Égi kalendárium: 2023. május – az Oroszlán galaxisai között

Május elején már rohamosan rövidülnek az éjszakák, egyre később sötétedik. Tavasz van, a tavasz a galaxisok évadja, ezúttal a Leo csillagvárosai között barangolunk.

A bolygók járása

Merkúr: Május 1-én alsó együttállásban van a Nappal. Megfigyelésre alkalmas helyzetbe 15-e után kerül, de ekkor is csak fél órával kel a Nap előtt. Ennek oka egyrészt az ekliptika látóhatárral bezárt alacsony szöge, másrészt a bolygó az ekliptikától délre tartózkodik. 29-én van legnagyobb nyugati kitérésben, 24,9°-ra a Naptól. Megfigyelésre ekkor is kedvezőtlen a helyzete, csak háromnegyed órával kel a Nap előtt.
Vénusz: Továbbra is hosszan ragyog az éjszaka első felében a nyugati égen. A hónap elején éjfél körül nyugszik. A hónap végére, az ekliptika látóhatárral bezárt szögének fokozatos csökkenése miatt, láthatóságának hossza csökkenni kezd. Ekkor a Nap után három és fél órával nyugszik – ami még mindig igen hosszú időtartam. Fényessége –4,1m-ról –4,4m-ra, átmérője 17,0”-ről 22,4”-re nő, fázisa 0,67-ról 0,52-ra csökken.
Mars: Előretartó mozgást végez a Gemini, majd 17-étől a Cancer csillagképben. Az éjszaka első felében látszik a nyugati látóhatár közelében, éjfél körül nyugszik. Vöröses fénye megkönnyíti a felkeresését. Fényessége 1,3m-ról 1,6m-ra, látszó átmérője 5,4”-ről 4,7”-re csökken.
Jupiter: Előretartó mozgást végez a Pisces, majd 19-étől az Aries csillagképben. A hónap első felében még elvész a napkelte fényében, 15-e után láthatósága gyorsan javul. A hónap végén már jól látható napkelte előtt a keleti égen. Fényessége –2,1m, átmérője 34”.
Szaturnusz: Az Aquarius csillagképben figyelhető meg, előretartó mozgása a hónap végén lassulni kezd. Kora hajnalban kel, hajnalban figyelhető meg alacsonyan a délkeleti égen. Fényessége 0,9m, átmérője 17”.
Uránusz: Előretartó mozgást végez az Aries csillagképben. 9-én együttállásban van a Nappal. A hónap során nem figyelhető meg a Nap közelsége miatt.
Neptunusz: Hajnalban kel. A szürkületben kereshető a Pisces csillagképben, a délkeleti látóhatár közelében. Előretartó mozgása a hónap végén lassulni kezd.

A Vénusz felhőzete Gyuricza István 2023. április 23-i felvételén. 238/1000 Newton, ASI462MC.

Észleljük az RW Cepheit!

Az RW Cephei SRD típusú sárga hiperóriás változócsillag, nem messze a δ Cepheitől található. 2022 folyamán 7 magnitúdó körüli átlagos fényességéről nagyjából 1 magnitúdónyit halványodott, a halványodás jellege emlékeztet a Betelgeuze néhány évvel ezelőtti elhalványodására. Az RW Cep k­önnyen elérhető binokulár-változó, melyről az utóbbi években sajnos kevesebb észlelés születik, pedig a mostani esemény is mutatja, hogy az ilyen típusú változókat is érdemes évekig, évtizedekig nyomon követni. Észleljünk változókat binokulárral (is)!

Az Oroszlán galaxisai között

A tavasz a galaxisok évadja, érdemes egy nagyobb átmérőjű műszerrel (mondjuk egy legalább 25 cm-es Dobson-távcsővel) belevetni magunkat tanulmányozásukba. Az Oroszlánban azonnal kínálja magát bő fél tucat olyan csillagváros, amelyek fényessége a 10 magnitúdót eléri vagy meghaladja.

A Leo-trióként ismert csoportosulás az M65–M66 párosát és a velük fizikailag összekapcsolódó NGC 3628-at foglalja magában. A két Messier-galaxis fényessége elég ahhoz, hogy jó égen akár 10x×50-es binokulárral is láthassuk ovális foltjukat, de az NGC-galaxis olyan alacsony felületi fényességű, hogy a legtöbb esetben 10 cm-es műszer szükséges a megpillantásához, bár jobb égen a tapasztalt szem már 7 cm-es távcsővel is észreveszi. Az M65 és az NGC 3628 az éléről látszik, míg az M66-ra nem oldalról, hanem lapos szögből látunk rá. A rendszer a Leo I galaxishalmaz része, amely 35 millió fényévre található tőlünk. A két fényesebb csillagváros valódi átmérője 100 ezer fényév körüli, azaz Tejútrendszerünkhöz hasonló kiterjedésűek.

Az M65 és az M66 Sebestyén Attila felvételén.
150/600 SW Newton asztrográf, ASI 224MC, 72×180 s expozíció.

Az NGC 2903 Nagy Mélykuti Ákos felvételén.
200/800 Newton, Canon EOS 750D, 10×180 s.

A Hickson 44 (gamma Leo csoport) galaxishalmaz Csere Mihály felvételén. 150/750 Newton, ASI1600MM-PRO, 120×60 s expozíció.

A Leo I törpegalaxis a Regulustól 12′-re látható. 458/1900 asztrográf. Atik 11000 mono CCD, 26×360 s, Szeri László felvétele.

Szintén ebbe a csoportba tartozik, de külön alrendszert képez az M95, M96, M105 és NGC 3384 tömörülése. Az M95 és M96 egymáshoz nagyon hasonló, a görög Θ (theta) betűre emlékeztető formát mutat, ahol a markáns küllőből vékony, szorosan, szinte gyűrűszerűen feltekeredett karok indulnak ki. Az M105 egy klasszikus, szép elliptikus galaxis, míg az NGC 3384 – bár elliptikusnak tűnik – lentikuláris rendszer. A négy galaxis elég messze van egymástól, csak az M105 és az NGC 3384 párosa szoros annyira, hogy nagy nagyítással is egy látómezőben legyenek tanulmányozhatóak.

A távcsöves megfigyelések azt mutatják, hogy jó égbolton az M95 és M96 szerkezetéből már egy 15–20 cm-es távcső is feltár valamicskét, a küllőt szinte bizonyosan láthatjuk.
Még egy magányosan elhelyezkedő galaxis érdemel figyelmet, ez pedig nem más, mint az NGC 2903, amely az Oroszlán fejénél kereshető. A λ Leo-tól 1,4 fokkal délre kell haladnunk, míg el nem érjük a 8–8,5 magnitúdós, ovális foltot: ez voltaképpen az egész csillagkép legfényesebb galaxisa! A 8×4’-es látszó méretű objektum küllős spirálgalaxis, amelynek küllője már 8–10 cm-es műszerekkel is látható, de 15–20 cm-es távcsővel a kezdő észlelő is könnyen felfigyelhet rá. A spirálszerkezet észrevételéhez nagyobb átmérőjű távcső szükséges.

 

Csóvás égi vándorok

Májusban rövidülnek az éjszakák és ezzel együtt, de ettől függetlenül azoknak az üstökösöknek a listája is, amelyeket egy 20 cm átmérőjű távcsővel fotografikus módón érdemes lehet felkeresni. Nem csak ez a lista szűkül, hanem azoknak a kométáknak a száma is, amelyek fényessége várhatóan eléri, vagy meghaladja a 13 magnitúdót. Előbbiek száma 23, míg az utóbbiak listája csak 3 üstököst tartalmaz.

C/2019 U5 (PANSTARRS)

A C/2019 U5 (PANSTARRS) üstökös májusban napnyugta után ez esti égen lesz megfigyelhető. A Naptól és a Földtől is távolodó kométa az Oroszlán (Leo) csillagkép legdélebbi régiójából halad nyugati irányba a Szextáns (Sextans) csillagkép közepe felé. A hónap elején 12,5 magnitúdós égitest fényessége várhatóan 0,5 magnitúdót fog csökkenni, így vizuálisan legalább közepes átmérőjű távcső ajánlott a megfigyeléséhez.

8-án az esti órákban nagyobb átmérőjű távcsövekkel, vagy fotografikusan felkereshető, megörökíthető az üstökös látszólagos közelében, attól 5 ívpercre észak-keletre tartózkodó (1575) Winifred kisbolygó, aminek fényessége ekkor 15,5 magnitúdó lesz.

A C/2019 U5 (PANSTARRS) égi útja 2023.05.01-31. között, kiemelve a 2023.05.15-i helyzete. A térkép az ingyenesen letölthető Stellarium 0.20.4 verziószámú planetárium szoftverrel készült.

2023.04.22. 21:00 (UT). 150/1200 Refraktor + ZWO ASI 178MM; Gain 100; 28 x 120 s, Bánfalvy Zoltán.

81P/Wild

A hónap elején még kevéssel éjfél előtt, a hónap végén már napnyugtakor kel a 81P/Wild üstökös, így a hónap elején még csak az éjszaka második felében, addig a hónap végén már egész éjszaka megfigyelhető.

A Nyilas (Sagittarius) csillagkép északnyugati csücskétől gyorsulva halad nyugati irányba a Kígyótartó (Ophiuchus) csillagkép délkeleti oldala fel. A Naptól folyamatosan távolodó üstökös földközelpontját május 20-án éri el. Akkor a Földtől 1,22 CSE távolságra lesz megtalálható. A Naptól való távolodása miatt aktivitása és ezért fényessége is csökkenni fog várhatóan 0,5-1 magnitúdót. Ezzel várható fényessége 13 magnitúdó körül alakul, amivel vizuálisan már inkább közepes(15-25 cm), vagy még nagyobb átmérőjű távcsövekkel érdemes felkeresni.

Május elsején 1,5 fokra kelet-északkeleti irányban lesz megtalálható az M 23 (fényesség: 5,5 magnitúdó; átmérő: 25 ívperc) jelű nyílthalmaztól. Ezt követően pedig a Tejút csillagokkal teleszórt vidékén halad a homályos foltként kivehető üstökös. Érdemes egy éjszaka többször is felkeresni, hogy az azonosításában biztosak lehessünk.

A 81P/Wild égi útja 2023.05.01-31. között, kiemelve a 2023.05.15-i helyzete. A térkép az ingyenesen letölthető Stellarium 0.20.4 verziószámú planetárium szoftverrel készült.

C/2022 A2 (PANSTARRS)

A jelenleg 11 magnitúdós már bő két hónapja túljutott napközelpontján és lassan távolodik, mind a Földtől, mind a Naptól. Éppen ezért aktivitása és ezzel együtt fényessége várhatóan lassan csökkenni fog. Májusban a várt fényességcsökkenése körülbelül 0,5 magnitúdó lesz, gy közepes távcsövekkel akár még vizuálisan is éppen megfigyelhető lesz a diffúz kométa.

Megfigyelésével éjfél után érdemes próbálkozni, mivel az üstökös egész hónapban az Andromeda csillagképben lassan mozog délkeleti irányban. Május első 10 napjában nem lesz nehéz megtalálni, mivel viszonylag közel lesz az M 31 (fényesség: 3,4 magnitúdó; átmérő: 189,1×61,7ívperc ) galaxishoz. A legnagyobb közelségét 6-án hajnalban éri el, amikor 2,5 fokon belül lesz a galaxis közepétől számolva.Viszonylag lassú mozgása miatt könnyű egy nagy látószögű objektívvel, vagy egy kisebb távcsővel szép célpontja lehet a fotografikus megfigyelést végzőknek. A hónap hátralevő részében nem halad el fényesebb mélyég, vagy jelentősebb csillag számottevő közelében.

A C/2022 A2 (PANSTARRS)égi útja 2023.05.01-31. között, kiemelve a 2023.05.15-i helyzete. A térkép az ingyenesen letölthető Stellarium 0.20.4 verziószámú planetárium szoftverrel készült.

A többi halványabb üstököst tartalmazó, körülbelül kéthetente frissülő lista elérhető a rovatvezetőnél az ustokoseszleles@gmail.com e-mail címen, vagy a Facebook Üstökös (Üstökös | Facebook ) csoportban.

Aki pedig csak gyönyörködni akar a kométákról készült megfigyelésekben, annak érdemes felkeresni az MCSE Észelésfeltöltő oldalát (https://eszlelesek.mcse.hu/main.php) , ahol akár regisztráció nélkül is válogathat a szép képek között.

 

Ajánljuk...