Januári Hold észlelés

Kép (Plato, Montes Alpes, Vallis Alpes, Rima
Archytas,)

A Plato kráter
feltűnően szépen látszott, erősen különbözött a kráterfenék sötét albedója a

környező világosabb területekhez képest. Első ránézésre a vulkanikus
kráterfenék szinte
teljesen sima felületű, sárga színszűrővel kisebb méretű,
egyszerűkrátereket látni benne.
A kráter északi pereme fehéresebb, fényesebb,
mint a körív más szakaszai.

A Montes Alpes hegyormai szép világosan,
fehéresen rajzolódtak ki. Sajnos a holdi
fényviszonyok most nem engedték meg,
hogy szép, közel 3D képet láthassunk, de a
hegylánc iránya az erősebb fehéres
megjelenés miatt jól követhető volt.

A Vallis Alpes csodálatosan
kirajzolódott világos színű szálkás keretével és a mélyen fekvő
területek
sötétebb felszínével. Jól lehetett látni a völgy sebhelyre, karcolásra
emlékeztető
formáját.

A Rima Archytas csak kicsit hosszabb szemlélődés
után tűnt fel számomra. Látszólag semmi
különös nincs ezen a területen első
ránézésre, de ha a szem megszokja a fényviszonyokat, úgy
érdekes sötét foltnak
mutatkozik ez a terület.

Kép (Montes Caucasus, Calippus és Cassini
kráterek)

A Montes Caucasus
hegyvonulat a terminátorhoz való közelsége miatt jobban mutatta térbeli

formáját, magasságait. Korábbi észlelésemben már megjegyeztem, hogy a 102/1000
refraktor
a 80/910 műszerhez képest érzékelhetően jobban hozza a magasságokat,
mélységeket,
kicsit„szédítőbb” és realisztikusabb látványt nyújtva.

A
Calippus kráter szépen megszakította a Montes Caucasus folytonosságát. Egy
ilyen feltűnő
kráter egy hegylánc közepén igen egzotikus látványt
nyújt.

A Cassini kráterről ilyen fényviszonyok közt elsőre egy
romkráter jutott eszembe. Jól kivehető
volt, hogy a kráter délnyugati pereme
halványabb, vékonyabb és erőtlenebb az északkeleti
peremhez képest. Ráadásul
a kráter árnyalatai szinte azonosnak látszottak a környezet
árnyalataival,
még inkább beleolvadva abba.

Kép (Montes Appeninus)

Érdekes látványt nyújtott a
Montes Appeninus hegylánc Rima Bradley és Rima Hadley közötti
szakasza (Jomo).
A mellékelt képen is jól látszik, ahogy a folytonos képet mutató hegyláncban

egy irdatlan völgyet pillanthatunk meg. Nem messze északra szállt le az
Apollo 15, melyhez
látszólag” egy nagyon erős, karakteres rianás vezet
felfelé. Sajnos ez észlelésemkor nem
mutatkozott meg
igazán.

Kép (Rupes Altai, Sacrobosco kráter)

A Rupes Altai sziklafal erősen
a terminátorban vonult, így bizonytalan képet adott magáról.
Viszont egyes
szakaszain gyönyörűen látszódtak magasságai. Így a képződmény kettős arcát

mutatta meg: a terminátor felöli oldalon sötét, míg az átellenes oldalon
világos vonulatként.

A képződménytől nyugatra lehetett látni a Hold
egyik leghangzatosabb nevű felszíni formáját:
a Sacrobosco krátert. Érdemes
volt megszemlélni a benne lévő három kisebb krátert, melyek
közel egy
derékszögűháromszög csúcspontjaiként látszódtak. Jól lehetett látni a
Sacrobosco
sima, domboldalakra emlékeztető
kráterperemét.

Kép (Maurolycus kráter)

Ez a Stöfler és Faraday
kráterek szomszédságában lévő felszíni forma számos látnivalót
tartogatott. A
kráter fenekén hatalmas központi csúcs ül, alatta a fenéken és a kráter
falában is
becsapódások nyomai látszódnak. A déli oldalon a kráterfal
kettősnek látszódott. Emiatt
látványra! egy kisebb fennsík tűnt ki a
duplafalú határok között a kráter déli oldalán.

Kép (Baco kráter)

{mosimage}

Érdekességképp említeném a Baco
krátert és környezetét, mely a terminátori sejtelmes
fényviszonyoknak
köszönhetően leginkább egy kiáltó arcra emlékeztetett. Ez a mellékelt kép

közepén látható, természetesen csak körvonalaiban visszaadva azt az élményt,
amit az
észleléskor nyújtott. Mindenkinek ajánlom, hogy a következőfogyó Hold
alkalmával keresse
meg, tényleg izgalmas látvány.

Ajánljuk...