Meteor csillagászati évkönyv 1994

cimlapEz a kötet volt a Magyar Csillagászati Egyesület által kiadott csillagászati évkönyvek sorozatának ötödik tagja. Úgy tűnt, az évkönyv valóban hasznos munkaeszközévé vált a szakcsillagászoknak, észlelő amatőröknek, ismeretterjesztőknek, pedagógusoknak, de haszonnal forgatja mindenki, aki a csillagászat iránt legalább egy kevéssé érdeklődik. Az akkori öt évfolyamot egymás mellé téve példányszámban, terjedelemben, külső megjelenésben és talán tartalomban is lemérhető a haladás. Ebben nagy szerepe volt a számítástechnika szédületes fejlődésének is. Az évkönyvkészítés technikai hátteréről a kötet Számítástechnika a csillagászatban című cikkének végén adtunk rövid áttekintést.

A táblázatos részben található az 1992 végéig felfedezett extragalaktikus szupernóvák teljes katalógusa.

A kiadáshoz mindössze egy pályázaton kaptunk anyagi támogatást. A Fővárosi Önkormányzat Tudományos Alapjának segítsége sajnos csak egy részét fedezte az elkerülhetetlen kiadások növekedésének. Emiatt az árat a korábbiakhoz képest nagyobb mértékben kellett emelnünk. Az áremelés részleges ellensúlyozására az egyesület tagjai az 1994-es évtől kezdve az éves tagdíj fejében, illetményként kapták az évkönyvet.

 

Tartalom 1994

 

Bevezető

Használati útmutató

Táblázatok

Jelenségnaptár
A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
A Nap és a Hold adatai
A bolygók adatai
A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
A bolygók ekliptikai koordinátái
A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
A Jupiter-holdak helyzete és jelenségei
A Szaturnusz-holdak kitérései
Kisbolygók
Periodikus üstökösök
Meteorrajok
Fogyatkozások, fedések
Mira-maximumok
Az 1992. év üstökösei
Julián-dátum táblázat
Csillagkatalógus J1994.5-re
Szupernóva katalógus

Cikkek

Patkós László: A csillagászat legújabb eredményei
Szécsényi-Nagy Gábor: Működő és tervezett óriástávcsövek
Jurcsik Johanna: Tetten ért csillagfejlődés
van Driel-Gesztelyi Lídia: Milyen a Nap röntgen fényben?
Holl András: Számítástechnika a csillagászatban
I. Bartha Lajos: Vissza a Holdra!

Beszámolók

Magyar Csillagászati Egyesület
MTA Csillagászati Kutatóintézete
ELTE Csillagászati Tanszék
Szegedi Csillagvizsgáló
Planetárium
TIT Uránia Csillagvizsgáló

Kiadási adatok 1994

Szerkesztette

Mizser Attila
Taracsák Gábor

Az évkönyv összeállításában közreműködtek

EAON (Belgium)
Guman István
Holl András
Jean Meeus (Belgium)
Sárneczky Krisztián
Tepliczky István
Tóth Éva
Zajácz György
Zalezsák Tamás

Szakmailag ellenőrizte

Benkő József
Szabados László

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor

A szerkesztés és a kiadás támogatói

a Fővárosi Önkormányzat Tudományos Alapja,
az MTA Csillagászati Kutatóintézete.

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Készült a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Nyomdájában
Terjedelem: 216 o.
Példányszám: 4000
ISSN 0866-2851

A kötet ára

300 Ft, egyesületünk tagjainak 250 Ft

A címlapon

A Nap röntgenképe. Az ISAS (Űr- és Űrkutatási Tudományok Intézete, Japán) Yohkoh röntgencsillagászati műholdjának felvétele. A röntgentávcsövet a Lockheed Palo Alto Kutató Laboratórium (USA), Japán Nemzeti Csillagászati Obszervatóriuma és a Tokyo Egyetem építette a NASA és az ISAS támogatásával. (A Milyen a Nap röntgen fényben? című cikkünkhöz.)

Ajánljuk...