A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének állásfoglalása

Az MCSE Elnökségének állásfoglalása a szakirányú középfokú képzés tervezett új rendszeréről és tantárgyi programjáról.

Az EMMI köznevelésért felelős államtitkárságának tájékoztatója szerint 2016. szeptember 1-től három új elnevezésű iskolatípust vezetnek be a gazdasági igények kiszolgálásának és a duális képzés erősítésének céljával. A szakmai órakeret növelése a közismereti tárgyak rovására történik, mégpedig úgy, hogy a kötelező érettségi tárgyak óraszáma nem csökken. A közismereti tárgyak keretének csökkentése így a természettudományi tárgyakat sújtja. A tervezet indoklás nélkül sorolja osztályokba az egyes szakmai képzéseket, amelyek oktatási programjában legfeljebb egyetlen természettudományos tárgyat hagy meg. Lesznek tehát képzések, ahol a legjobb esetben is kizárólag csak fizikát, csak kémiát, vagy csak biológiát fognak tanítani, de két intézményi kategóriában teljesen meg is szüntetik a természettudományos képzést. A fiatalokon kívül az átalakítás nyilvánvaló kárvallottjai a természettudományos tárgyakat oktató tanárok lesznek.

A Magyar Csillagászati Egyesület – mint a sok évtizedes sikeres múltra visszatekintő magyar amatőrcsillagászati mozgalom legfőbb koordináló szervezete – kiemelkedően fontos céljának tartja a csillagászati ismeretterjesztést. Ezen tevékenysége azonban csak kiegészítheti, bővítheti, de nem helyettesítheti azt a reguláris oktatást, amelynek során a fiatalok a most veszélybe került természettudományos tárgyak – elsősorban a fizikai és a földrajz – keretében juthattak alapvető csillagászati ismeretekhez. Ezen tárgyak megszüntetése a tervezett képzési formákban teljesen elzárná a következő generációk elől a csillagászati alapismeretek megszerzésének lehetőségét.

Sok évtizedes tapasztalatainkra támaszkodva állíthatjuk, hogy a csillagászat kiváló „vivőfrekvenciája” a szokásos természettudományos tárgyaknak, hiszen számos olyan területe van, amellyel nagyon könnyű felkelteni a fiatalok érdeklődését, ismeretanyagába pedig természetes módon szövődnek bele a matematikai, fizikai, kémiai, de ma már a biológiai ismeretek is. Ezt felismerve például az OFI 11. évfolyamos kísérleti fizikatankönyvének már körülbelül fele foglalkozik csillagászattal.

A fentiek alapján a Magyar Csillagászati Egyesület elnöksége

  • egyetért a Magyar Földrajzi Társaság felhívásával, és arra biztatja tagjait, hogy aláírásukkal támogassák az Magyar Földrajzi Társaság internetes petícióját,
  • egyetért az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2016. április 25-én kelt állásfoglalásában megfogalmazott kezdeményezésekkel, miszerint az EMMI államtitkársága bocsássa szakmai és társadalmi egyeztetésre a tervezett átalakítást, és adjon garanciát arra, hogy az nem jár tömeges elbocsátásokkal, ami végképp megpecsételhetné az ország jövője szempontjából kiemelkedő fontosságú természettudományos oktatás sorsát.

2016. április 27.

Az MCSE elnöksége nevében:

 

Dr. Kolláth Zoltán elnök

Ajánljuk...