Észlelőszakkör X. a Polaris Csillagvizsgálóban

A kezdő távcsőtulajdonosok számára fontos amatőrcsillagászati ismeretek elsajátítását, az égbolton és az észlelési területek közötti eligazodást segíti a Polaris Csillagvizsgáló immár tizedik éve induló észlelőszakköre, melynek első foglalkozása szeptember 26-án, szombaton lesz.

Eddigi foglalkozásainkon több mint 350-en vettek részt, és sokan végeztek megfigyeléseket is. Sokan közülük azóta is rendszeres megfigyelői valamelyik, vagy akár több amatőrcsillagászati területnek, valamint aktív résztvevői egyesületünk, szakcsoportjaink munkájának is.

A Polaris Csillagvizsgálóban az egyik szakkör alkalmával készült lyukkamerás felvétel

A szakköri alkalmak jó hangulatban telnek. Egy, az adott észlelői terület elméletéről, illetve gyakorlatáról szóló előadás után igyekszünk az észlelés gyakorlati részére koncentrálni rajzolással, műhelymunkával, beszélgetéssel. Több gyakorlati alkalom is rendelkezésre áll ennek elősegítésére az év során, hogy még több időnk jusson közös észlelői munka végzésére, valamint lehetőség van a rendes bemutatók alkalmával is megfigyeléseket végezni akár saját, akár az egyesület távcsöveivel.

Az elmúlt évek töretlen sikereire és tapasztalataira alapozva idén is megszervezzük az észlelőszakkört 2020. szeptembertől kezdődően, az előző évekhez hasonló tematikával.

Szakköröseink a bolygós műhelyfoglalkozáson – készülnek gyakorlásból készített Jupiter rajzok

Idén a koronavírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel előadásainkat kizárólag online formában lehet meghallgatni, erről részletes tájékoztatást jelentkezés után küldünk.

Tekintettel a fentiekre, mindenképpen előzetes jelentkezést kérünk a megadott email címeken.

Az új és régi érdeklődők a következő szakkörön is megismerkedhetnek:

 • a távcsöves alapfogalmakkal
 • az égi koordináta-rendszerekkel, az égbolton való tájékozódás alapjaival, csillagképekkel, a csillagtérképek és atlaszok használatával
 • az észlelések feljegyzésével és a rajzolás alapfogásaival
 • A foglalkozásokon sorra vesszük az egyes észlelési területeket (Nap, Hold, bolygók, mélyég-objektumok, változócsillagok, kettőscsillagok, kisbolygók és meteorok)
 • Minden észlelési területről rövid, lényegre törő előadást tartunk, a területet rendkívül jól ismerő, tapasztalt amatőr-, vagy szakcsillagászok bevonásával, majd az adott területhez kapcsolódóan gyakorlati észlelőmunkát, műhelyfoglalkozásokat végzünk, figyelembe véve az adott területhez kapcsolódó észlelési specialitásokat, valamint rajztechnikai fogásokat
 • Megismerkedünk a fotózás alapjaival és a különböző fotózási technikákkal, melyeket az adott területeknél tárgyalunk.

Mindezekhez rendelkezésünkre áll idén is:

 • a Csillagvizsgáló előadóterme, ahol az elméleti foglalkozásokat és műhelymunkákat tartjuk
 • a Polaris és a szervezők távcsövei, melyekkel a kupolában, illetve a teraszon a gyakorlati észlelőmunkát végezhetjük
 • az észlelőterasz, ahol lehetőség van a saját műszerek felállítására, így saját távcsöveinkkel gyakorolhatjuk az észlelőmunka fogásait, megtanulhatjuk, hogyan kell jusztírozni, összerakni, pólusra állítani a távcsövet, majd megkeresni és megfigyelni az égi objektumokat

A foglalkozásokat havi rendszerességgel tartjuk meg, valamint külön észlelési foglalkozást is tartunk. A szakköri alkalmakat szombati napokon tartjuk, legtöbbször délelőtti kezdéssel.

A tervezett program:

2020. szeptember 26. – Csillagászati és műszertechnikai alapfogalmak – 1 rész: Csillagászati alapfogalmak, műszertechnikai alapok, térképek, atlaszok, a vizuális csillagászati észlelés alapjai.

2020. október 10. – Csillagászati és műszertechnikai alapfogalmak – 2. rész: Távcsövek, binokulárok, észlelési eszközök – lencsék, tükrök, okulárok, szűrők – A csillagászati fotózás alapjai (technikák, eszközök).

2020. november 14. – Bolygótestvéreink: Naprendszerünk kialakulása, planétái és vizuális, fotografikus észlelésük.

2020. december 19. – Hűséges égi kísérőnk, a Hold: Holdunk kialakulása, geológiája és alakzatai. Hold- és holdkráter- észlelés, holdkráterek rajzolásának alapjai, a Hold fotózása.

2021. január 16. – Hihetetlen távolságok: A mély-ég objektumok világa – csillaghalmazok, galaxisok, ködök között – észlelés és rajzolás az őszi égbolt látványosságairól (figyelembe véve a fényszennyezett városi égbolt korlátait).

2021. február 20. – Változócsillagok: Bevezetés a változók világába. Változótérképek használata, észlelés és fényességbecslés

2021. március 20. – A kettőscsillagok világa: Kettős- és többes csillagrendszerek titkai, észlelésük, katalógusok használata

2021. április 24. – Éltető Csillagunk: A csillagokról általában, Napunk különlegességei, megfigyelhető jelenségei és megfigyelési eszközei – Nap-észlelés, napfoltok és protuberanciák rajzolása.

2021. május 15. – Záró alkalom – Észlelési és fotózási gyakorlatok, szolárgráf készítése

Gyülekező minden alkalommal 10 órakor, kezdés 11 órakor.

A szakkörre előzetes jelentkezéseket az mcse@mcse.hu és hannak.judit@gmail.com email címre kérjük elküldeni. A pontos kezdési időpontról és a részletes programról a Polaris honlapján, illetve a jelentkezőknek küldött külön emailben értesítünk mindenkit.

A korábbi szakkörösöket is feltétlenül kérjük, hogy részvételi szándékukat külön jelezzék, örömmel látjuk őket is ismét köreinkben!

Javaslatokat, ötleteket szívesen fogad Hannák Judit, a szakkör vezetője a hannak.judit@gmail.com email címen.

Az észlelőkörben való részvétel egyetlen feltétele az MCSE-tagság. Az Egyesületbe helyben, a Polaris Csillagvizsgálóban is be lehet lépni, illetve a tagságot megújítani.

Az érdeklődők számára javasoljuk, hogy az alábbi felszereléseket hozzák magukkal a szakköri alkalmakra:

 • famentes rajzlapot vagy ilyen lapokból álló vázlatfüzetet és / vagy előre nyomtatott észlelőlapokat (az észlelőlapok elérhetők a http://eszlelesek.mcse.hu oldalon).
 • igény szerint kemény alátétet (legegyszerűbb rajztábla ideális)
 • legalább kétféle keménységű (H-s és B-s, vagy 2B-s jelzésű) ceruzát
 • ceruzahegyezőt és radírt
 • tompított fényű észlelőlámpát (egyszerű zseblámpa vörös szigetelőszalaggal ellátva, vagy vörös biciklis lámpa is megteszi)
 • a téli szakköri alkalmakkor több rétegű, meleg ruházatot javaslunk!
 • igény szerint saját távcsövet, mechanikát, binokulárt, okulárokat, szűrőket.

Előadás a Hold észleléséről (Görgei Zoltán).

Napfoltrajzolás a kupolában (Kripkó Tamás).

Ajánljuk...