2008. június – Múzeumok éjszakája

A Magyarországon 2003 óta megrendezésre kerülő Múzeumok éjszakája az
ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye. Számunkra ezért
különösen érdekes és értékes ez az esemény, mert hazánkban a Szent Iván
éjhez, vagyis a legrövidebb éjszakához legközelebb eső szombaton
tartják; idén ez a nap éppen június 21-ére esik. Egyesületünk először 2006-ban csatlakozott a rendezvényhez, tavaly pedig már hat helyszínen voltak távcsöves bemutatások.

 

Szent Iván éj az év legrövidebb éjszakája az északi féltekén, hazánkban ilyenkor alig néhány óráig tart a sötétség. A Nap messze északnyugaton nyugszik, alig kerül az északi horizont alá, és északkeleten kel. Majdnem este 11-ig fénylik a horizont alja, és hajnali 3-kor már világosodik is. A nappalok hosszának éves váltakozását a Föld forgástengelyének ferdesége okozza. Ha a forgástengelyünk merőleges lenne a Nap körüli keringésünk síkjára, minden nap egyforma hosszú lenne. Mivel azonban a forgástengely 23,5 fokkal elbillent, a Nap körüli keringés során hol az egyik, hol a másik féltekénket fordítjuk csillagunk felé. Szent Iván éjjelén a Föld forgástengelye pont a Nap irányába mutat, az északi féltekét ilyenkor éri a legtöbb napfény, a Nap ezen a napon áll legmagasabban egünkön. Ez a nap június 21-ére vagy 22-ére esik, ami két-három nappal megelőzi a június 24-ei Iván napot. Az eltérés oka, hogy a Föld forgástengelye lassan változtatja térbeli helyzetét, így a legmagasabb napállás időpontja évente 24 percet eltolódik. Amikor Szent Iván éjjelének hagyománya kialakult, még június 24-ére esett a legrövidebb éjszaka.

A bolygók éjszakája

Az idei Szent Iván éj különlegeségi látványosságai a bolygók lesznek. Az egünkön látható hét bolygó közül ezen az éjszakán ötöt meg lehet figyelni. Kivétel a két belső bolygó, a Merkúr és a Vénusz. Napnyugta után az Oroszlán csillagképben, annak legfényesebb csillagától, a Regulustól kicsit nyugatra lesz látható külső bolygószomszédunk, a Mars. Mivel már messze jár a Földtől, látszó mérete nagyon kicsi. Még távcsőben sem látható más, csak apró korongja, vöröses színe és esetleg világos pólussapkái. Nem messze a vörös bolygótól, a Regulus „másik oldalán” találjuk a Naprendszer ékességét, a gyűrűs Szaturnuszt. Távcsőben kiválóan látszik a gyűrűje, és legnagyobb holdja, a Titan. Ha szerencsénk lesz és elég tiszta lesz az égbolt, talán néhány kisebb és halványabb holdját is megpillanthatjuk. Amikor ez a két bolygó lenyugszik, délkeleten már látható a bolygók királya, a hatalmas Jupiter.

{mosimage} 

Fényesebb, mint bármelyik csillag az égen, így el sem lehet téveszteni a déli látóhatár fölött. Távcsővel kiválóan látszanak sötét felhősávjai és négy nagy holdja, az Io, az Europa, a Ganymedes és a Callisto. Hajnalban, amikor a Jupiter már hanyatlani kezd, feltűnik a legtávolabbi bolygó, a kékes színű Neptunusz. A hatalmas távolság miatt csak a bolygó korongja látható, de 4,5 milliárd km-ről már ez is nagy szó. Az éjszaka végén, a pirkadatban pedig megpillanthatjuk ötödik célpontunkat, a zöldes színű Uránuszt. A belsejében több földtömegnyi vizet tartalmazó bolygónak jól látható korongja van a távcsőben. Végül, de nem utolsó sorban nem feledkezhetünk meg égi kísérőnkről, a Holdról sem, melynek fogyó korongját az éjfél előtti óráktól láthatjuk a déli, délkeleti égbolton.

A Polaris Csillagvizsgáló ezen az estén zárva tart, munkatársaink a három budapesti helyszínen tartanak távcsöves bemutatót.  

Távcsöves bemutatók a Múzeumok éjszakáján

Budapest: Aquincumi Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár, Országos Műszaki Múzeum
Baja: Türr István Múzeum, Éber Emlékház (Jókai u. 19.).
Esztergom: Vármúzeum, Lipót-terasz
Dunaújváros: Intercisa Múzeum, Római Kőtár
Győr: Győri Egyetemi Bemutató Csillagvizsgáló
Kaposvár: Rippl-Rónai Múzeum (Fő utca 10.)
Kisnána: Vár
Mosonmagyaróvár: Mosoni Duna-part, Voluta Fesztivál
Szarvas: Körös-Maros Nemzeti Park Körösvölgyi Látogatóközpontja
Szolnok: Damjanich Múzeum Tájháza
Pécs: Természettudományi Múzeum (Szabadság u. 2.)
Szeged: Csillagvizsgáló
Zalaegerszeg: Göcseji Múzeum
Zirc: Reguly Antal Műemlékkönyvtár
 

Csillagászati témájú kiállítások a Múzeumok éjszakáján

Budapest: Országos Széchényi Könyvtár
 

 

Ajánljuk...