A Szakcsoport céljai

Magyarországon – hasonlóan más országokhoz – már
hosszú ideje kifejezett érdeklődés mutatkozik a napórák iránt. Az ilyen irányú,
sokféle tevékenység azonban különösebb szervezeti keretek nélkül folyt.

MISSING DST IMAGE!!!! 

Szükségét láttuk ezért, hogy – hasonlóan más
országokhoz – a hazai napórabarátok munkálkodása is kissé szervezettebben
folytatódjon. Egy egész országra kiterjedő csillagászati egyesület megfelelő
hátteret biztosít a napórások ténykedéséhez, alkalmas szervezeti keretet jelent
az együvé tartozásra.

A Magyar Csillagászati Egyesületen belül 2002.
Szeptember 27-én megalakult és elkezdte működését a Napóra Szakcsoport. Tagjai
lehetnek mindazon MCSE tagok, akik kérik a felvételüket a szakcsoport
névsorába.

Aki tehát a napórákat tervezi, szerkeszti, készíti,
kivitelezi, kutatja, fényképezi, vagy aki foglalkozik a napórák elméletével,
gyakorlatával, történetével, vagy aki bármilyen módon érdeklődik a napórák
iránt: azt szívesen látjuk az MCSE Napóra Szakcsoportjában.

{mosimage} 

Szívesen látjuk azokat is akik cikkekkel,
honlapokkal, fordításokkal, kiadványokkal szeretnék segíteni a szakcsoport
munkáját, akik a hazai napórákkal kapcsolatban az érdeklődők, a nagyközönség, a
média és a külföldi társszervezetek felé adnak információkat, vagy akik
bármilyen módon segíteni kívánják a napórás közgondolkodásunkat és kultúránkat.

A Kapcsolat menüpontban található űrlap kitöltésével és annak
visszaküldésével lehetséges csatlakozni a Magyar Csillagászati Egyesület Napóra
Szakcsoportjába.