Látványos és érdekes csillagászati jelenségek 2050-ig

A teljes napfogyatkozások közül azokat soroltuk fel, melyek teljességi sávja 5000 km-nél közelebb húzódik hazánkhoz. Ilyenkor elutazhatunk Európa, Észak-Afrika, a Közel-Kelet és Ázsia közelebb eső helyeire. Megadjuk hazánk és a teljesség sávja közti távolságot, a legközelebbi országot, amely egy-egy napfogyatkozás-expedíció célja lehet. A gyűrűs napfogyatkozások már valamivel kevésbé látványosak. Közülük csak a 3000 km-nél közelebb elhaladó jelenségeket soroltuk fel. Expedíciók ilyenkor is indulhatnak.
A részleges napfogyatkozások látványáért nem érdemes utazni, ezek közül csak a hazánkból is láthatók kerültek jegyzékünkbe. A jelenség közepének idejét és a maximális fázist adtuk meg hazánk közepére. Az ország különféle részein ezek kismértékben változhatnak.
A holdfogyatkozások közül csak a teljes árnyékban lejátszódó teljes fogyatkozásokat említjük, amelyek hazánkból is megfigyelhetők. Jeleztük a teljesség kezdetét, végét, tartamát és fázisát. A részleges vagy a félárnyékos holdfogyatkozásokat nem soroltuk fel, mivel ezek kevésbé látványosak.
Szerepelnek még a Merkúr-átvonulások a Nap előtt és a még szebb és ritkább Vénusz-átvonulások. A Földünkről látható valamennyi ilyen jelenséget felsoroljuk, megjegyezve, hogy hazánkból ebből mennyi látszik. Bolygóészlelők számára fontosak a nagy Mars oppozíciók, amikor több hónapig igen nagy a Mars látszó átmérője (az azt megelőző és követő oppozíciók is még jónak mondhatók). Ritka és érdekes az éléről látszó Szaturnusz gyűrűrendszere is.
A napaktivitás maximumát egyrészt a Nap (és a sarkifények) észlelőinek kedvéért jeleztük, másrészt ezzel segítséget adunk a teljes napfogyatkozásoknál a napkorona alakjának előrejelzéséhez. A tényleges napfoltmaximumok 1-2 évvel is eltérhetnek.
Bolygónak bolygó általi fedése nem lesz ebben az időszakban, de a szabadszemes bolygók szoros együttállásait felsoroltuk (leglátványosabb a Vénusz és Jupiter páros). Bolygóhármasok együttállása is szép fotótéma lesz. Szerepelnek a Hold bolygófedései, de a csillagfedések nem. Nyilván lesz alkalmunk több nagy meteorzápor megfigyelésére is. Ezen látványosságok közül ma csak a 33 évente erős Leonida-rajt tudjuk előrejelezni.

Összállította: Keszthelyi Sándor

A jelenségek időrendi listája (minden időadat UT-ban):

2002. április 16. Szaturnusz fedése a Hold által, 20:57 körüli belépéssel, 45 fokra a Naptól.

2002. május 7. A Vénusz, a Mars, a Szaturnusz hármas együttállása, egy 2,5 fokos körben, 28 fokra a Naptól.

2002. május 10. Este a Vénusz és a Mars egymástól 20 ívpercre.

2002. november 19. Hajnalban a Leonidák meteorzápora! 100 – 30000 rajmeteor óránként. A meteorok a 33 éves periódusú Tempel-Tuttle-üstökösből származnak. A 15 napos Hold zavarja az észlelést.

2003. május 7. A Merkúr átvonulása a Nap előtt. A jelenség a korong északi részén 05:13-10:32 között zajlik. Hazánkból végig megfigyelhető.

2003. május 16. Teljes holdfogyatkozás 03:14-04:06 között, 52 percig teljes (112,8%). Totalitás közben a Hold lenyugszik.

2003. május 31. 93,8%-os gyűrűs napfogyatkozás az Atlanti óceán északi részén, hazánktól 1800 km-re. Időtartama 3m37s. Szélessége 498 km. A maximális fázis Skóciából, Izlandról, Grönlandról, a Feröer-szigetekről látható. Legközelebbi helyek: Skócia (napkeltekor) és Izland. Hazánkban 74 %-os részleges fogyatkozás 03:17-kor, napkelte után.

2003. augusztus 27. Nagy Mars oppozíció és földközelség az Aquariusban. Látszó átmérője 25″1, távolsága 0,373 Cs.E. A bolygó az időszámításunk kezdetétől 2287 augusztusáig ekkor van a Földhöz a legközelebb!

2003. november 9. Teljes holdfogyatkozás 01:08-01:30 között, 22 percig teljes (101,7%).

2004. május 4. Teljes holdfogyatkozás 19:53-21:09 között, 76 percig teljes (130,3%).

2004. május 21. A Vénusz fedése a Hold által 11:26-12:51 között, 25 fokra Naptól.

2004. június 8. A Vénusz átvonulása a Nap előtt. A legutóbb 1882-ben látható jelenség a korong déli felén észlelhető 05:13-11:26 között, azaz hazánkból végig megfigyelhető. A Vénusz korongja 62 ívmásodperc átmérőjű.

2004. szeptember 29. A 4 év keringési idejű Apollo típusú 4179 Toutatis kisbolygó nagyon közel, 1,5 millió km-re közelíti meg a Földet. A földközelség napján 50 fokot halad az égen, fényessége 6,7 m lesz.

2004. október 28. Teljes holdfogyatkozás 02:20-03:44 között, 84 percig teljes (130,7%).

2004. november 4. A Vénusz és a Jupiter szoros közelsége.

2005. június 26. A Merkúr, a Vénusz, és a Szaturnusz hármas együttállása, egy 1,5 fokos körben, 23 fokra a Naptól.

2005. október 3. 95,8%-os gyűrűs napfogyatkozás a délelőtti órákban Portugália, Spanyolország, Algéria, Tunézia, Líbia területén, hazánktól 1600 km-re. Időtartama 4m32s. Szélessége 162 km. Legközelebbi ország: Spanyolország. Hazánkból is megfigyelhető 42 %-os részleges fogyatkozásként 09:20 körül.

2006. március 29. Teljes napfogyatkozás Közép-Afrikától Líbián és Egyiptomon át Törökországig a déli órákban, hazánktól 1600 km-re. Időtartama 4m07s. Szélessége 184 km. Legközelebbi ország: Törökország. A jelenség hazánkban 51%-os részleges napfogyatkozásként látszik 10:50 körül.

2006. július 27. Mars fedése a Hold által 18:05-19:00 között, 29 fokra a Naptól.

2006. november 8/9. A Merkúr átvonulása a Nap előtt. A jelenség a korong déli részén zajlik 19:12-00:12 között. Hazánkból nem látható.

2006. december 10. A Merkúr, a Mars, és a Jupiter hármas együttállása, egy 1 fokos körben, 15 fokra a Naptól.

2007. március 2. Szaturnusz fedése a Hold által, 02:40 – 03:19 között, 159 fokra a Naptól.

2007. március 3. Teljes holdfogyatkozás 22:44-23:58 között, 74 percig teljes (123,3%).

2007. május 22. Szaturnusz fedése a Hold által, 19:31-20:37 között, 78 fokra a Naptól.

2007. június 18. Vénusz fedése a Hold által, 14:34-15:55 között, 45 fokra a Naptól.

2007. december 24. Mars fedése a Hold által, 03:53-04:16 között, 176 fokra a Naptól.

2008. február 1. A Vénusz és a Jupiter szoros együttállása.

2008. február 21. Teljes holdfogyatkozás 03:01-03:51 között, 50 percig teljes (110,6%).

2008. augusztus 1. Teljes napfogyatkozás a Jeges-tengertől Oroszországon át Mongóliáig és Kínáig a délelőtti órákban, hazánktól 3100 km-re. Időtartama 2m27s. Szélessége 237 km. Legközelebbi hely: Krasznojarszk (Oroszország). Ez hazánkban 20%-os részleges fogyatkozás 9:50 körül.

2008. augusztus 15. A Merkúr, a Vénusz, és a Szaturnusz hármas együttállása, egy 2,5 fokos körben, 17 fokra a Naptól.

2008. december 1. Vénusz fedése a Hold által, 16:24 – 17:25 között, 43 fokra a Naptól.

2009. augusztus 3. A Jupiter fedi a 45 Cap (ZC 3181) 5,9 magnitúdós csillagot. A fedés középének ideje: 23:58, így hazánkból a jelenség deleléskor, az éjszaka közepén jól figyelhető.

2009. szeptember. A Szaturnusz gyűrűrendszerére éléről látunk, a bolygó gyűrű nélkülinek látszik.

2010. január 15. 91,9%-os gyűrűs napfogyatkozás húzódik Kelet-Afrikától Indiáig. Időtartama 11m08s. Szélessége 333 km. Ez hazánkból nézve 1-5 %-os részleges fázist jelent, azaz csorbult Nap kel, és rövidesen végződik is a jelenség.

2010. augusztus 5. Az esti égen a Vénusz, a Mars és a Szaturnusz szép együttállása.

2011. január 4. Részleges napfogyatkozás Európa északi részén 86%-os maximális fázissal. Hazánkban 71%-os napfogyatkozás a reggeli órákban, 08:26 körül.

2011. május 11. A Merkúr, a Vénusz, a Mars, és a Jupiter négyes együttállása, egy 6 fokos körben, 23 fokra a Naptól.

2011. május 21. A Merkúr, a Vénusz, és a Mars hármas együttállása, egy 2 fokos körben, 22 fokra a Naptól.

2011. június 15. Teljes holdfogyatkozás 19:22-21:02 között, 100 percig teljes (170%).

2011. november. A 24. naptevékenységi hullám maximuma.

2012. április 3. körül az esti Vénusz a Fiastyúk (Pleiades) csillagai között halad.

2012. június 5/6. A Vénusz átvonulása a Nap előtt. A jelenség a korong északi felén zajlik 22:12-04:48 között. Hazánkból a belépés nem látszik, csak a 02:49-es napkelte utáni kilépési szakasz.. A Vénusz korongja 62 ívmásodperc átmérőjű. Európa legészakibb részén a teljes jelenség megfigyelhető, ugyanúgy, mint 1769-ben Vardőn (Norvégia). A következő ilyen jelenség 2117-ben lesz!

2013. május 27. A Merkúr, a Vénusz, és a Jupiter hármas együttállása, egy 2,5 fokos körben, 17 fokra a Naptól.

2013. november 3. Gyűrűs-teljes napfogyatkozás Közép-Afrikában a délutáni órákban. Időtartama 1m40s. Szélessége 58 km. A totalitás sávjának távolsága 4900 km. Legközelebbi ország: Zaire. Hazánkból egyáltalán nem látható, mert a részlegesség északi határa Marseille-Róma-Szófia.

2014. augusztus 18. A Vénusz és a Jupiter szoros együttállása, egymástól 11 ívpercre, 18 fokra a Naptól.

2015. március 20. Teljes napfogyatkozás az Északi Jegestenger-Spitzbergák-Északi-sark területén a délelőtti órákban, tőlünk 2200 km-re (Feröer-szigetek). Időtartama 2m47s. Szélessége 462 km. Hazánkban ez 64%-os részleges fogyatkozásként látszik 9:47 körül.

2015. július 1. A Vénusz és a Jupiter szoros együttállása.

2015. szeptember 28. Teljes holdfogyatkozás 02:10-03:22 között, 72 percig teljes (127,6%).

2015. október 22. A hajnali égen a Vénusz, a Jupiter és a Mars szép együttállása.

2016. január 9. Hajnalban a Vénusz 5 ívpercre a Szaturnusztól, 36 fokra a Naptól.

2016. május 9. A Merkúr átvonulása a Nap előtt. A jelenség a korong déli részén 11:12-18:42 között zajlik. A jelenség nagy része látható hazánkból, de 18:06-kor a Nap lenyugszik.

2016. augusztus 27. A Vénusz és a Jupiter nagyon szoros együttállása, egymástól 4 ívpercre láthatóak, a Naptól 22 fokra.

2018. július 27. Teljes holdfogyatkozás 19:30-21:12 között, 102 percig teljes (160,9%).

2018. július 31. Nagy Mars oppozíció és földközelség. Látszó átmérője 24″3, távolsága 0,385 Cs.E.

2019. január 21. Teljes holdfogyatkozás 04:40-05:42 között, 62 percig teljes (119,6%).

2019. november 11. A Merkúr átvonulása a Nap előtt. A jelenség 12:36-18:06 között zajlik. Hazánkból csak a belépés látszik, mert a Nap 15:20-kor lenyugszik.

2020. április 3. körül az esti Vénusz a Fiastyúk (Pleiades) csillagai között halad.

2020. június 21. 99,4%-os gyűrűs napfogyatkozás Etiópia, Szaud-Arábia, Pakisztán, India, Kína területén a reggeli órákban, tőlünk 3900 km-re. Időtartama 0m38s. Szélessége 21 km. Hazánk éppen a láthatóság északi határán lesz. 05:45 körül az ország déli felében részleges fogyatkozás figyelhető meg 5% mértékben.

2020. december 21. Este a Jupiter és a Szaturnusz együttállása, egymástól 6 ívpercre, 30 fokra a Naptól.

2021. június 10. 94,4%-os gyűrűs napfogyatkozás a Kanada-Grönland-Északi-sark vonalon. Időtartama 3m51s. Szélessége 527 km. Hazánkból 5-10%-os részleges fogyatkozásként látszik 10:40 körül.

2021. július 13. A Vénusz és Mars igen szoros közelsége, egymástól 28 ívpercre látszanak.

2022. május 16. Teljes holdfogyatkozás 03:28-04:52 között, 84 percig teljes (141,4%). A Hold 03:30-kor nyugszik, teljesen elfogyva.

2022. október 25. Földünk északi részén részleges napfogyatkozás lesz 86%-os maximális fázissal. Hazánkból is részleges fogyatkozást látni 10:23 körül 32%-os fázissal.

2022. december. A 25. naptevékenységi hullám maximuma.

2025 március. A Szaturnusz gyűrűrendszerére éléről látunk, a bolygó gyűrű nélkülinek látszik.

2025. március 29. Részleges napfogyatkozás a Föld északi részén 94%-os maximális fázissal. Hazánkból is megfigyelhető 11:20 körül egy 5-10%-os részleges fogyatkozásként.

2025. szeptember 7. Teljes holdfogyatkozás 17:29-18:51 között, 82 percig teljes (136,2%).

2026. április 20. A Merkúr, a Mars, és a Szaturnusz hármas együttállása, egy 1,5 fokos körben, 22 fokra a Naptól.

2026. augusztus 12. Teljes napfogyatkozás a Grönland-Izland-Spanyolország-Baleárok vonalon. Időtartama 2m18s. Szélessége 294 km. Legközelebbi ország Spanyolország, ahol napnyugtakor van a totalitás. Hazánkban a részleges fogyatkozás napnyugta előtt kezdődik; 60%-os napkorong nyugszik le.

2027. augusztus 2. Teljes napfogyatkozás Dél-Spanyolország, Gibraltár, Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia, Egyiptom, Szaud-Arábia vonalon a délelőtti órákban, tőlünk 1400 km-re. Időtartama 6m23s. Szélessége 258 km. Legközelebbi ország: Tunézia. Hazánkban ez 55%-os részleges napfogyatkozásként látszik 9:20 körül.

2027. augusztus 7. Az 1999 AN10 kisbolygó 390 ezer km-re halad el a Föld mellett. 6 magnirudó fényű lesz.

2028. január 26. 92,1%-os gyűrűs napfogyatkozás Dél-Amerikából kezdődően az esti órákra Délnyugat-Európáig húzódva. A maximális fázis sávja 1500 km-re van tőlünk (gyűrű alakú napnyugta!). Legközelebbi országok: Portugália, Spanyolország. Időtartama 10m27s. Szélessége 323 km. Hazánkból nem látható.

2028. április 3. körül az esti Vénusz a Fiastyúk (Pleiades) csillagai között
halad.

2028. június 26. A 2001 WN5 földsúroló kisbolygó 250 ezer km-re, a Holdnál is közelebb halad el Földünktől. Az 1 km-nél kisebb átmérőjű aszteroida maximális fénye 6,8 magnitúdó lesz. A 5 óra körüli legnagyobb közelséget legjobban Dél-Amerikából láthatják.

2028. augusztus 15. A hajnali égen látható, ahogy a Vénusz elfedi nű
Gem (ZC 995) 4,1 magnitúdós csillagot, 46 fokra a Naptól. A fedés
közepének ideje: 03:29.

2028. október 26. Az 1997 XF11 kisbolygó 9 millió km-re halad el a Föld mellett. 8 magnitudós fényű lesz, és percenként 5 ívperces mozgással halad.

2028. december 31. Teljes holdfogyatkozás 16:15-17:27 között, 72 percig teljes (129,6%).

2029. április 3. A 2004 MN4 kisbolygó igen közel, 30 ezer km távolságra, a geoszinkron pályánál közelebb halad el a Föld mellett. A 320 m átmérőjű aszteroidának földközelben 3,3 magnitúdó lesz a maximális fénye, azaz szabad szemmel is látszik, a Szextáns és Kráter csillagképekben. Látszó átmérője 2 ívmásodperc lesz, így távcsövekkel kiterjedése és alakja is látszhat, habár nagy (42 ívmásodperc/másodperces) sebessége nehezíti ezt. A jelenség Európából is megfigyelhető lesz.

2029. június 12. Részleges napfogyatkozás a Föld északi felén 46%-os maximális fázissal, a jelenség közepe 04:05-kor következik be. Hazánkból a Nap 5%-os beharapással kel.

2029. június 26. Teljes holdfogyatkozás 02:31-04:13 között, 102 percig teljes (184,2%).

2029. december 20. Teljes holdfogyatkozás 22:14-23:08 között, 54 percig teljes (111,6%).

2030. június 1. 94,4%-os gyűrűs napfogyatkozás Délkelet-Európában a reggeli órákban, hazánktól 900 km-re. Legközelebbi országok: Görögország, Törökország (Istanbul). Időtartama 5m21s. Szélessége 250 km. Hazánkban ez 70%-os részleges fogyatkozásként látszik 05:12 körül.

2032. október 18. Teljes holdfogyatkozás 18:38-19:26 között, 48 percig teljes (110,4%).

2032. november 13. A Merkúr átvonulása a Nap előtt a korong északi részén. A 06:42-11:06 közötti jelenség hazánkból végig megfigyelhető.

2032. november 17. Hajnalban a Leonidák meteorraj óriási meteorzápora! Több ezer (esetleg több tízezer) rajmeteor óránként. A meteorok a 33 éves keringési idejű Tempel-Tuttle üstökösből származnak. A jelenség látványát a telihold fénye zavarni fogja.

2033. április 14. Teljes holdfogyatkozás 18:48-19:36 között, 48 percig teljes (109,3%).

2034. január. A 26. naptevékenységi hullám maximuma.

2034. március 20. Teljes napfogyatkozás Közép-Afrikától Pakisztánig. A totalitás távolsága 2800 km. Legközelebbi ország: Egyiptom. Időtartama 4m10s. Szélessége 159 km. Hazánkban 12%-os részleges fogyatkozás látható 10:43 körül.

2035. március 12. A Mars fedi a 117B Sgr (ZC 2706) 5,7 magnitúdós csillagot 72 fokra a Naptól. A fedés közepének ideje: 04:55, így hazánkból a jelenség delelés körül, a napkelte előtti időszakban lesz.

2035. szeptember 11. Nagy Mars oppozíció és földközelség. Látszó átmérője 24″6, távolsága 0,380 Cs.E.

2036. február 11. Teljes holdfogyatkozás 21:35-22:49 között, 74 percig teljes (130%).

2036. április 3. körül az esti Vénusz a Fiastyúk (Pleiades) csillagai között
halad.

2036. július 22. A Merkúr, a Mars, és a Szaturnusz hármas együttállása, egy 1 fokos körben, 20 fokra a Naptól.

2036. augusztus 7. Teljes holdfogyatkozás 02:02-03:38 között, 96 percig teljes (145,4%).

2036. augusztus 21. Részleges napfogyatkozás a Föld északi részén, 86 %-os maximális fázissal. Hazánkban 26 %-os fázis látható napnyugtakor.

2037. január 16. Részleges napfogyatkozás a Föld északi részén 71 %-os maximális fázissal. Hazánkban 48 %-os részleges fogyatkozás 09:27 körül.

2037. szeptember 15. A Merkúr és a Szaturnusz igen szoros látszó közelségben, a két bolygó korongja között csak 9 ívmásodperc távolság lesz! Szabad szemmel egy csillagnak látszanak, csak távcsővel bonthatók ketté.

2038/39. A Szaturnusz gyűrűrendszere három alkalommal is éléről látszik, a bolygót gyűrű nélkülinek látjuk.

2038. január 5. 97,3%-os gyűrűs napfogyatkozás Nigéria, Csád, Szudán, Egyiptom területén a déli órákban. A maximális sáv 2700 km-re lesz tőlünk. Legközelebbi ország: Egyiptom. Időtartama 3m19s. Szélessége 107 km. Hazánkban a részleges napfogyatkozás 14:02-kor kezdődik, és a nálunk 20 %-os maximális fázisában nyugszik a Nap.

2038. július 2. 99,1%-os gyűrűs napfogyatkozás Marokkó, Mauritánia, Mali, Algéria, Niger vonalon a délutáni órákban. A maximális fázis 2900 km-re lesz tőlünk. Legközelebbi ország: Marokkó. Időtartama 1m00s. Szélessége 31 km. Nálunk 5-10 %-os részleges fogyatkozás 14.26 körül.

2039. június 21. 94,5%-os gyűrűs napfogyatkozás Norvégia, Svédország, Finnország területén a délutáni-esti órákban. A maximális fogyatkozás sávja 900 km-re tőlünk, Minszknél végződik. Időtartama 4m05s. Szélessége 365 km. Hazánkban részleges fogyatkozás 17:33-tól, a Nap 72 %-os maximális fázissal nyugszik.

2039. november 7. A Merkúr átvonulása a Nap előtt, annak déli peremén 07:18-10:18 között. Hazánkból végig megfigyelhető.

2040. szeptember 1. A Vénusz, a Mars, a Jupiter, és a Szaturnusz négyes együttállása, egy 6 fokos körben, 29 fokra a Naptól.

2040. szeptember 7. A Merkúr, a Vénusz, a Jupiter, és a Szaturnusz négyes együttállása, egy 6 fokos körben, 24 fokra a Naptól.

2040. szeptember 11. A Merkúr, a Vénusz, a Mars, és a Szaturnusz négyes együttállása, egy 7 fokos körben, 25 fokra a Naptól.

2040. november 18. Teljes holdfogyatkozás 18:18-19:46 között, 88 percig teljes (139,6%).

2043. szeptember 19. Teljes holdfogyatkozás 01:13-02:25 között, 72 percig teljes (125,7%).

2044. március 13. Teljes holdfogyatkozás 19:03-20:09 között, 66 percig teljes (120,2%).

2044. április 3. körül az esti Vénusz a Fiastyúk (Pleiades) csillagai között halad.

2044. október 1. A Vénusz fedi a Regulus, az alfa Leonis (ZC 1487) 1,3 magnitudós csillagot. A fedés közepének ideje: 22:02, így hazánkból nem látszik. Amikor másnap hajnali 03:30 körül együtt kel a Vénusz és a Regulus, még figyelhetjük egyre növekvő közelségüket.

2044. december 18. A Merkúr, a Vénusz, és a Szaturnusz hármas együttállása, egy 1 fokos körben, 22 fokra a Naptól.

2045. február. A 27. naptevékenységi hullám maximuma.

2047. január 12. Teljes holdfogyatkozás 00:52-02:02 között, 70 percig teljes (123,5%).

2048. január 1. Teljes holdfogyatkozás 06:23-07:19 között, 56 percig teljes (112,6%).

2048. június 11. 94,4%-os gyűrűs napfogyatkozás Észak-Európában a délutáni órákban. A maximális fázis sávja 1500 km-re lesz. Időtartama 4m58s. Szélessége 271 km. Legközelebbi országok: Norvégia, Svédország, Lettország. Hazánkban 66%-os részleges fogyatkozásként látni 13:55 körül.

2049. május 7. A Merkúr átvonulása a Nap előtt, a korong északi felén 11:06-17:48 között. Hazánkból végig megfigyelhető.

2050. május 6. Teljes holdfogyatkozás 22:08-22:52 között, 44 percig teljes (107,8%).

2050. augusztus 15. Nagy Mars oppozíció és földközelség. Látszó átmérője 24″8, távolsága 0,374 Cs.E.

2050. október 30. Teljes holdfogyatkozás 03:01-03:35 között, 34 percig teljes (104,5%).

2050. november 14. Részleges napfogyatkozás a Föld északi részén 89 %-os maximális fázissal. Hazánkban 12.54-kor kezdődik a részleges fogyatkozás, a Nap a 62 %-os maximális fázis után lenyugszik.

Ajánljuk...