Égi kalendárium: 2018. január | MCSE

Égi kalendárium: 2018. január

Megkezdődött a leghidegebb téli hónap – lássuk, mit kínál 2018 januárja a csillagászatkedvelők számára!

A bolygók járása

Merkúr: A hónap első felében jól megfigyelhető napkelte előtt a délkeleti égen. 1-én egy és háromnegyed órával kel a Nap előtt, 2-án van legnagyobb nyugati kitérésben, 22,7°-ra a Naptól. Láthatósága ezután lassan romlik, 20-án már csak egy órával kel a Nap előtt. A hónap utolsó napjaiban már elvész a kelő Nap fényében.

Vénusz: A Nap közelsége miatt nem figyelhető meg, 9-én felső együttállásban van a Nappal. Fényessége -4,0m-ról -3,9m-ra csökken, átmérője 9,8″, fázisa 0,999-ről 0,99-ra csökken.

Mars: Előretartó mozgást végez a Mérleg, majd 31-től a Skorpió csillagképben. Kora hajnalban kel, a hajnali órákban látható a délkeleti ég alján. Fokozatosan fényesedik 1,5m-ról 1,2 m-ra, látszó átmérője 4,8″-ről 5,6″-re nő.

Jupiter: A Mérleg csillagkép közepén végez előretartó mozgást. Hajnalban kel, az éjszaka végén látható a délkeleti égen mint ragyogó fényű égitest. Fényessége -1,9m, átmérője 34″.

Szaturnusz: Előretartó mozgást végez a Nyilas csillagképben. A hónap közepétől már kereshető napkelte előtt a délkeleti ég alján. Fényessége 0,5m, átmérője 15″.

Uránusz: Az éjszaka első felében figyelhető meg a Halak csillagképben, éjfél után nyugszik. 2-ától előretartó mozgást végez, amely egyre gyorsul.

Neptunusz: Az esti órákban figyelhető meg, előretartó mozgást végez a Vízöntő csillagképben. Késő este nyugszik.

Együttállások

A 2018-as esztendő nem bővelkedik olyan mértékben együttállásokban, mint a 2017-es, ám ennek ellenére lesz néhány kimondottan látványos égi randevú.

Rögtön az év elején lesz az év legszorosabb és talán legszebb bolygóegyüttállása: január 7-én hajnalban (05:30 UT) egymástól 13′-re, azaz kevesebb mint fél holdátmérőnyire láthatjuk a -1,5 magnitúdós Jupitert és a +1,6 magnitúdós Marsot! A vörös bolygó látszólag két és félszer lesz messzebb az óriásbolygótól, mint a Ganymedes és a Callisto párosa. A két bolygó lenyűgöző kettősétől nyugat felé 2 fok távolságban a Mérleg csillagkép binokulárral megfigyelhető kettőscsillagát, az α Librae-t (Zubenelgenubi) is érdemes felkeresni.

Január 11-én hajnalra a két bolygó távolsága 1,8 fokra nő, de csatlakozik hozzájuk szűk 4 fok távolságra a 28%-ban megvilágított – és erős hamuszürke fényt mutató – Hold is.

Január 15-én 05:50 UT-kor a horizont felett 5-7 fokos magasságban megpillanthatjuk vagy lefotózhatjuk – kiváló égbolt esetén – a Szaturnusz, a Merkúr és a rendkívül vékony (44,5 órás) holdsarló háromszögét, ahol alul, a háromszög csúcsán a Merkúr található. Nyugatra tőle a Szaturnusz 2,5, észak felé a Hold 2,7 fok távolságra lesz látható.

Jupiterholdárnyék-játék

Január 5-én az Europa és Ganymedes árnyéka a Jupiterre vetül

Legutóbb október 26-án volt a Jupiter együttállásban a Nappal, azóta már 57 fokos nyugati elongációba került, és a Nap előtt négy és fél órával kel. Így szinte egész hajnalban uralja az égboltot a szembenállása felé közeledő Marssal együtt. Ezen a hajnalon kevesebb mint egy fokra tartózkodnak egymástól (legközelebb két nap múlva, 7-én hajnalban, lesznek mindössze 12 ívpercre). A Jupiter 2 óra UT-kor kel, de ekkor már a Ganymedes árnyéka a bolygó felszínén vonul, ehhez fél óra múlva csatlakozik az Europa árnyéka az északkeleti peremen. A megfigyeléshez  jó keleti-délkeleti horizontra lesz szükség, hiszen ekkor a bolygó még csak 3-5 fok magasan lesz a látóhatár felett. Viszont kényelmesen megvárhatjuk, hogy magasabbra emelkedjen, hiszen a két sötét árnyékfolt több mint egy órán keresztül a felhőzeten tartózkodik. Leglátványosabban 3:00-3:15 között láthatjuk azokat, még messze a peremtől, miközben 3:03-kor az Io egy perc alatt eltűnik a Jupiter árnyékában. Elsőként a nagyobb Ganymedes árnyéka vonul le a bolygóról 3:36-kor 12-15 fokos magasság mellett. Utána az Europa árnyékának vonulását még több mint egy órán át követhetjük, miközben maga a hold is a bolygó felhőzete előtt látszik.

Az ábra 3:00 UT-kor ábrázolja a Jupiter keleti felén a két árnyékvető holdat, a nyugati peremen pedig az Iót néhány perccel az árnyékba merülés előtt.

2:32,9   Europa              árnyékvetés kezdete
3  3,3    Io                     fogyatkozás kezdete
3 36,4   Ganymedes       árnyékvetés vége
4 35,4   Europa              átvonulás kezdete
4 49,2   Europa              árnyékvetés vége

01-05-0300ut

Észleljük a Cerest!

Az elkövetkező hónapokban kedvező helyzetben észlelhetjük az elsőként felfedezett kisbolygót, az (1) Cerest (amely 2006-ban kapott törpebolygó besorolást). Az égitest január 31-én kerül oppozícióba, fényessége ekkor 6,9 magnitúdó lesz. A következő hónapokban is érdemes próbálkozni észlelésével, és nyomon követni lassú vándorlását a csillagos égi háttér előtt.

01-2018-ceres-171001-180531 Az (1) Ceres törpebolygó keresőtérképe

Észleljük a Mira Cetit!

Az elsőként felfedezett pulzáló változócsillagról közel négy évszázadnyi folyamatos adatsor született a csillagászok generációinak köszönhetően. A magyar amatőrcsillagászok évtizedek óta nyomon követik ezt a pulzáló vörös óriáscsillagot, amelynek nagyjából január végén esedékes soron következő maximuma. A Mira Ceti szabad szemmel is könnyen megfigyelhető január és február során, ezért mindenkinek ajánlunk, hogy végezzen róla rendszeres fényességbecsléseket, amelyek alapján megbizonyosodhat a csillag változó voltáról épp úgy, mint az emberi szem mint “mérőműszer” hatékonyságáról. A változóészlelés nem ördöngösség, az MCSE Változócsillag Szakcsoport oldalán olvashatunk róla.

cet-iridium32_0102

A Cet csillagkép egy látványos Iridium-felvillanással, Landy-Gyebnár Mónika január 2-i felvételén.

MiraCet-aavso-a

A Mira Ceti (omikron Cet, a térképen középen, “célkeresztben” AAVSO észlelőtérképe.

MiraCet-2010-2017-1230-35

A Mira Ceti fénygörbéje 2010-2017 között, 35 magyar amatőrcsillagász 1230 fényességbecslése alapján.

Üstökös-ajánló

Üstökösök szempontjából az 2018-as év januárja ott folytatódik, ahol a 2017. decembere abbamaradt. Sőt talán rosszabb is lesz ez a hónap, mint az előző. Kis és közepes távcsövekkel kevés szám szerint 7 db üstökös felkeresésével érdemes próbálkozni abból a kb. 30 darabból, amit nagyobb (40 cm feletti átmérőjű) távcsövekkel vizuálisan, de közepes (legalább 20 cm-es) műszerrel fotografikusan lehet megkeresni. A halványabb üstökösök közül is többhöz igazi szerencse és jó ég kell.

Napnyugta után nem sokkal még érdemes megpróbálni felkeresni a horizonthoz és egymáshoz is elég közel tartózkodó 29P/Schwassmann-Wachmann-t (13 magnitúdó körül) és a 185P/Petriew-t (13,5 magnitúdó). Előbbi a Bak csillagképben tartózkodik, míg utóbbi a Bakból indulva halad keresztül a Vízöntőn, miközben a Naphoz közeledik. Remélhetőleg aktivitása is nőni fog.

Hónap elején fotografikusan közepes, vagy nagy távcsővel vizuálisan is elérhető lehet még 71P/Clark (Vízöntő), 213P/Van Ness (Vízöntő, majd Halak) 240P/NEAT (Cet) üstökös. Mindegyik közös jellemzője, hogy központi csillagunktól távolodva aktivitásuk és ezzel együtt fényességük is csökken.

Szintén a Halakban távolodik a Naptól és a Földtől a C/2015 V1 (PANSTARRS) jelű égitest a Halakban. Szintén 16 magnitúdó körüli fényességgel jelzik előre, de ennél sokkal halványabb kinézetű.

A Naphoz közelítő üstökösök sorába tartozik a C/2017 S6 (Catalina) a Pegazusban. Vizuálisan már decemberben 16 magnitúdónál fényesebbnek látták, de az előrejelzések vele kapcsolatban borúlátóbbak.

Szintén a Halakban mozog a 14 magnitúdó körülinek becsült 47P/Ashbrook-Jackson, de távolodása miatt fényéből veszíteni fog.

Decemberi kakukktojás volt és remélhetőleg januárra is az marad a Kos és a Cet határán 174P/Echeclus. Decemberben ugyanis nem várt kitörést produkált több mint 7 CSE-re levő és távolodó üstökös. Ennek során 3-4 magnitúdót fényesedve érte el a közepes műszerekkel vizuálisan megfigyelhető 13 magnitúdós fényességét, amiből fokozatosan veszít. Szinte egész éjszaka felkereshető.

Talán a januári ég legszebbje lehet a majdnem egész éjszaka a Taurusban felkereshető C/2016 R2 (PANSTARRS) üstökös. A hónap elején a Hyadok halmaz közeléből indulva jut el a hónap végére a Pleiadok halmaz közelébe. Bár közeledik a Naphoz és ezért aktivitása nőhet, de közben a Földtől távolodik, ezért fényessége 10-11 magnitúdó között alakul.

Két fényesebb üstököshöz már éjfél után érdemes kimenni az ég alá. A 62P/Tsuchinshan a Szűz csillagkép haladva távolodik központi csillagunktól ezért fényéből veszít. Cserébe viszont észlelése kihívás a halvány galaxisoktól hemzsegő vidéken. Azonosításához nagyon jó térkép és vizuális megfigyelés esetén idő kell, hogy az elmozdulásában biztosak legyünk.

A 24P/Schaumasse üstökös a Mérleg csillagképben gyorsan halványodva tréfálhatja meg a felkészületlen megfigyelőt. Itt is sok a halvány galaxis, melyek kinézetre nagyon hasonlíthatnak az üstököshöz. Ráadásul 16-17-én majdnem elüti a halvány NGC 5917-et, majd egy héttel később az NGC 5973-at is. A biztos azonosításhoz érdemes kivárni az égitest elmozdulását.

Egész éjszaka megfigyelhető két olyan üstökös, melyekhez 2017-ben nagy reményeket fűztünk. Az egyik a C/2017 T1 (Heinze) volt. Amilyen gyorsan jött, úgy már megy is, miközben fényessége éppen csak a közepes távcsövekkel érzékelhető határt lépt át. A hónap elején még cirkumpoláris a Cepheusban, de gyorsan mozog a Cassiopeián és a Gyik csillagképen át, majd a hónap vége már a Pegazusban találja.

Másik reménységünk a C/2017 O1 (ASASSN) volt. Sajnos ez az üstökös is csalódást okozott, mert fényessége éppen csak elérte a 9 magnitúdót. Most már 12 magnitúdó körül jár és fokozatosan csökken, ahogy távolodik a Naptól és a Földtől. Szinte egész hónapban a Sarkcsillag közelében jár a Cepheus csillagképben. Január 7-8-án szép együttállásban lesz az NGC 188 jelű nyílthalmazzal.

 

Észlelések felöltése: eszlelesek.mcse.huA www.mcse.hu oldal felületén sütiket (cookie) használunk. Ezeket a fájlokat az ön gépén tárolja a rendszer. Az oldal használatával ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close