A legnagyobb magyar korai holdsarló lista

A Hold legvékonyabb, legkorábbi észrevétele a hazai amatőrcsillagászoknak is kedvelt tevékenysége. A cél a legfiatalabb holdsarló megtalálása, megfigyelése és dokumentálása. Akár az esti égen újhold után, akár a hajnali égen újhold előtt. Mindegy, csak 48 óránál korábbi (illetve későbbi) sarló legyen.


Ez az észlelési témakör nálunk a Meteor 1983. év 7-8. számában megjelent cikkel indult be. Azóta is a Meteor mindenkori szabadszemes rovatvezetője gyűjti az észleléseket, és a lap rendszeresen közli az egyéni észlelési leírásokat, rajzokat, képeket.


A lap is többször közölte a legjobb észlelések listáját, ám terjedelmi okokból csupán (általában) a mindenkori első 20 megfigyelést. Első ízben tesszük közzé, itt az MCSE Kiskun Csoport honlapján a minden észlelést, minden észlelőt, minden észlelőhelyet tartalmazó teljes adatsort. Itt látható sok kedves ismerősünk, itt van amatőrcsillagászatunk színe-java! Megjelöljük a forrást is, ahol a megfigyelés részletes leírását és körülményeit olvashatjuk el, esetleg illusztrációkat is láthatunk.


Külön érdekessége összeállításunknak, hogy nemcsak a szabad szemmel látott sarlóholdakat állítottuk össze, hanem legalul egy másik táblázatban a csakis műszerrel (binokulárokkal, kisebb-nagyobb távcsövekkel) meglátottakat, valamint egy harmadik táblázatban a képrögzített (fényképezett, CCD-zett, video-kockázott) vékony holdakat is listába foglaltuk. Távcsöves és fotós rekordlisták először itt és most jelennek meg, remélhetően a témakör kedvelőinek örömére és hasznára.


A lajstromot időnként frissítjük. Kérjük a tanulmányozását! Szívesen fogadjuk a javításokat, kiegészítéseket Keszthelyi Sándor címére keszthelyi@gf.pte.hu .


Annak, aki újonnan fel akar kerülni a listára, azt tanácsoljuk, hogy próbálkozzon a jövőben is a holdsarlók megfigyelésével és küldje be a szabadszemes rovatvezető Gyenizse Péter címére 7635. Pécs, Aranyhegyi dűlő 1. gyenizse@ttk.pte.hu


A régebbi vagy újabb felvételeket, digitalizálva Tuboly Vince címére tubolyv@axelero.hu is elküldhetők csatolt fájlként. Itt láthatók az idei év holdsarló-lehetőségeinek időpontjai is: http://www.kormendplaza.hu/tuboly/3sarlo.htm


Rövidítések: M. = Meteor (évszám, lapszám, cikk kezdő oldalszáma). ;  Ke = Kép elkészültét említi a cikk.; Kkép= Képet közlik is ebben a cikkben.

Ajánljuk...