  A becsapódás várható időpontjából kiderül, hogy
  az esemény hazánkból nem lesz megfigyelhető. Sőt, a Föld szárazulatainak nagy
  részéről sem, ugyanis az időpont a Hawaii-szigeteki láthatóságra van kihegyezve.
  Itt viszont az összes távcső a Tempel 1-et fogja követni! Még két, szigorúan
  titkos, 4 m-es katonai távcső is 4 órányi távcsőidőt ad a jelenségre. Utána,
  ahogy végigsöpör az üstökös láthatósága a Földön, az ég adta világon összes műszer
  követni fogja. Az ESO-ban is minden távcső rá lesz irányítva, de még a
  Kanári-szigeteken is. Természetesen a HST, a Chandra és a Spitzer is az üstökös
  felé irányul majd. Viszont a nagyműszerek pár nap után elfogynak, így a kései
  nyomon követésben igen komoly feladat hárul az amatőrökre is.

  Mi várható?

  {mosimage}
  Az 1994-es üstökös-
  becsapódás a Jupiterbe (HST)

  Nem tudjuk. Az 1994-es üstökösbecsapódás a
  Jupiterbe azért volt nehezen modellezhető, mert a jelenség pontos értelmezéséhez
  nagyon pontosan ismerni kell a becsapódó test jellemzőit. Ez ebben az esetben
  teljesül. Becslések szerint a becsapódás pillanatában egy kb. ezredmásodperces
  felvillanás lesz, majd 200-500 másodperc alatt kialakul a néhányszor 10 m-es
  kráter. Ennek időtartama azonnal megmondja, milyen az üstökösmag felszínének
  sűrűsége. A 800 másodperces ablak csak akkor nem lenne elég a teljes
  kráterképződés megfigyeléséhez, ha a sűrűség kisebb lenne 0,1 g/cm^3-nél, amit
  senki nem vár. Ami ezek után történik, az abszolút új ismereteket fog adni az
  üstökösök belső szerkezetéről.

  Számunkra a legfontosabb, hogy várhatóan erős
  fényességnövekedés következik be, ami elérheti az akár 5 magnitúdós fényesedést
  is, azaz az üstökös rövid időre szabadszemes objektummá is válhat! Ugyanakkor
  a becsapódás hőhatásai akár napokkal később is kifejthetik hatásukat, így bármi
  elképzelhető.

  A csillagászati jelenségek mellett nem
  elhanyagolható a program technológia része, ami a Földünket veszélyeztető
  kisbolygók lehetséges eltérítésével kapcsolatos. A becslések szerint a
  becsapódástól 0,0001 mm/s-mal változik meg az üstökösmag sebessége. Kb.
  10 méterrel módosul a perihélium-távolság és 1 másodperccel a keringési idő,
  amit nem tudunk kimutatni. Szerencsére a kisbolygók döntő része kisebb, mint
  a 3-6 km-es Tempel 1, így egy hasonló becsapódás jelentősebben módosíthatja
  a pályát. Ha 10 évvel a lehetséges ütközés előtt használnánk a Deep Impact
  lövedékét, akkor egy 125 méteres testet tudnánk megfelelő módon eltéríteni.

  Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a
  megnövekvő anyagkibocsátás a rakétaelv alapján a fentieknél jelentősebben
  módosíthatja az üstökös mozgást, amit hosszabb távon már ki tudunk mutatni.
  Éppen ezért a szakcsillagászok egy hetes intenzív programja után sem szabad
  elfeledkezni az üstökösről, hiszen a pozíciómérésekben valószínűleg csak
  több hónap után fognak megjelenni az apró eltérések.

  Hogyan és mivel észleljünk?

  Első közelítésben amivel csak tudunk, és
  ahogyan csak tudunk. Az amatőr közösség számára ez elsősorban egy látványos
  esemény, hiszen szerencsés esetben egy napról napra fényesedő, csóvát növesztő
  üstököst figyelhetünk meg, ráadásul rendelésre. A vizuálisan észlelők a teljes
  láthatóság alatt ugyan azt a műszert és ugyan azt a nagyítást használják. Ez
  azt jelenti, hogy július 4-e előtt a lehető legkisebb távcsővel és nagyítással
  becsüljük a fényességet és az átmérőt, amivel még jól látjuk a kométát. Ez jó
  égről például egy 20×60-as vagy 20×80-as binokulárt jelent. Így amikor
  kifényesedik az égitest, nem fog gondot okozni a látómezőhöz viszonyított túl
  nagy látszó méret és fényesség, az adatsorunk pedig nem lesz megzavarva az
  eltérő távcsövekből és nagyításokból adódó korrekciókkal.

  Mivel az észlelők zöme a Guide CD-ROM-ot
  használja az összehasonlító csillagok fényességének megállapítására, azt
  javasolhatjuk, hogy mindeki a Tycho V fényességértékekkel dolgozzon! Ha
  nem találunk megfelelő halványságú csillagot ebben az adatbázisban, az ún.
  Guide magnitúdókat vegyük alapul, de reméljük, hogy június végén lesz olyan
  fényes az égitest, hogy jó lesz a Tycho adatbázis. A megfigyelések beküldésénél
  kérjük mindenki közölje, hogy milyen forrásból származtak az öh-k!

  A CCD-vel észlelők próbáljanak azonos expozíciós
  idővel is sorozatot készíteni az esemény körüli napokban. Természetesen a belső
  és külső részek változásának megörökítésére módosítani kell majd az integrációs
  időket, de legyen egy állandónak tekinthető sorozat is.

  Nem tudjuk pontosan, hogy mi veszi majd kezdetét
  július 4-én, de az nyilvánvaló, hogy ezekben a napokban az esemény a Tempel 1 üstökös
  lesz. A Deep Impect szonda tudományos és technológiai kísérlete a csillagászat
  ünnepévé fogja nemesíteni júliusi első felét, amikor soha nem látott összefogás
  keretében egy üstököst fog nyomon követni a világ érdeklődő közössége.

  Honlapajánló

   

 • Ajánljuk...