Égi kalendárium: 2012. november | MCSE

Égi kalendárium: 2012. november

Bolygók

Merkúr: A hónap elején felkeresése még megkísérelhető napnyugta után. Ekkor háromnegyed órával nyugszik a Nap után, de láthatósága gyorsan romlik. 17-én alsó együttállásban van a Nappal. Hamarosan megjelenik a keleti égen, 20-án már fél órával kel a Nap előtt. A hónap végére ez az érték 1 és háromnegyed óra, így idén már másodszor kerül kedvező hajnali megfigyelési helyzetbe. Dichotómiája (50 %-is fázis) november 1-én hajnalban (4:37 UT) várható.  

Vénusz: A hajnali égbolt feltűnő égiteste, magasan ragyog a keleti égen. A hónap elején még három és fél, a végén két és fél órával kel a Nap előtt. Fényessége -4,0 magnitúdó, átmérője 13,3"-ről 11,8"-re csökken, fázisa 0,81-ról 0,88-ra nő.

Mars: Előretartó mozgást végez a Kígyótartó, majd a Nyilas csillagképben. Két órával a Nap után nyugszik, este kereshető a délnyugati ég alján. Fényessége továbbra is állandó, 1,2 magnitúdó, de látszó átmérője tovább zsugorodik, 4,6"-ről 4,4"-re.
Jupiter: Hátráló mozgást végez a Bika csillagképben. Este kel, az éjszaka nagy részében látható délkeleti-déli égen, mint feltűnő égitest. Fényessége -2,8 magnitúdó, átmérője 48".
Szaturnusz: Előretartó mozgást végez a Szűz csillagképben. Hajnalban kel, a napkelte előtt látható a délkeleti égen. Fényessége 0,6 magnitúdó, átmérője 15".
Uránusz: Az éjszaka első felében kereshető a Halak csillagképben. Éjfél után nyugszik.
Neptunusz: Az éjszaka első felében figyelhető meg a Vízöntő csillagképben. Éjfél körül nyugszik. Mozgása 11-én vált hátrálóból előre tartóra.

Érdekes együttállások

11.02.  1:17    A 90,9%-os, csökkenő fázisú Holdtól 1,3°-kal északra a Jupiter bolygó
11.11.  5:10    A hajnali szürkületben a 10,5%-os, csökkenő fázisú Holdtól 7,4°-kal északkeletre a Vénusz bolygó
11.27.  5:31    A Vénusz bolygótól 34′-kal északra a Szaturnusz bolygó
11.28.  0:42    A 99,7%-os, növekvő fázisú Holdtól 4,8°-ra északra a Fiastyúk (M45 nyílthalmaz)
11.29.  1:38    A 99,8%-os, csökkenő fázisú Holdtól 1,1°-kal északra a Jupiter bolygó

November 28.: Félárnyékos holdfogyatkozás

Ezen a késő őszi estén holdfogyatkozásra kerül sor, mely azonban nem lesz látványos. A Hold a teljes árnyékot nem éri el, csak a félárnyékba merül bele, igaz, majdnem teljesen, mivel területének 9/10-e benne lesz az árnyékban. Kísérőnk azonban csak a jelenség kezdete, sőt a maximális fázis elmúlta után kel fel, így sajnos nem sok esély van arra, hogy bármi is látszik az eseményből. Talán a Hold északi, északkeleti részének kismértékű elhalványulása tűnhet fel a tapasztalt megfigyelők számára. A fogyatkozás maximális nagysága 0,916. A félárnyékos fogyatkozás 16:31 UT-kor ér véget.

 
A november 28-i félárnyékos holdfogyatkozás (forrás: wikipedia.org

Az év legvékonyabb holdsarlója

November 13-án, a hajnali égen szerencsés esetben megpillanthatjuk az év legvékonyabb holdsarlóját. A Hold alig fél órával kel a Nap előtt, a sarló 16-17 órás lesz, amelyet tiszta, száraz idő esetén láthatunk a délkeleti horizonton felbukkanni.

Bolygógyüttállás a Szűz csillagképben

November 27-én napkelte előtt kb. két és fél órával kel fel a délkeleti égen a Szűz csillagképben a Vénusz és a Szaturnusz párosa, így teljesen sötét égen csodálhatjuk meg őket. Mindössze 34 ívperc távolságra lesznek egymástól! A párost mintegy egy órával követi a Merkúr is, amely a Mérleg csillagképben bukkan fel a horizonton. Némi szerencsével a bolygóegyüttállást akár az állatövi fény kúpjában is nézhetjük, hiszen az őszi hajnalok lehetőséget adnak erre is; ha tiszta az ég és jó az átlátszóság.

November során a Hold látványosan megközelít bolygókat (Jupiter, Vénusz, Szaturnusz), ezzel különleges alkalmat kínál szép asztrotájképek készítésére. Kísérőnk 28-án a Fiastyúkot is megközelíti, de a telihold fényözönében nem lesz egyszerű a megfigyelés, várjuk meg, amíg a páros magasan a horizont fölé emelkedik. Érdekes, hogy a nebrai, 3600 esztendős bronzkorongon valószínűleg épp a novemberi telihold-Fiastyúk együttállást örökíthették meg a bronzkori emberek!


A nebrai korong (forrás: mult-kor.hu)

Mélyég-csemegék novemberre 

Az első hó leeste után a novemberi időjárás nem kecsegtet sok jóval, de a Hold elvonulta után érdemes lesz figyelni az eget a derülés reményében. Ebben a hónapban még épp kedvező helyzetben van az esti égbolton a nyári tejút egy szakasza. A Sas, és a Pajzs csillagkép néhány óráig még a horizont felett tartózkodik, így itt az ideje egy utolsó pillantást vetni az M11 nyílthalmazra! A folytatásban a Hattyú ragyog felettünk, magas deklinációja miatt egészen decemberig megfigyelésre alkalmas helyzetben találjuk. Keressük fel a Kis Rókában az M27-et, a Collinder 399 aszterizmust, vagy az elhanyagolt, de látványos NGC 6885 nyílthalmazt!


Az M27 Molnár Péter felvételén, melyet Budapestről, 7 cm-es apokromáttal készített

A Hattyúban vár ránk az NGC 6910 nyílthalmaz, az M39, vagy épp a Fátyol- és Észak-Amerika-köd! Ha egünk városi, akkor a fényes nyílt- és gömbhalmazok jelenthetnek célpontokat számunkra. A Pegazus négyszögétől nyugatra, az epszilon Peg-től északnyugat felé az M15, délre az M2 lelhető fel. Akinek jó a déli horizontja, és sötét az ege, az rajtuk kívül megkeresheti még az M30-at is, a Capricornusban (Bak). Az M15 és M2 összfényessége 6-6,5 magnitúdó, ezért csillagászati bemutatások hálás célpontjai lehetnek, hisz novemberben már erősen lefelé hanyatlik az M13 és M92 a Herkulesben. 

A Tejútban további kellemes csemegékre bukkanhatunk. A Cepheus csillagkép éppen a fejünk felett delel a koraesti órákban. Az IC 1396 nyílthalmaz és köd-komplexum városi égen csak egy laza csillagcsoport, mely azonban már binokulárral is látható. A halvány ködösség megfigyeléséhez nagyon sötét égre, vagy sötét égre és digitális technikára van szükség. A köznyelv által „Elefántormány-ködnek” nevezett sötét és reflexiós ködkomplexum helyes megnevezése vdB 142. Az NGC 7160 a városi észlelő kedvence lesz: 6 magnitúdós összfényessége körülbelül tucatnyi, fényes komponenstől származik. Az NGC 6939 ellenben a vidéki észlelők szívét dobogtathatja meg. Vidékről láthatjuk teljes szépségében az NGC 7023 jelű reflexiós ködöt („Írisz-köd”), de lefotózása magas felületi fényessége miatt városias égről is lehetséges, különösen egy gyenge szűrő (CLS vagy UHC) használatával. A maga nemében látványos az NGC 7235 is, mely a Cassiopeia-beli NGC 457 („Bagoly-halmaz”) félszeműre sikeredett unokatestvérének látszik. Ehhez nem is kell túl nagy műszer, már 15-20 cm-es távcső is látványosnak mutatja akár a fővárosból is. Az NGC 7380, 7510 szintén a Cepheus látványosabb halmazai közé tartozik. Érdemes a városi amatőrnek is foglalkoznia a nyílt vagy gömbhalmazok felkeresésével foglalkozni, hisz csillagokból állnak, így elvileg a távcsőátmérő és a nagyítás növelésével egyre többet láthatunk belőlük, míg a ködökhöz valóban sötét égre van szükség bármekkora műszerátmérő esetén. 

A Cassiopeia a nyílt csillaghalmazok igazán kimeríthetetlen tárháza. A „Cassiopeia-halmaz-túra” egy igazi őszi észlelési élmény! Kezdjük túránkat az M52-nél, mely a Cepheus határánál található. Kis nagyítással bokszkesztyűre emlékeztet, nagyobb nagyítással egy előtércsillag mellett láthatjuk sziporkázó csillagait, melyek felbontásához városból is elég 15 cm körüli teleszkóp. Következő állomásunk az NGC 7789, mely a Tejút egyik legsűrűbb és igen öreg halmaza, csillagokban gazdag, számos komponense nagy (15’) területen szóródik szét. Összfényessége 6,5-7 magnitúdó, könnyű megtalálni, bár városi égen inkább csak közepes műszerrel keressük, mivel egyedi csillagai halványak, 11 magnitúdó körüliek. Igazán szép látványt sötétebb égről nyújt a rho Cas közelében fénylő „vattacsomó”. A delta Cas mellett találjuk az M103-at, mely kis műszerrel elég átlagos megjelenésű, könnyű átsiklani felette, különösen városi égen. De ha kicsit nagyobb távcsővel szemléljük, legalább 50x-es nagyítással, akkor feltárulnak szépségei: egy látványos többes rendszer (STF 131), és egy másik fényes csillag a halmaz túlsó peremén, köztük pedig tucatnyi szétszórt csillag. A Bagoly-halmaz (NGC 457) a delta Cas-tól az ellenkező irányban kereshető, de könnyű megtalálni, különösen binokulárral, mely a halmazvadászat elsőrangú „fegyvere”. A kitárt szárnyú madarat idéző halmazban 8 cm-es távcső 5 magnitúdós határfényességű, városias égen is kb. 20 csillagot fed fel a gyakorlatlan észlelők előtt is. A „szemeket” alkotó két fényes csillag nem tartozik fizikailag a csoportosuláshoz, hanem az előtérben látszanak. A fi cas 5 magnitúdós, így szabad szemmel is észrevehető. Térjünk vissza az M103-hoz. A delta Cas-t és az M103-at összekötő egyenest meghosszabbítva, és a távolságot kelet felé még egyszer felmérve a látványos NGC 663-hoz érkezünk, amely közel 7 magnitúdós, szétszórt csoport, egyáltalán nem sűrűsödik, sőt, olyan, mintha több blokkban látszanának a tagok. Kis műszerrel ez a jelenség nem vehető még észre. Ha nagyobb műszerünk van (15 cm körül), már a kisebb városok egén is feltűnhet a bő fél fokra észak-északnyugatra látszó NGC 654 egy fényes csillag mellett, és az NGC 659 kis, 8 magnitúdós foltja ugyanennyire dél-délnyugat felé az NGC 663-tól. 

Meteorrajok

November 4/5-én várható a Déli Tauridák, majd 11/12-én az Északi Tauridák raj maximuma, de az említett időpontokon kívül, gyakorlatilag egész Novemberben láthatunk Taurida hullócsillagokat. Ez az érdekes raj fényes tűzgömbökben rendkívül gazdag, s a kutatók szerint a Taurida komplexum az Encke-üstökös anyagából származik. A raj öreg, erősen széthúzódott. Egyes vélemények szerint, az 1908-as Tunguzka eseményt létrehozó égitest is a Taurida áramlat tagja lehetett.
 
A Leonidák is egy üstököshöz, az 55P/Tempel-Tuttle-hoz köthető. A raj maximuma november 16-17-e körül esedékes, évente általában 10-20 közötti átlagos óránkénti gyakorisággal. Nagy kitörései 33 évente, az üstökös visszatéréseihez kapcsolódóan jelentkeznek. Mivel 1998-ban már túlestünk az üstökös perihéliumán, s az azt követő években láthattunk szép kitöréseket is, idén már nem sok látványosságra számíthatunk. Mégis érdemes lesz észlelni a rajt november 17-én éjjel (a hajnali órák alkalmasak erre, a holdnyugta után). Az előre jelzett maximum 9:47 UT-kor várható, tehát november 16-ról 17-re virradó éjjel, hajnalban, napkelte előtt lesz érdemes észleléseket végezni. Mivel azonban a meteorrajok a legkiszámíthatatlanabb égi jelenségek közé tartoznak, érdemes az előtte és utána következő napon is résen lennünk. Sajnos az igazi látványosság hiányozni fog, alig 5-10 hullócsillagra számíthatunk. A csillagászok előrejelzése szerint november 19-én 1:26 UT-kor áthaladunk az 1567-ben kidobott anyag egy filamentjén, ami egy éles kitörést okoz majd, de csak alig 15-ös ZHR (átlagos óránkénti gyakoriság a teljes égbolton, db) várható. Mivel ekkor nálunk sötét lesz, holdnyugta körül és utána, a megfigyelés feltételei ideálisak lesznek, csak a derült égben kell bíznunk. 

A 168P/Hergenrother-üstökös

Ez az érdekes, Jupiter-családba tartozó kométa mind ez ideig egy halvány, kevés érdeklődésre számot tartó égitest volt. Idén szeptemberben a 15 magnitúdós üstökös előbb 12-13, majd pár nappal később 9 magnitúdósra fényesedett, amit a magban lejátszódott kitörés okozott. Ráadásul október elején egy időben került nap- és földközelbe, ami megfigyelését nagyon megkönnyítette. Az üstökös fényessége a vizuális becslések szerint 9,5, a CCD-s megfigyelések alapján 10-11 magnitúdó körül alakult október végén, mérete néhány ívperc. Sikeres digitális felvételek készültek a Pegazusban, magasan járó üstökösről Budapest területéről is, így megfigyelése nem ütközhet akadályba. Október 26-án érkeztek a hírek egy másodlagos nucleus felfedezéséről is, mely 17 magnitúdós, és a kitörés következtében vált le a magról. Az üstökös novemberben még kitűnően megfigyelhető az esti égbolton, magasan a horizont felett a Pegazus csillagkép északi részén. 


A kitörésben lévő168P/Hergenrother üstökös Molnár Péter október 8-ai, Budapestről készült felvételénA www.mcse.hu oldal felületén sütiket (cookie) használunk. Ezeket a fájlokat az ön gépén tárolja a rendszer. Az oldal használatával ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close