193. Tudományos emlékülés : A magyar térképészet nagyjai. Lipszky János (1766-1826). Mikoviny Sámuel

{mosimage}

Kapható az Országos Széchenyi Könyvtárban is.

A szép kiállítású könyv két emlékülés előadásait rögzíti. A Lipszky emlékülés 1998. december 14-én volt, a Mikovinyié 2000. március 23-án. Két geodéta-csillagásznak állít emléket. Mindkét tudós csillagászati képzettségű volt, számos csillagászati megfigyelést is végzett, neves csillagászokkal tartott kapcsolatot. A történelmi Magyarország pontos feltérképezésében is csillagászati módszereket (és műszereket) használtak.
Mikoviny és Lipszky mellett Marsigli, Zach, Triesnecker, Bogdanich, Hell, Leisganig, Littrow csillagászok szerepelnek. A 18-dik századi holdfogyatkozások, csillagfedések, jupiterhold-jelenségek, Merkúr-átvonulás segítik a földrajzi helymeghatározást. A könyv 209. oldalán érdekes összehasonlítás olvasható a teljes holdfogyatkozások pontosságáról: a magyar amatőrcsillagászok 1997. szeptember 16-i észleléseit elemzi, és veti össze a régi korokéval.
Több csillagászati tanulmány van a könyvben. Bartha Lajos: Bogdanich Imre Dániel felsőgeodéziai méréseinek eredményei Lipszky Magyarország-térképének tükrében. Ugyancsak ő: Mikoviny Sámuel asztrogeodéziai méréseiről. Vargha Domokosné: Zách János Ferenc szerepe Lipszky Magyarország-térképének megszületésében. Utóbbiban Zách 20 eredeti levelének részletei olvashatóak. A többi tanulmány is sok csillagászati és földmérési érdekességet rejt.

Ajánljuk...