Észlelőszakkör a Polarisban

Tizenharmadik alkalommal indítjuk útjára a kezdő és haladó távcsőtulajdonosok, amatőrcsillagászok (minden korosztály) számára fontos amatőrcsillagászati ismeretek elsajátítását, az égbolton és az észlelési területek közötti eligazodást segítő észlelőszakkört a Polaris Csillagvizsgálóban. A szakkör első foglalkozását 2023. szeptember 30-án, szombaton, a Kutatók Éjszakájához kapcsolódóan tartjuk.Eddigi foglalkozásainkon több mint 400-an vettek részt, és sokan végeztek megfigyeléseket is. Sokan közülük azóta is rendszeres megfigyelői valamelyik, vagy akár több amatőrcsillagászati területnek, valamint aktív résztvevői egyesületünk, szakcsoportjaink munkájának is. Csatlakozz Te is!

A Hold első negyedben a Polarisból, Tóth Imre felvételén.

Holdfotó készül.

A szakköri alkalmak jó hangulatban telnek. Egy, az adott észlelői terület elméletéről, illetve gyakorlatáról szóló előadás után igyekszünk az észlelés gyakorlati részére koncentrálni rajzolással, műhelymunkával, beszélgetéssel. Több gyakorlati alkalom is rendelkezésre áll ennek elősegítésére az év során, hogy még több időnk jusson közös észlelői munka végzésére, valamint lehetőség van a rendes bemutatók alkalmával is megfigyeléseket végezni akár saját, akár az egyesület távcsöveivel.A Polaris korlátozott befogadóképességére tekintettel mindenképpen előzetes jelentkezést kérünk az polaris@mcse.hu és a hannak.judit@gmail.com címeken.Az új és régi érdeklődők a következő szakkörön is megismerkedhetnek:

 • a távcsöves alapfogalmakkal (optikai alapfogalmak, távcsőtípusok, minimális és maximális nagyítás, okulárok, milyen távcső milyen célpontra optimális stb.), gyári távcső vagy saját építésű? 
 • az égi koordináta-rendszerekkel, az égbolton való tájékozódás alapjaival, csillagképekkel, a csillagtérképek és atlaszok használatával
 • az észlelések feljegyzésével és a rajzolás alapfogásaival
 • A foglalkozásokon sorra vesszük az egyes észlelési területeket (Nap, Hold, bolygók, mélyég-objektumok, változócsillagok, kettőscsillagok, kisbolygók és meteorok)
 • Minden észlelési területről rövid, lényegre törő előadást tartunk, a területet rendkívül jól ismerő, tapasztalt amatőr-, vagy szakcsillagászok bevonásával, majd az adott területhez kapcsolódóan gyakorlati észlelőmunkát, műhelyfoglalkozásokat végzünk, figyelembe véve az adott területhez kapcsolódó észlelési specialitásokat, valamint rajztechnikai fogásokat
 • Megismerkedünk a fotózás alapjaival és a különböző fotózási technikákkal, melyeket az adott területeknél tárgyalunk (Hold-, bolygó, mélyég, éjszakai tájkép stb.)

Mindezekhez rendelkezésünkre áll idén is:

 • a Csillagvizsgáló előadóterme, ahol az elméleti foglalkozásokat és műhelymunkákat tartjuk
 • a Polaris és a szervezők távcsövei, melyekkel a kupolában, illetve a teraszon a gyakorlati észlelőmunkát végezhetjük
 • az észlelőterasz, ahol lehetőség van a saját műszerek felállítására, így saját távcsöveinkkel gyakorolhatjuk az észlelőmunka fogásait, megtanulhatjuk, hogyan kell jusztírozni, összerakni, pólusra állítani a távcsövet, majd megkeresni és megfigyelni az égi objektumokat.

A foglalkozásokat havi rendszerességgel tartjuk szombati napokon,  legtöbbször délelőtti kezdéssel.

Előadáshoz készülődve.

Célpont a Nap!

 

A tervezett program:

2023. szeptember 30. – Csillagászati alapfogalmak: Csillagászati alapfogalmak, égitestek, csillagképek, tájékozódás az égbolton, koordinátarendszerek, térképek és atlaszok használata, a vizuális észlelés alapjai. Délután: csatlakozás a Kutatók Éjszakája alkalmából tartott Nap-bemutatóhoz, majd a sötétedés beálltáig további előadás, kérdések az elhangzottakról. Este: Kutatók Éjszakája távcsöves bemutató. A sűrű program miatt ez alkalommal a kezdés: délelőtt 10 órakor.

2023. október 21. – Műszertechnikai alapfogalmak: Csillagászati távcsövek, típusok, összehasonlításaik. Binokulárok, kisebb műszerek, mechanikák fajtái. Egyéb kiegészítők: szűrők, szűrőváltók, fókusznyújtók és reduktorok, stb.

2023. november 25. – A kettőscsillagok világa. Térképhasználat, észlelési módszerek, távolság- és pozíciószög-becslés- és mérés.

2023. december 16. – Bolygótestvéreink: Naprendszerünk bolygói, jellemzőik, kialakulásuk, fejlődésük, megfigyelésük technikái. Továbbá: Gyakorlati alkalom: Műszerek beállítása, jusztírozás, napfólia- és szolárgráf-készítés.

2024. január 13. – Hihetetlen távolságok: A mélyég-objektumok világa. Csillaghalmazok, ködösségek, galaxisok és galaxishalmazok. Megfigyelési technikák, jellemzőik, kialakulásuk, kozmológiai jelentőségük.

2024. március 2. – Hűséges égi kísérőnk: A Hold. Égi kísérőnk megfigyelése, jellemzői, kialakulása, fejlődése.

2024. április 27. – A Naprendszer apró, de fontos égitestjei: üstökösök és kisbolygók

(további programok egyeztetés alatt, a dátumok és a foglalkozások témái változhatnak!)

2024. ???. – Változócsillagok: Csillagfejlődés a szemünk láttára. Bevezetés a változócsillagok világába, típusok, fényességbecslés, térképhasználat.

2024. ???. – Életadó csillagunk: Napunk. A Nap mint csillag, a Nap jellemzői, szerkezete, kialakulása, fejlődése, megfigyelhető jelenségei és megfigyelési technikák.

2024. ???. – (szervezés alatt)

Gyülekező minden alkalommal 10 órakor, kezdés 11 órakor.

Napmegfigyelés Herschel-prizmával

A szakkörre előzetes jelentkezéseket a polaris@mcse.hu és a hannak.judit@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni. A pontos kezdési időpontról és a részletes programról a Polaris honlapján, illetve a jelentkezőknek küldött külön emailben értesítünk mindenkit.A korábbi szakkörösöket is feltétlenül kérjük, hogy részvételi szándékukat külön jelezzék, örömmel látjuk őket is ismét köreinkben!Javaslatokat, ötleteket szívesen fogad Hannák Judit, a szakkör vezetője a hannak.judit@gmail.com email címen.Az észlelőkörben való részvétel egyetlen feltétele az MCSE-tagság. Az Egyesületbe helyben, a Polaris Csillagvizsgálóban is be lehet lépni, illetve a tagságot megújítani.Az érdeklődők számára javasoljuk, hogy az alábbi felszereléseket hozzák magukkal a szakköri alkalmakra:

 • famentes rajzlapot vagy ilyen lapokból álló vázlatfüzetet és / vagy előre nyomtatott észlelőlapokat (az észlelőlapok elérhetők a http://eszlelesek.mcse.hu oldalon).
 • igény szerint kemény alátétet (legegyszerűbb rajztábla ideális)
 • legalább kétféle keménységű (H-s és B-s, vagy 2B-s jelzésű) ceruzát
 • ceruzahegyezőt és radírt
 • tompított fényű észlelőlámpát (egyszerű zseblámpa vörös szigetelőszalaggal ellátva, vagy vörös biciklis lámpa is megteszi)
 • a téli szakköri alkalmakkor több rétegű, meleg ruházatot javaslunk!
 • igény szerint saját távcsövet, mechanikát, binokulárt, okulárokat, szűrőket

Az észlelőmunkához elengedhetetlen az Amatőrcsillagászok kézikönyve. Kötetünk a színvonalas és lehetőség szerint rendszeres észlelőmunkához nyújt segítséget, sorra véve az amatőrcsillagászat hagyományos megfigyelési területeit, figyelembe véve a hazai amatőrök egyre bővülő lehetőségeit. Segítséget nyújt azoknak, akik tájékozódni szeretnének arról, hogy milyen programokba kapcsolódhatnak be, milyen területeken végezhetnek értékes munkát akár kedvtelésből, akár abból a célból, hogy észleléseiket a csillagászat tudománya is hasznosítsa. Beszerezhető a Polarisban.

 

Ajánljuk...