Magyar Csillagászati Egyesület Változócsillag Szakcsoport


A változócsillagok megfigyelése egyike a hagyományos amatőr észlelési területeknek. A csillagok fényességváltozásának nyomon követése önmagában is érdekes időtöltés, hiszen ily módon ezen égitestek „életébe” pillantunk be. A fényesség változása mindig valamilyen paraméter megváltozásáról árulkodik: ennek lehetnek belső (pulzáció, anyagáramlás, robbanásszerű folyamatok stb.) vagy külső okai is (pl. kettőscsillagok fedései). A csillagfényesség megváltozása önmagában is érdekes észlelési élmény, azonban ezen a területen különösen fontos, hogy észleléseinket rendszeresen végezzük, minél több változócsillagot nyomon követve – hiszen éppen ez az amatőr változócsillag-észlelés lényege.

A változócsillagok megfigyelése hagyományosan vizuális tevékenység, azonban, hála az amatőrcsillagászatban is bekövetkezett technikai forradalomnak (a nagyteljesítményű távcsövek, a vezérléstechnika, olcsóbb érzékelők elérhetővé válása) ma már sokak számára elérhető a nagy pontosságú mérések világa is. Mindenki számára vannak észlelési lehetőségek ezen a téren: akár szabad szemmel is folytathatunk értékes vizuális megfigyeléseket; binokulárral, kisrefrakrotorral vagy nagy Newton-távcsövekkel ugyanolyan értékes munkát folytathatunk, mint évtizedekkel ezelőtt. A CCD- és DSLR-technika pedig megnyitotta a lehetőséget a pontosabb fényességértékek világa felé.

Az R Coronae Borealis fénygörbéje 2010-2019 között, magyar észlelések alapján.

A Magyar Csillagászati Egyesület Változócsillag Szakosztálya 1948-ban jött létre, és ettől az időtől kezdve lényegében állandóan jelen volt a változócsillagok megfigyelése a magyar amatőrcsillagászatban. Kezdetektől fogva szoros kapcsolatban álltunk az AAVSO-val, a legjelentősebb változós szervezettel. Az AAVSO-tól térképeket, észlelési tanácsokat kaptunk, majd később, a hetvenes-nyolcvanas években az amerikai szervezet szponzorációs programja is segítette a magyar változóészlelőket.

Változócsillag-észlelésünket az ötvenes-hatvanas években az Uránia Bemutató Csillagvizsgáló, majd az Albireo Amatőrcsillagász Klub, a Pleione Változócsillag-észlelő Hálózat koordinálta. Az MCSE újjáalakulását követően, 1991-től a Változócsillag Szakcsoport irányítja észlelőink tevékenységét.

A változócsillagok rendszeres megfigyelése egész életre szóló észlelési program. Hasznos időtöltés az amatőrcsillagász számára, adataink pedig hasznosak a csillagászat tudományának is, bármilyen módszerrel is észleljünk. Változózni jó! Csatlakozz Te is a Magyar Csillagászati Egyesülethez!


Észlelések lekérdezése

Változó:

 

Ugrás az észlelések böngészéséhez és feltöltéséhez