Csillagászati gondolatok

Ha belegondolunk, a méretek vizsgálata után könnyen rájöhetünk, hogy ez a Föld
a Világmindenséghez képest még egy porszemnél is kisebb! És ezen a Földön nincs
békesség, szeretet. Egymást ölik, gyilkolják az emberek, a pénzszerzésért mindenre
képesek. Elfelejtik, hogy haláluk után semmit sem vihetnek magukkal. (Gondoljunk
csak Néró császárra, Napóleonra, Hitlerre vagy Sztálinra – mind Istennél is
nagyobbra tartották magukat!)
Hogy is vannak ezek a méretek? Bolygónk a Naprendszer harmadik bolygója. Központi
égitestünk, a Nap a Föld tömegének 333 434-szeresével bír. A Kék Bolygó nincs
egyedül: kilenc bolygótársával együtt kering közepes méretű csillagunk körül.
A Naprendszer 20 kilométeres másodpercnyi sebességgel a Herkules csillagkép
felé halad, keringve a Tejútrendszer nevű galaxis középpontja körül, sok millió
hasonló csillaggal és naprendszerrel együtt.
Csillagászként gondolkodva nevetségesnek tűnik, hogy valamelyik közeli naprendszerről
értelmes idegenek ide jöhetnek vagy hogy mi oda eljuthassunk. Az arányokkal
tisztában lévő érdeklődő könnyen megcáfolhatja ezt a manapság divatos felvetést.
A Tejúton túl újabb galaxisokat fedeztek fel – a legismertebb az Androméda-köd.
Ezek is sokmillió csillaggal és naprendszerrel rendelkezhetnek – a távolság
miatt azonban legfeljebb távcsővel figyelhetjük meg őket.
Az ember számára nehéz megérteni a végtelenség kérdését. Sok elmélet igyekszik
megmagyarázni a világ keletkezését és az ezzel kapcsolatos kérdéseket. A Hold
által visszavert fény nem egészen egy másodperc alatt, a Nap fénye 8 percnél
valamivel több idő alatt ér a szemünkbe. Gondoljuk el: még ha a mi Istenünk
adna is nekünk olyan sebességet, amellyel a 30 ezer fényévnyi Tejút közepéből
1 másodperc alatt kijuthatnánk, akkor sem juthatnánk el a világ végére életünk
végére sem… mert a tér végtelenségét emberi ésszel megérteni nem lehet.
Számunkra ez egyszerre jelenti a csillagászat szépségét és titokzatosságát.
Ezért igyekszünk, hogy a tudomány fejlődését szolgálva minél jobban megértsük
a világot és ismereteinket az utókor számára átadhassuk.

Szakács
László
a Kiskun Csoport tiszteletbeli elnöke
Soltvadkert

Ajánljuk...