303. Bartha Lajos: Kövesligethy Radó emlékezete: két tudomány-terület magyar úttörője.

{mosimage}

A kiadvány kereskedelmi forgalomban nem kapható. Az
egyesület tagjai díjtalanul kapják.

A vékony füzet Vértes Ernő előszavával kezdődik, amely
Kőszegen kelt 2005. okt. 30-án. Ebből megtudható, hogy
Kövesligethy Radó több szállal kötődött Vas megyéhez. Így
talán nem véletlen, hogy nemrég a megye székhelyén a
főiskola oktató csillagvizsgálóját róla nevezték el.

Bartha Lajos 2004. okt. 15-én tartott előadást Kövesligethy
Radó (1862-1934) életéről. Különös tekintettel a korában két
fiatal tudományterület: az elméleti asztrofizika és az elméleti
földrengéstan nemzetközileg is jelentős úttörőjének
munkásságáról. Az ekkor elhangzott előadás szövegét írásban
közli e kötet.

Bár a tanulmány csak 29 (köszönetnyilvánítással,
jegyzetekkel, irodalomjegyzékkel együtt is 33) oldalas, mégis
igen részletes. Ez az életrajz apró részleteire is, és a
tudományos tevékenységek ismertetésére is értendő. Nem
olvashattunk még ilyen aprólékos biográfiát Kövesligethyről!
Beleértve ógyallai ifjú korára, a budapesti
Tudományegyetemen 44 éven át végzett oktatói
tevékenységére és majd idős kori viszontagságaira. I.
világháború, Tanács-diktatúra, Trianon, egyéni
megbélyegzése és mellőzése.

A kiadvány végén négy fénykép: Kövesligethy mellszobra az
ELTE aulájában, neve a Ság-hegyen álló emlékoszlop
tábláján, sírja a Kerepesi temetőben, a nevét viselő
csillagvizsgáló kupolája.

Ajánljuk...