Előadás-sorozatok a Polarisban

Október elején indulnak előadás-sorozataink a Polarisban. A hagyományos keddi előadások mellett ismét üdvözölhetjük Dávid Gyula sorozatát, melyet ezúttal szerdánként követhetünk figyelemmel.

Keddi sorozat

A keddi előadások 18 órakor kezdődnek, a részvétel MCSE-tagok számára díjtalan, nem tagoknak a belépő 400 Ft (felnőtt), ill. 250 Ft (diák, nyugdíjas).

Okt.  3.  Galaxishalmazok és Szuperhalmazok (Csizmadia Szilárd)

Okt. 10.  A Mars három dimenzióban (Boros-Oláh Mónika)

Okt. 17. Két évtized távcsöves táborain (Mizser Attila)

Okt. 24. Nyolc bolygó van a Naprendszerben! (Sárneczky Krisztián)

Okt. 31. A jövő űrhajói (Horváth András)

Nov.  7. Emlékezzünk Szentmártoni Bélára! (Mizser Attila)

Nov. 14. Hatvan éve alakult meg az MCSE (Rezsabek Nándor)

Nov. 21. Két közép-európai csillagvizsgáló évfordulójára (Bartha Lajos)
250 éve alapították a bécsi és a nagyszombati csillagvizsgálót.

Nov. 28. Így látták a Holdat – kísérőnk geológiája (Jakabfi Tamás)

Dec. 5. A lámák földjén (Budai Edina, Szabó Andrea, Szulágyi Judit)

Dec. 12. Sötét égbolt rezervátum a Zselicben (Kolláth Zoltán)

Az új belépők a helyszínen intézhetik tagságukat,  a  régi tagok már most megújíthatják 2007-es tagságukat (a tagdíj 5800 Ft
lesz). Az előadás-sorozatok ideje alatt a Polaris-bolt is nyitva tart,  beszerezhetők új és régebbi kiadványaink.Az előadások után derült időben távcsöves bemutatást tartunk.

 

Az Univerzum története — a Nagy Bummtól az értelemig és tovább…

Dávid Gyula (ELTE TTK Fizikai Intézet, Atomfizikai Tanszék) előadássorozata a Polaris Csillagvizsgálóban — 2006/2007-es évad

Az előadássorozat célja a XX. század második felében kialakult modern kozmológia és a rá épülő egységes természettudományos világkép áttekintése, ezen belül az evolúciós vonások hangsúlyozása. A kozmológia Standard modellje a többi természettudomány evolúciós fejezeteinek keretéül szolgál, és lehetővé teszi a Világegyetem eddigi történetének (sőt jövőjének) egységes tárgyalását. Egyben magyarázatot ad az Univerzumban található sokféle anyagi struktúra (atomok, csillagok, bolygók stb) keletkezésére, tulajdonságaira és eloszlására.

A sorozat előadásai végigkövetik az Univerzum történetét a kezdeti töredék-másodpercektől a távoli jövő eonjaiig. Az első pillanatoknak természetesen több figyelmet és több előadást szentelünk, hiszen ekkoriban rövid idő alatt igen sok minden történt, másrészt ezek a kezdeti események határozták meg a későbbi történet alapvonásait. Ezután nyomon követjük az Univerzum kezdetben egységes anyagának térbeli és termikus differenciálódását, a különböző struktúrák kialakulását. Kitérünk az élet és az értelem létrejöttének és jövőbeli sorsának kérdéseire is. Végül kitekintünk az Univerzum jövőjének (és esetleges végének) lehetséges forgatókönyveire is.

Az előadások során nem tételezünk fel különösebb szakmai előismereteket, csak a középiskolai szintű általános természettudományos alapműveltséget. Ennek ellenére szembesülünk a kozmológia aktuális nyitott kérdéseivel és legújabb eredményeivel is.

{mosimage}
Dávid Gyula a 2005-ös előadássorozat egyik előadásán (Tepliczky István felvétele)

Az előadásokat szerdánként tartjuk, 19:00-tól. A belépődíj 500 Ft, MCSE-tagoknak ingyenes. Derült idő esetén a sorozat résztvevői számára távcsöves bemutatást tartunk. A tervek szerint valamennyi előadást az interneten is közvetítjük élőben a www.mcse.hu oldalról elérhető címen. A felvett hanganyagok utólag is elérhetőek lesznek Médiatár rovatunkban! (A tavalyi és tavalyelőtti előadássorozat hang- és video anyagai szintén megtalálhatók Médiatár rovatunkban.)

A sorozat előadásainak tervezett programja

Okt. 4. Táguló világképünk
– a kristályszféráktól a Nagy Bummig

Okt. 11. Világot szervező gravitáció
– az általános relativitáselmélet alapgondolatai és kozmológiai alkalmazása

Okt. 18. Égre vetített mikrovilág
– a részecskefizika és a kozmológia kapcsolata

Okt. 25. A téridő habjai és az olvadt vákuum
– egzotikus anyagok és események a Kezdet kezdetén

Nov. 8. Feltámadás a hőhalálból
– a forró Univerzum fizikája

Nov. 15. Kihunyt lángok kihűlt fénye
– az atomok születése és a kozmikus háttérsugárzás

Nov. 22. A neutrínók pókhálója
– gravitációs instabilitás és struktúraképződés

Nov. 29. Kényes egyensúly
– a csillagok szerkezete és működése

Dec. 6. A magfúzió vegykonyhája
– a könnyű és a nehéz elemek keletkezése

Dec. 13. Az űr megtermékenyítése
– szupernovarobbanások és a galaktikus reprocesszáló rendszer

Dec. 20. Pislákoló csillagroncsok
– fehér törpék, neutroncsillagok, fekete lyukak

Az előadássorozat további tematikája (2007):

Jan. 10. Mágneses körhinta
– a bolygórendszerek keletkezése

Jan. 17. A bolygók élete
– lemeztektonika, hidroszféra, atmoszféra

Jan. 24. Az élet bolygói
– a termodinamika és az evolúció nagy kalandja

Jan. 31. Vár a Tau Ceti népe
– értelem a Világegyetemben: CETI és SET

Febr. 7. Az Univerzum jövője
– Nagy Reccs vagy végtelen tágulás?

Febr 14. Einstein legnagyobb tévedése
– kozmológiai állandó, kvintesszencia vagy sötét energia?

Febr. 21. Hány dimenziós a világ?
– a modern részecskefizikai elméletek és a kozmológia

Febr. 28. Univerzumok sokasága
– a párhuzamos Világegyetemek elmélete

Márc. 7. A lakható Világegyetem
– vakszerencse, isteni gondviselés vagy Multiverzum?


Ajánlott irodalom:

  • Barrow, JD: Az Univerzum eredete
  • Davies, PC: Az utolsó három perc

E két könyv tartalmazza az utóbbi húsz év magyar nyelvű kozmológiai és csillagászati irodalmának ajánlójegyzékét.

További ajánlott irodalom a http://ludens.elte.hu/~dgy/kozmologia/ címen érhető el.

Programjainkat a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága támogatja.

Váltson “bérletet” előadás-sorozatainkra!

Tagjaink ingyenesen vehetnek részt a Polaris előadás-sorozatain, ezért minden érdeklődőnek javasoljuk az MCSE-tagságot, mellyel az ingyenes részvétel mellett további kedvezmények járnak, legfőképp pedig illetményként kapják tagjaink a Meteort és a Meteor csillagászati évkönyvet. A 2006-os tagdíj összege 5400 Ft, a 2007-re szóló összege pedig 5800 Ft. A Meteor 2006-os számait a belépéskor visszamenőleg biztosítjuk. A belépés a helyszínen intézhető.

Ajánljuk...