Meteor csillagászati évkönyv 2024

Évkönyvünk ismét sok-sok előrejelzéssel, érdekes ismeretterjesztő cikkel tájékoztat a 2024-es jelenségekről, előrejelzéseket közöl, jeles csillagászok évfordulós megemlékezéseit közli, továbbá cikkeket, beszámolókat a hazai csillagászati intézmények tevékenységéről.

Ezúttal két terjedelmesebb csillagászattörténeti cikkel jelentkezünk. A magyar csillagászat régi adóssága, hogy tudományágunk alapvető munkáiból rendkívül kevés olvasható magyar nyelven. Most valamelyest törlesztünk ebből az adósságból Kopernikusz 1507-es, kéziratos műve, a Commentariolus magyar fordításának közlésével, Csaba György Gábornak köszönhetően. Kopernikusz fiatalabb kortársa volt az 500 évvel ezelőtt született Leovitius, aki – többek között – az 1572. évi galaktikus szupernóva megfi gyelésével és leírásával hívta fel magára a figyelmet. A cseh csillagászról Zsoldos Endre cikkében olvashatunk.

Ugyancsak régi adósságunk a magyar népi csillaghittel kapcsolatos cikkek közlése – legutóbb fél évszázaddal ezelőtt, 1974-ben foglalkoztunk ezzel a témával. Most a hortobágyi pásztorok csillagos éggel, annak jelenségeivel kapcsolatos ismereteiről közlünk részletes cikket, ráadásul – amint az Gyarmathy István cikkéből kiderült – mindez ma is élő csillaghagyomány.

Kettős és többes csillagrendszerekkel foglalkozik Hegedüs Tibor és Nuspl János cikke, amely ugyancsak hiánypótló, és jelentős hazai kutatási eredményeket is bemutat. (A témához kapcsolódóan a Kalendáriumban magyar fedezésű kettőscsillagokról közlünk észlelési ajánlókat.) Végezetül Szabados László kalauzolja el az olvasót a legközelebbi spirálgalaxis, az Andromeda-köd világába.

Cikkek
Nicolaus Copernicus: Rövid feljegyzése az égi mozgások általa megállapított elméleteiről 
Zsoldos Endre: Cyprianus Leovitius (1524–1574) 
Gyarmathy István: Pásztorok és a csillagos ég 
Nuspl János-Hegedüs Tibor: Kettős és többes csillagrendszerek 
Szabados László: Látogatóban az Andromeda-galaxisnál 

Beszámolók
A Magyar Csillagászati Egyesület 2022. évi tevékenysége 
A CSFK Csillagászati Intézetének 2022. évi tevékenysége 
Az ELTE Csillagászati Tanszékének működése 2022-ben 
Az SZTE szegedi és bajai csillagászati tevékenysége 2022-ben 
Az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium 2022. évi tevékenysége

Megemlékezés
Jankovics István (1943–2023)                     

A címlapon
A Messier 81 galaxis az Ursa Maior csillagképben. A csillagvárost 250 évvel ezelőtt, 1774. december 31-én fedezte fel Johann Elert Bode. A címlapon bemutatott kompozit felvétel a Hubble-űrtávcső, a Spitzer-űrtávcső és a Galaxy Evolution Explorer (GALEX) adatainak felhasználásával készült. (NASA, ESA és A. Zezas (Harvard-Smithsonian Centre for Astrophysics); GALEX: NASA, JPL-Caltech, GALEX csoport, J. Huchra et al. (Harvard-Smithsonian Centre for Astrophysics); Spitzer: NASA/JPL/Caltech/ Harvard-Smithsonian Centre for Astrophysics)

A tagságukat 2024-re megújító MCSE-tagok, illetve az újonnan belépők az évkönyvet illetményként kapják. A tagdíj összege 2024-re 13000 Ft (illetménykiadványaink: Meteor csillagászati évkönyv 2024 és a Meteor c. egyesületi lap 2024-es számai). A tagdíjak banki átutalással rendezhetők, a teljes név és cím feltüntetésével: Magyar Csillagászati Egyesület, 62900177-16700448. Lehetséges a bankkártyás fizetés/megrendelés is az MCSE Égbolt webshopjában.

Az évkönyv külön is megrendelhető ill. megvásárolható lesz, ára nem MCSE-tagok számára 4500 Ft + postaköltség. Terjedelme 344 oldal + 8 oldal színes melléklet. MCSE-tagok számára további példányok kedvezményes ára 2500 Ft + postaköltség (közvetlenül az MCSE-től rendelve, a Polaris Csillagvizsgálóban személyes vásárlásra is van lehetőség).  Megrendelés: mcse@mcse.hu. Kérjük megadni a pontos számlázási címet, ezt követően átutalásos számlát küldünk, majd az összeg beérkezése után postázzuk az évkönyvet.

Évkönyvünk várhatóan december elején jelenik meg. Kapható lesz a Budapesti Távcső Centrumban és a Makszutov.hu távcsőboltban, továbbá az országos könyvesbolt-hálózatok üzleteiben (az utóbbival kapcsolatban a boltok tudnak felvilágosítással szolgálni).

Ajánljuk...