203. Józsa Sándor – Nagy Zoltán Antal összeállítása : Messier-objektumok keresőtérképei.

{mosimage}

Megvásárolható a Polaris Csillagvizsgálóban (Budapest, III., Laborc u. 2c.), a Szakkönyváruházban (Budapest, VI., Nagymező u. 43.) és megrendelhető a Magyar Csillagászati Egyesület postacímén (1461. Budapest, Pf. 219.) is 300 Ft-ért (tagoknak 250 Ft-ért), piros postautalványon, hátoldalon a tétel megnevezésével, vagy átutalással.

Az égen szerteszét sziporkázó különös alakú foltoknak még magyar nevük sem volt. Régi könyvek csak ködök-halmazok-galaxisok leírással említgetik ezeket. Az angolból lefordíthatatlan deep sky” szókapcsolatot Szentmártoni Béla merte 1970-ben mégis lefordítani “mély ég”-re, ami azóta szépen elterjedt amatőrtársaink között. Jelezve a nyílthalmazok, gömbhalmazok, diffúz-ködök, emissziósködök, reflexiósködök, planetáris-ködök, galaxisok népes és változatos táborát.

A mély-ég objektumok legfényesebbjei, leglátványosabbjai, legszebbjei, legkülönösebbjei a Messier-objektumok. Ezeket szeretjük beállítani távcsöveink tesztelésére, gyönyörködni bennük, ha nagyon jó átlátszóságú az éjszakai égbolt sötétje, ha valami nagyon szépet akarunk mutatni távcsövünkbe néző barátainknak.
Persze annyira azért nem fényesek ezek, hogy könnyű lenne megtalálni a messiereket! Legalábbis nagy részüket igen, ám másokat nehezen… De éppen ezért készült ez a könyvecske: ki lehet vinni az ég alá, és segítségével oda lehet navigálni a keresett M-objektumhoz. Mind a 110 ég-gyönyörűséghez!

A térképtár a távcsővel vizionáló amatőröket szolgálja. A csillagképben még felül van észak, ahogy az égre nézünk szemmel. A részletesebb keresőtérképen már “fejjel lefelé” van észak, úgy ahogy a csillagászati távcsövekben illik. A térképek jó arányúak, jó erősen kiemelt csillagokkal, precíz határmagnitudó-adatokkal, szép grafikájú és értelmes jelrendszerrel, katalógusadatokkal. Kezdi a Nagy Orion Ködnél és halad egyre keletebbre, azaz nem (az amúgy csapongó) M-számok szerinti.

A címlapon Charles Messier, azaz Messzijé Károly vándorbottal a kezében ballag az égen. Egyik objektumról a másikra. Menjünk vele, kövessük mi is őt!

Ajánljuk...