2014. április: Szembenállásban a Mars

A Mars egyes szembenállásai meglehetősen változatos láthatósággal járnak együtt. Az idei szembenállás április 8-án következik be, ekkor figyelhető meg legjobban a vörös bolygó. A 38 fok magasan elhelyezkedő bolygó látszó mérete ezen az estén csupán 15 ívmásodperc lesz, de feltűnően ragyog az éjszakai égbolton. Látogassunk el egy bemutató csillagvizsgálóba áprilisban is – Marsot nézni, észlelni!

A vörös bolygó oppozíciós láthatóságai azonban a következő években felemásan alakulnak, 2018-as nagy oppozíciójakor csupán 14 fokkal fog horizontunk fölé emelkedni, igaz, akkori látszó átmérője 24,1” lesz. Az északi félteke észlelői számára nagy Mars-közelségek mindig a bolygó alacsony égi helyzetével járnak együtt.

A jelenlegi oppozíció során a bolygó északi félgömbjére fogunk jobban rálátni. Ezen a félgömbön nem figyelhetők meg olyan markánsan megjelenő sötétebb felföldek, mint a délin. A pólussapka viszont annál jobban látszik, szintén feltűnő a Mare Acidalium, amely igencsak kitűnik az északi félgömb sivatagos területeiből. Természetesen a déli félgömb objektumait is megfigyelhetjük azokat, amelyek az egyenlítő környezetében helyezkednek el.

Észleljünk!

A Mars észleléséhez legalább egy közepes méretű tükrös távcsőre vagy legalább 10 centiméter átmérőjű lencsés távcsőre van szükség. A távcső hosszú fókusza sokat segít az észlelésben, mert nemegyszer 200-300x-os nagyításra is szükség lehet. A legideálisabb eset, ha a távcsövet az észlelés megkezdése előtt legalább egy órával kitettük a szabadba, hogy az felvegye a környezet hőmérsékletét. Nem elég csak a távcsőnek “hozzászoknia” a körülményekhez, az észlelőnek is hozzá kell szoknia a sötéthez, hogy minél könnyebben észrevegyük a nehezen megfigyelhető, alacsony kontrasztú felszíni alakzatokat. Emellett hozzá kell szokni a bolygó látványához is, de az észlelés előtt semmiképpen ne tanulmányozzuk a Marsról készült igen részletes felvételeket, mivel ezek nagyban befolyásolják az észlelést. A bolygó forgása miatt a korong közepén található alakzatok rajzolásával kezdjük, a további részleteket már ezen alakzatokhoz tudjuk igazítani.

Az észlelés során nem csak felszíni alakzatok, hanem légköri alakzatok megfigyelésére is lehetőség adódik.

Felszíni alakzatok

A legfeltűnőbb felszíni alakzat a Mars pólussapkája, mely fehér vagy sárgás színben pompázik. A marsi évszakok változása miatt a pólussapkák változása jól megfigyelhető. Felszíni alakzatok megfigyelésében értékes adatok nyújtanak az egyes területeik változásainak nyomon követése.

Légköri képződmények

Több légköri jelenség is megfigyelhető a Marson. Láthatunk porviharokat, peremködöket, arktikus ködöket, felhőket is. Porviharok legjobban a bolygó napközelsége idején figyelhetők meg, mert ekkor a déli félgömb nagyon erősen fölmelegszik, ilyenkor akár az egész bolygóra kiterjedő porviharokat is lehet látni. Az ilyen területek halványsárga színben látszódnak, és a nagyobb felszíni alakzatok azonosítása is nagy nehézségekbe ütközhet. Egy ilyen porvihar megfigyelésére nagy távcsőre (20 cm fölött) és nagy nagyításra van szükség (300x), de már 15 cm átmérőjű távcsőben is észrevehetők. Arktikus köd megjelenésére az északi félteken van nagyobb esély, a pólussapka közelében. Megjelenése (mint a neve is mutatja) ködös, elmosódott. Feltűnőbb jelenség a peremköd, mely gyakran a bolygó korongja mentén végigkövethető, fehér színben pompáznak.

2014_aprilis_mars_peremkod

2014_aprilis_mars_alpoSzínszűrők

Színszűrők használata nagyban megsegíti a felszíni vagy a légköri alakzatok azonosítását. Felszíni alakzatok megfigyelését segítik a narancs és vörös szűrők. Ezen szűrők alkalmazásával könnyebben megfigyelhetők a felszíni alakzatok. Porviharok megfigyeléséhez sárga és narancs szűrők ajánlottak, az arktikus ködökhöz a kék és zöld szűrők. A nagy magasságban lévő felhőkhöz ibolya, a közepes magasságban elhelyezkedő felhők kék szűrőben azonosíthatók.

Holdak

A Mars holdjai, a Phobos és Deimos megfigyeléséhez legalább 30 cm átmérőjű távcső javasolt, bár egyre inkább elszaporodnak a hazai pozitív megfigyelések erről a két holdról is.

A technika fejlődésével fotografikus megfigyeléssel a bolygón finom részletek örökíthetők meg. Egy hosszabb fókuszú távcső előnyös, de előfordulhat, hogy fókusznyújtóra is szükség lehet a bolygó kis mérete miatt. A legjobb eredményeket jó légköri nyugodtság mellett érhetjük el, ekkor a képen nagyon sok részlet megkülönböztethető.

A bolygó felszínén található alakzatok azonosításához használható az ALPO térképe, melyen minden olyan felszíni alakzat ábrázolva van, amit távcsőben látni lehet. Ám ezek nagy része nagy távcsövet, valamint az átlagosnál jobb légköri nyugodtságot igényel. Ezen felszíni alakzatok azonosítását megnehezíti a bolygókorong kicsiny mérete, az alakzatok azonosításához mindenképpen szükség van gyakorlatra.

Ezúton is szeretnénk mindenkit biztatni a Mars megfigyelésére! Derült eget és jó észlelést!

Ajánljuk...