Huszonöt éve alakult újjá az MCSE

Huszonöt évvel ezelőtt, 1989. február 19-én alakult újjá a Magyar Csillagászati Egyesület. Elevenítsük fel az aznapi eseményeket!

Éppen huszonöt éve, hogy utoljára láttam Kulin Györgyöt. Ez úgy esett, hogy 25 éve alakult meg a Magyar Csillagászati Egyesület. Ez a nap – 1989. február 19. – akkor vasárnap volt. Másoknak egy átlagos februári hétvége vasárnapja, talán mintha gyenge napsütéssel is jeleskedett volna. A dátum tudatos választás volt: az 1473. február 19-én született csillagász tiszteletére, azaz az új világképet megalkotó Kopernikusz születésnapjára tették az alakuló közgyűlést a szervezők. A napot a csillagászat magyarországi barátai is nagy izgalommal várták, hiszen erre a napra szólt a meghívó: az egyesület alakuló ülésére, a budapesti Uránia Csillagvizsgálóba.

Pécsről Budapestre bizonyosan a reggeli vonattal utaztam fel, mivel kocsim még nem volt (bár életem első kocsijára már benn volt az igénylésem a Merkurnál, de a német demokratikus Trabantot majd csak júniusban kaphattam meg). Az Urániába érkezőket szívesen fogadták, de nem engedték letelepedni ott. Ennek oka az volt, hogy láthatták: a nem ekkora nagyra várt, ám nagy létszámban érkező tömeg itt nem férhet el. Mindenkit átirányítottak, le a Duna-partjára, az I. kerületi Művelődési Házba. Ennek a legnagyobb termében helyezkedhettek el az alakuló ülésre érkezők. Nagy tömegre emlékszem, sok régi kedves ismerősre, akikkel előtte és közben parolázhattam, nagy hőfokon beszélgethettünk. Közben ünnepi beszédek voltak, nagy tervekről esett szó, az alapszabály ismertetésre került, szavaztunk is jó néhányszor.

Az MCSE akkor és ott szabályszerűen megalakult! Habár bizonyosan 100–150-en lehettünk, az alapítási ívet akkor ott 80 ember írta alá. Ebből a névsorból Dr. Kulin György kapta az 1. sorszámot, és a többi 79 személy nevét szépen ábécé-rendbe szedték és így ők kapták a 2-től 80-ig kiosztott sorszámokat.

Tehát: Dr. Kulin György, Balázs Antal, Bán András, Batthyány Ferenc, Both Előd, Bucsi Gábor, Bugya István, Csaba György Gábor, Csatai György, Csenki István, Debreczeni István, Dömény Gábor, Farkas István, Farkas László, Fidrich Róbert, Dr. Fodor László, Frontó András, Guman István, Halász Gábor, Hevesi Zoltán, Hingyi Gábor, Holl András, Dr. Horváth András, Horváth Ferenc, Horváth György, Iskum József, Kakas Ferenc, Keszthelyi Sándor, Klusóczki Sándor, Kocsis Antal, Kolláth Zoltán, Könnyű József, Kovács István, Kővári Edit, Kránicz Zoltán, Lendvai László, Magyari Béla, Magyariné Nagy Edit, Mátis András, Mécs Miklós, Dr. Milecz Tihamér, Mizser Attila, Nagy Ferenc, Nagy Zoltán Antal, Németh Rezső, Novotny Dániel, Perlei István, Ponori Thewrewk Aurél, Porkoláb László, Molnár Imre, Répás Csaba, Sajó Péter, Sár János, Soós Sándor, Spányi Péter, Dr. Szabados László, Szabó Dániel, Szabó Sándor, Szalma Zsolt, Dr. Szatmáry Károly, Szecskó Béla, Szijártó Lajos, Szőke Balázs, Szutor Péter, Taracsák Gábor, Tenkei Olga, Tepliczky István, Tóth Éva, Tóth Krisztián (két ilyen nevű is), Trupka Zoltán, Vámosi László, Varga Attila, Dr. Vinkó József, Vize Sándorné, Voith Petra, Vörös József, Zalezsák Tamás és Zombori Ottó.

Jól láthatóan csillagászok is, nemcsak amatőrcsillagászok alapították az egyesületet. Köztük régi észlelők, szakkörvezetők, ismeretterjesztők is voltak, vagy idővel azok lettek. Többüknek került azóta a nevük elé a Dr. rövidítés.

Az egyesületet alapítók között voltak néhányan, akik már az 1946-ban megalakult Magyar Csillagászati Egyesületnek is tagjai voltak. Ők négy évtized különbséggel kétszer léptek ugyanabba a folyóba: megérdemelték a kellő tiszteletet. Négyen voltak. Így itt az MCSE tiszteletbeli tagjai lettek: Debreczeni István, Farkas László, Guman István és Kulin György. Megválasztottuk a tisztségviselőket. Elnök: Ponori Thewrewk Aurél, alelnök: Dr. Szabados László, főtitkár: Zombori Ottó, titkár: Holl András és Mizser Attila. Az elnökség tagjai lettek: Both Előd, Csaba György Gábor, Halász Gábor, Keszthelyi Sándor, Kocsis Antal, Magyari Béla, Mécs Miklós, Orha Zoltán, Spányi Péter, Szatmáry Károly, Szabó Sándor, Taracsák Gábor, Tepliczky István, Zalezsák Tamás. Mi lett velük? Mi lett velünk? Mi lett 25 év alatt és után a 80 Alapítóval: 74 Alapító Atyával és 6 Alapító Anyával?

A MCSE vendégkönyvébe 98-an írták be nevüket 1989. február 19-én. Közülük 80-an váltak MCSE-taggá.

A MCSE vendégkönyvébe 98-an írták be nevüket 1989. február 19-én. Közülük 80-an váltak MCSE-taggá.

Közülük sokan nagyon aktívan részt vettek az elmúlt 25 évben az MCSE életében, például az MCSE elnökségében (különféle tisztségekben) működtek az egyes ciklusokban: Both Előd, Csaba György Gábor, Halász Gábor, Holl András, Keszthelyi Sándor, Kocsis Antal, Kolláth Zoltán, Könnyű József, Magyari Béla, Mécs Miklós, Mizser Attila, Ponori Thewrewk Aurél, Spányi Péter, Szabados László, Szabó Sándor, Szatmáry Károly, Taracsák Gábor, Tepliczky István, Trupka Zoltán, Zalezsák Tamás, Zombori Ottó. Az MCSE havi lapjában rovatvezetőként, szerkesztőbizottság tagként, szerkesztőként, főszerkesztőként munkálkodtak aktívan 1989–2009-ig: Both Előd, Csaba György Gábor, Holl András, Dr. Horváth András, Iskum József, Keszthelyi Sándor, Kocsis Antal, Kolláth Zoltán, Kovács István, Mizser Attila, Nagy Zoltán Antal, Ponori Thewrewk Aurél, Sajó Péter, Dr. Szabados László, Szabó Sándor, Dr. Szatmáry Károly, Taracsák Gábor, Tepliczky István, Zalezsák Tamás, Zombori Ottó. És még sokan mások írtak cikkeket, vagy legalább küldtek észleléseket a lapba, amely azóta is folyamatosan megjelenik, egyre tartalmasabb és szebb kivitelben.

1989-ben még nem volt internet, az a korszak csak 10 évvel később kezdődött. Viszont 80 tagtársunknak legalább a fele az iwiw-en is szerepel, kétharmaduknak van világhálós kapcsolódása és e-mail címe. Könnyen és gyorsan elérhetjük egymást. A Naprendszer harmadik bolygója éppen 25-ször kerülte meg központi csillagát, azaz mindenki 25 évvel idősebb lett. Ez szomorú, de hát annyi, de annyi élmény, kedves és értelmes dolog született meg akkor és történt velünk azóta, hogy bízvást mondható: megérte megélni! De nem mindenki öregedett ennyit! Néhányan távoztak az alapítók közül: Farkas István, Kővári Edit, Korponay László, Lendvai László, Dr. Milecz Tihamér, Sajó Péter, Szutor Péter elhunytáról értesültünk. Dr. Kulin György is távozott sorainkból, ő pár hónappal kedvenc egyesületének megalakulása és újjáalakulása után hagyott itt bennünket 1989. április 22-én. Talán azzal az érzéssel, hogy az általa gyújtott lángot mások viszik tovább!

Ajánljuk...