Author: Jakabfi Tamás

2005 októberi ajánlat – Arago-kráter

Októberi ajánlatunk a Mare Tanquillitatis nyugati felén
található Aragó-kráter és vidéke. Több rianás és két nagy dóm mellett
itt található az Apollo 11 leszállóhelye is, melyet a holdutazókról
elnevezett három kráter jelöl.
404

404

{mosinfopop=disable}

A keresett oldal nem található

404 Not Found

A hiba lehetséges okai:

  • honlapunk hibás linket tartalmaz
  • honlapunkra hibás link mutat
  • Ön hibás URL-t gépelt be
  • hiba lépett fel a szerverünk működésében

A hibát naplóztuk, megpróbáljuk rövid időn belül elhárítani.

Lunar 100

Lunar 100

L Alakat neve Fontosság Szélesség (°) Hosszúság (°) Átmérő (km) Rükl térkép
1 Hold Nagy kísérő égitest 3476
2 Földfény Kétszeresen visszavert napfény
3 Tenger/felvidék ellentétpár Két, megkülönböztethető összetételű anyag
4 MontesAppeninus Imbrium medence pereme 18,9N 3,7W 400 22
5 Copernicus Nagy összetett kráter őstípusa 9,7N 20,1W 93 31
6 Tycho Nagy sugársávos kráter becsapódási olvadékokkal 43,4S 11,1W 102 64
7 Rupes Altai Nectaris medence pereme 24,3S 22,6E 425 57
8 Teophilus,Cyrillus,Cathatina A lerombolódás fokozatait illusztráló krátersorozat 13,2S 24,0E 110 46,57
9 Clavius A medence jellemzői nincsenek meg, mérete ellenére sem 58,8S 14,1W 245 72
10 Mare Crisium Nagy kör alakú medencében lévő tenger 18,0N 59,0E 540 26,27,37,38
11 Aristarchus Nagyon fényes kráter sötét sávokkal a falain 23,7N 47,4W 40 18
12 Proclus Rézsútos becsapódási sugársávok 16,1N 46,8E 28 26
13 Gassendi Töredezett fenekű kráter 17,6S 40,1W 110 52
14 Sinus Iridum Nagyon nagy kráter hiányzó peremmel 45,0N 32,0W 260 10
15 Rupes Recta Holdi vetődés legjobb példa 21,8S 7,8W 130 54
16 Petavius Kúpos és töredezett fenekű kráter 25,1S 60,4E 188 59
17 Vallis Schrőteri Óriási kanyargós rianás 26,2N 50,8W 168 18
18 Mare Serenitatis sötét peremei Jól megkülönböztethető, különböző összetételű tengerterületek 17,8N 23,0E N/A 24
19 Vallis Alpes Tektonikus holdi árok 49,0N 3,0E 165 4
20 Posidonius Töredezett fenekű kráter 31,8N 29,9E 95 14
21 Fracastorius Kráter megsüllyedt és töredezett fenékkel 21,5S 33,2E 112 58
22 Aristarchus fennsík Titokzatosan felemelkedett terület, piroklasztikus kőzettel borítva 26,0N 51,0W 150 18
23 Pico Imbrium medence-gyűrű elszigetelt töredéke 45,7N 8,9W 25 11
24 Rima Hyginus Perem nélküli összeomlott gödröket tartalmazó rianás 7,4N 7,8E 220 34
25 Messier és Messier A Rézsútos gelleres becsapódás-pár 1,9S 47,6E 11 48
26 Mare Frigoris Bizonytalan eredetű ívelt tenger 56,0N 1,4E 1600 2-6
27 Archimedes Központi csúcs nélküli nagy kráter 29,7N 4,0W 83 12,22
28 Hipparchus Egyetlen kráter 5,5S 4,8E 150 44,45
29 Rima Ariadaeus Hosszú, egyenes tektonikus árok 6,4N 14,0E 250 34
30 Schiller Valószínűleg ferde becsapódás 51,9S 39,0W 180 71
31 Taruntius Fiatal, töredezett fenekű kráter 5,6N 465E 56 37
32 Arago alfa és béta Vulkanikus dómok 6,2N 21,4E 26 35
33 Serpentine-redő Medence belső gyűrűjének szegmense 27,3N 25,3E 155 24
34 Lacus Mortis Furcsa kráter rianással és redővel 45,0N 27,2E 152 14
35 Rimae Triesnecker Rianás-rendszer 4,3N 4,6E 215 33
36 Grimaldi medence Kicsi két-gyűrűs medence 5,5S 68,3W 410 39
37 Bailly Alig észlelhető medence 66,5S 69,1W 303 71
38 Sabine és Ritter Valószínű iker-becsapódás 1,7N 19,7E 30 35
39 Schickard Kráterfenék az Orientale medencéből származó kivetődések miatti sávokkal 44,3S 55,3W 206 62
40 Rimae Janssen Felvidéki rianás ritka példája 45,4S 39,3E 199 67,68
41 Bessel sugársávja Bizonytalan eredetű sugár a Bessel közelében 21,8N 17,9E N/A 24
42 Marius dombok Vulkáni dómok és dombok komplexuma 12,5N 54,0W 125 28,29
43 Wargentin Pereméig lávával vagy kivetődött anyaggal feltöltődött kráter 49,6S 60,2W 84 70
44 Mersenius Másodlagos kráterekkel felszabdalt dómos fenék 21,5S 49,2W 84 51
45 Maurolycus Kráterekkel telített terület 42,0S 14,0E 114 66
46 Regiomontanus központi csúcsa Valószínűleg vulkáni csúcs 28,0S 0,6W 108 55
47 Alphonsus sötét foltjai Sötét fényudvarú kitörések a kráter fenekén 13,7S 3,2W 119 44
48 Cauchy környéke Törések, rianások és dómok 10,5N 38,0E 130 36
49 Gruithuisen delta és gamma Viszkózus lávával képződött vulkáni dómok 36,3N 40,0W 20 9
50 Cayley síksága Bizonytalan eredetű világos, sima síkságok 4,0N 15,1E 14 34
51 Davy kráterlánc Üstököstöredékek becsapódásainak eredménye 11,1S 6,6W 34 43
52 Crüger Valószínű vulkáni kaldera 16,7S 66,8W 45 50
53 Lamont Valószínűleg eltemetett medence 4,4N 23,7E 106 35
54 Rimae Hippalus A Humorum medencével koncentrikus rianások 24,5S 29,0W 240 52,53
55 Baco Szokatlanul sima kráterfenék és környező síkságok 51,0S 19,1E 69 74
56 Mare Australe Részlegesen elöntött ősi medence 49,8S 84,5E 132 76
57 Reiner Gamma Jól látható örvény és mágneses anomália 7,7N 59,2W 70 28
58 Vallis Rheita Medence másodlagos kráter lánc 42,5S 51,5E 445 68
59 Schiller-Zucchius medence Nagyon lerombolódott észrevétlen medence 56,0S 45,0W 335 70,71
60 Kies Pi Vulkáni dóm 26,9S 24,2W 45 53
61 Mösting A A Hold felénk néző oldala közepének közelében lévő egyszerű kráter 3,2S 5,2W 13 43
62 Rümker dombok Nagy vulkáni dóm 40,8N 58,1W 70 8
63 Imbrium kőzetanyag Medencéből kivetődött anyag a Boscovich és Julius Caesar közelében és azt lefedve 11,0N 12,0E 34
64 Descartes Az Apolló 16 leszállási helye; felföldi vulkáni tevékenység vélelmezett régiója 11,7S 15,7E 45
65 Hortensius dómok A Hortensiustól északra lévő dóm-mező 7,6N 27,9W 10 30
66 Rima Hadley Lávacsatorna az Apolló 15 leszállási helye közelében 25,0N 3,0E 22
67 Fra Mauro alakzat Az Apolló 14 leszállási helye az Imbrium kivetődéseken 3,6S 17,5W 42
68 Flamsteed P Egyes feltevések szerint fiatal vulkáni kráter, a Surveyor 1 leszállóhelye 3,0S 44,0W 40
69 Copernicus másodlagos kráterei Sugarak és kráterecskék a Pytheas közelében 19,6N 19,1W 4 20
70 Mare Humboldtianum Többgyűrűs becsapódási medence 57,0N 80,0E 650 7
71 Sulpicius Gallus sötét takarója Hamukitörések a krátertől északnyugatra 19,6N 11,6E 12 23
72 Atlas sötét halójú kráterei Robbanásos vulkáni gödrök az Atlas fenekén 46,7N 44,4E 87 15
73 Mare Smythii Nehezen észlelhető medencelejtő és tenger 2,0S 87,0E 740 38,49
74 Copernicus H Sötét fénygyűrűs becsapódási kráter 6,9N 18,3W 5 31
75 Ptolemaeus B Csészealjszerű mélyedés a Ptolemaeus fenekén 8,0S 0,8W 164 44
76 W. Bond Az Imbrium kivetődések által lerombolt nagy kráter 65,3N 3,7E 158 4
77 Rimae Sirsalis Procellarum medence sugárirányú barázdái 15,7S 61,7W 425 39,50
78 Lambert R Eltemetett "szellem" kráter 23,8N 20,6W 54 20
79 Sinus Aestuum Keleti sötét bevonatú vulkáni lerakódás 12,0N 3,5W 90 33
80 Mare Orientale A legfiatalabb nagy becsapódási medence 19,0S 95,0W 930 50
81 Hesiodus A Koncentrikus kráter 30,1S 17,0W 15 54
82 Linné Kisebb kráter, amiről valamikor azt gondolták, hogy eltűnt 27,7N 11,8E 2,4 23
83 Plato kráterecskéi Krátergödrök az észlelés határán 51,6N 9,4W 109 3,4
84 Pitatus Kráter koncentrikus barázdákkal 29,8S 13,5W 97 54
85 Langrenus sugársávjai Elöregedett sugárrendszer 8,9S 60,9E 132 49
86 Rimae Prinz Rianásrendszer a Prinz kráter közelében 27,0N 43,0W 46 19
87 Humboldt Kráter központi csúcsokkal és sötét pöttyökkel 27,0S 80,9E 189 60
88 Peary Nehezen észlelhető sarki kráter 88,6N 95,3E 104 4, II
89 Valentine-dóm Vulkáni dóm 30,5N 10,1E 30 13
90 Armstrong, Aldrin, Collins Kisebb kráterek az Apolló 11 leszállóhelye közelében 1,3N 23,7E 3 35
91 Rimae de Gasparis Terület sok rianással 25,9S 50,7W 30 51
92 Gyldén-völgy Az Imbrium radiális sugárrendszer része 5,1S 0,7E 47 44
93 Dionysius sugársávjai Szokatlan és ritka sötét sugarak 2,8N 17,3E 18 35
94 Drygalski Nagy, déli pólus környéki kráter 79,3S 84,9W 149 72, VI
95 Procellarum-medence A Hold legnagyobb medencéje? 23,0N 15,0W 3200
96 Leibnitz-hegység A déli sarki Aitken medence pereme 85,0S 30,0E 73, V
97 Vallis Inghirami Az Orientale medence kivetődött anyaga 44,0S 73,0W 140 61
98 Mare Imbrium lávafolyásai Tengeri lávafolyási határok 32,8N 22,0W 10
99 Ina kaldera D alakú fiatal vulkáni kürtő 18,6N 5,3E 3 22
100 Mare Marginis örvényei Lehetséges mágnes-mezős lerakódások 18,5N 88,0E 27, III
Lunar 100

Lunar 100

Egy kezdő amatőr általában Messier 110-es listájával
ismerkedik meg legelőször, és általa ismeri meg az éjszakai ég
szépségeit, majd később, ha már tapasztaltabb, más katalógusokhoz is
fordul. Charles A. Wood Lunar 100 listája ugyanilyen szerepet próbál
betölteni a Holdészlelésében.
A honlap leírása

A honlap leírása

2005. júniusában indult el a Hold-megfigyelési Szakcsoport
honlapja. A honlap számos cikkel, leírással és programmal próbál
segíteni az észlelésben.

2005 szeptemberi ajánlat – a Posidonius

2005 szeptemberében a Posidonius-krátert és vidékét ajánljuk.
A Mare Serenitatis északi részén található kráterben és a környékén
számos érdekes alakzat található.
Sorozatészlelés

Sorozatészlelés

A terminátor távolságától függően az egyes alakzatok akár teljesen másként is kinézhetnek. Izgalmas lehet végigkövetni, hogy a terminátor vándorlásával miként változik egy-egy konkrét objektum látványa. A sorozatészlelésnek a fő célja éppen ennek megfigyelése és rögzítése.