Hill üstökösei: C/2008 L2 és C/2008 L3

Rik E. Hill június 12-én és 13-án is felfedezett egy-egy üstököst a
Catalina Sky Survey 68 cm-es Schmidt-teleszkópjával. Csak azért nem
döntött rekordot, mert 2006. szeptember 28-án ugyan azon az éjszakán
akadt két üstökösre.

A korábban megtalált 18,3 magnitúdós C/2008 L2 (Hill) a felvételeken alig 5-7 ívmásodperces kómát és rövid csóvát mutatott. Későbbi felvételeken a közel csillagszerű fejből kiinduló csóva hosszát 35 ívmásodpercre becsülték. A számított pálya 10 napnyi megfigyelés után még parabolikus, ám 25 fokos pályahajlása miatt elképzelhető, hogy egy rövidperiódusú üstökös. A hajnali égen látszó vándor július 26-án éri el 2,511 CsE távolságú napközelpontját, így fényessége 1-2 magnitúdónál többel várhatóan nem emelkedik meg.

A 18,9 magnitúdós C/2008 L3 (Hill) sokkal aktívabbnak tűnt, hiszen 10-12 ívmásodperc átmérőjű kómájából 1-2 ívperces, legyezőszerű csóva indult ki kelet felé, igaz, a fej teljesen diffúznak tűnt, központi sűrűsödés nem látszott centrumában. Ez a mag lehetséges széteséseként is értelmezhető, így nagyobb távcsövekkel is érdemes lenne megvizsgálni. Az esti égen mutatkozó, cirkumpoláris égitest már április 22-én áthaladt 2,011 CsE távolságú napközelpontján, így fényessége a következő hetekben csökkenni fog.

Az üstökösök pályaelemeit Brian G. Marsden számította:  

    C/2008 L2 (Hill)
T 2008 July 26.315 TT MPC
q 2.51073 (2000.0) P Q
Peri. 130.234 +0.943034 +0.160043
Node 223.005 -0.188677 +0.979348
e 1.0 Incl. 25.317 +0.274021 +0.123547
From 56 observations 2008 June 12-22.
    C/2008 L3 (Hill)
T 2008 Apr. 22.262 TT MPC
q 2.01103 (2000.0) P Q
Peri. 101.694 -0.113915 -0.908387
Node 24.130 -0.604908 -0.257815
e 1.0 Incl. 100.225 +0.788105 -0.329187
From 43 observations 2008 June 13-24.

 

Ajánljuk...