Égi kalendárium: 2021. október

A bolygók járása (október)

Merkúr: A hónap első felében a Nap közelsége miatt nem figyelhető meg, 9-én van alsó együttállásban. 15-én már kereshető napkelte előtt a keleti látóhatár közelében. Láthatósága villámgyorsan javul. 25-én van legnagyobb nyugati kitérésben, 18,6°-ra a Naptól. Noha ez viszonylag kis érték, a Nap előtt egy és háromnegyed órával kelő bolygó kitűnően látható, ezért ez idei második legkedvezőbb hajnali láthatósága.
Vénusz: Továbbra is feltűnően látszik az esti délnyugati égen, ragyogása kiemeli a többi égitest közül. A hónap elején egy óra húsz perccel, a végén két órával nyugszik a Nap után. 29-én van legnagyobb keleti kitérésben, 47°-ra a Naptól. Fényessége –4,2 magnitúdóról –4,5 magnitúdóra, átmérője 18,6”-ről 25,3”-re nő, fázisa 0,62-ról 0,49-ra csökken.
Mars: Előretartó mozgást végez a Virgo csillagképben. Október 8-án együttállásban a Nappal, ezért a hónap folyamán nem figyelhető meg. Fényessége 1,6 magnitúdóról 1,5 magnitúdóra nő, látszó átmérője 3,6”.
Jupiter: 18-ig hátráló, utána előretartó mozgást végez a Capricornus csillagképben. Az éjszaka első felében figyelhető meg a délnyugati ég alján mint fényes égitest, éjfél után nyugszik. Fényessége –2,6 magnitúdó, átmérője 44”.
Szaturnusz: Hátráló, majd 11-étől előretartó mozgást végez a Capricornusban. Az esti délnyugati ég alján kereshető, éjfél után nyugszik. Fényessége 0,6m, átmérője 17”.
Uránusz: Az esti órákban kel, az éjszaka nagy részében megfigyelhető. Folytatja hátráló mozgását az Aries csillagképben. Fényessége 5,7 magnitúdó, átmérője 3,8”.
Neptunusz: Az éjszaka első felében figyelhető meg. Hátráló mozgást végez az Aquarius csillagképben. Fényessége 7,8 magnitúdó, átmérője 2,4”.

Légköri részletek a Neptunuszon, Kereszty Zsolt felvételén. A bolygó szeptember 14-én volt oppozícióban. Nagyobb távcsővel érdemes próbálkozni az apró, 2,4″-es korong részleteinek megfigyelésével.

Együttállások

Október 9-én 16:55 UT-kor a délnyugati horizont felett 5 fokkal kereshetjük a –3,8 magnitúdós Vénuszt, tőle 2,5 fokra a 14%-os holdsarló lesz látható.
Október 28-án 22:29 UT-kor az utolsó negyedben járó Hold az M44 mellett, attól 3,1 fokra mutatkozik. A keleti ég felett 10–11 fokkal tartózkodó égi páros szép fotótémát kínál.

Csak egyetlen Galilei-hold látszik a Jupiter mellett október 29-én

Ezen az estén a Jupiter felé fordítva távcsövünket a szokásos négy helyett csak az Europa fog látszani a Galilei-holdak közül. A mozgalmas este folyamán többféle árnyékjelenséget is megfigyelhetünk, míg jupiternyugta előtt elérkezik az egyholdas állapot. 19:18 UT-kor kezdődik a jelenségek sora, amikor a Ganymedes kibukkan a bolygó korongja mögül, így a Jupiter keleti pereme mellett három hold világít (amelyek mindegyike el fog tűnni), és csak a nyugati oldalon, 2,5 ívpercre lévő Europa marad „változatlan”. Elsőként az Io 19:48 UT-kor a bolygó elé kerül, 21:05-kor az árnyéka is megjelenik. De tíz perccel ezt megelőzően, 20:55-kor a Ganymedes bekerül a bolygó árnyékába, őt 21:25-kor a Callisto követi. Ekkor úgy fog tűnni, a Jupiternek csak egy
holdja maradt, bár nagyobb nagyításokkal az Io korongja kivehető lesz a bolygó felhőire vetülve.

A Jupiter keleti oldalán 19:45 UT-kor még három hold sorakozik, ezek körül 21:30-ra az Io a bolygó elé kerül, a Ganymedes és a Callisto pedig a Jupiter árnyékába merül. Csak a távol tanyázó Europa „marad az égen”.

Orionidák

Az október 20-i telehold miatt a Halley-üstökössel kapcsolatban álló Orionidák láthatósága nem kedvező. Természetesen erős holdfénynél is lehet próbálkozni, ez esetben azonban jóval kevesebb meteort láthatunk. A raj maximuma az IMO előrejelezése szerint október 21/22-ére várható, a ZHR értéke 20.

Egy Orionida meteor a raj 2017-es jelentkezésekor, Kelemen Péter felvételén.

Az Orion alfája

2020 elején tele volt a világsajtó az alfa Orionis, a Betelgeuze elhalványodásával. Akkor sok észlelő figyelme fordult a vörös szuperóriás felé, és jóval több fényességbecslés született róla, mint a korábbi években, egészen jól használható fénygörbét eredményezve. Ne veszítsük szem elől az előttünk álló tél során se ezt a csillagot! Az alábbi észlelőtérkép a szabadszemes megfigyelők számára készült. Célpont a Betelgeuze!

Ajánljuk...