Égi kalendárium: 2015. május

Végre itt a május, a legszebb tavaszi hónap, a tavaszi égbolt látnivalóival! A Merkúr legkedvezőbb idei láthatósága, szembenállásban a Szaturnusz, kettős kisbolygóokkultáció május 23-án – ezek a legérdekesebb események.

Bolygók

Merkúr: A hónap első fele a legalkalmasabb a megfigyelésére, 7-én van legnagyobb keleti kitérésben, 21,2°-ra a Naptól. Ekkor két órával nyugszik a Nap után. 20-a után láthatósága rohamosan romlik, 25-én eltűnik az alkony fényében. 30-án már alsó együttállásban van a Nappal.

Vénusz: Fényesen, magasan ragyog az esti nyugati égen, láthatósága a hónap folyamán lényegében nem változik. A hónap elején közel négy, a három és fél órával nyugszik a Nap után. Fényessége -4,2m-ról -4,4m-ra, átmérője 16,8″-ről 22,0″-re nő, fázisa 0,67-ról 0,54-ra csökken.

Mars: Előretartó mozgást végez a Kos, majd a Bika csillagképben. A Nap közelsége miatt nem megfigyelhető. Fényessége 1,4m-ról 1,5m-ra, látszó átmérője 3,8″-ről 3,7″-re csökken.

Jupiter: Előretartó mozgást végez a Rák csillagképben. Magasan látszik az éjszaka első felében a nyugati égen, éjfél után nyugszik. Fényessége -2,0m, átmérője 36″.

Szaturnusz: Hátráló mozgást végez a Skorpió, majd 12-től a Mérleg csillagképben. Egész éjszaka megfigyelhető, 23-án van szembenállásban a Nappal. Fényessége 0,1m, átmérője 19″.

Uránusz: Kora hajnalban kel. A hajnali délkeleti ég alján, közel a látóhatárhoz kereshető a Halak csillagképben.

Neptunusz: Éjfél után kel. Hajnalban kereshető a Vízöntő csillagképben.

 

Oppozícióban a Szaturnusz

A gyűrűs bolygó 23-án kerül szembenállásba, korongja 19”-es, fényessége 0,1m  lesz. A Skorpió, majd a Mérleg csillagképben járó bolygó sajnos egyre délebbi helyzetben figyelhető meg; oppozíciókor is csak 24° magasságban delel.

A bolygó korongján 2014-ben az igen széles, két komponensre vált sötét NEB uralta az északi félteke látványát. Az északi pólusrégió megfigyelhetősége javul, az apró, sötét pólussapka körül megjelenhet vagy eltűnhet a sötét poláris gallér (NPR Band). A gyűrű gyönyörű látványát a 24,4° és 25,9° közötti dőlésszögének köszönhetjük. A szélei túlérnek a korong északi és déli pólusán, kiválóan megfigyelhetjük a Cassini-rést, vadászhatunk a halvány Encke-osztásra, és a leheletvékony Keeler-résre, az anzák belsejében pedig küllők jelenhetnek meg. A SEB is látható már, bár a Fátyol-gyűrű, és leheletfinom árnyékának takarásában. Kövessük az oppozíció előtti és utáni hónapokban a bolygó árnyékát és annak alakját a gyűrűn.

2015-05-Szaturnusz Michal_201403140310 A Szaturnusz 2014. március 14-én 03:10 UT-kor, Michal Vajda felvételén. Kitűnően látszik a sötét poláris hexagon.

Kettős csillagfedés

Május 23-án (szombaton) ideális körülmények között láthatunk kisbolygófedést, ráadásul néhány perc időközzel kettőt is. A két fedés sávja nagyjából azonos vonalon halad, igazi csemege ez minden amatőrcsillagásznak.
Először az (58) Concordia kisbolygó fedi el a TYC0835-00181-1 jelű csillagot a Leóban, 2,7 fokkal északnyugatra a Regulustól. A csillag fényessége 10,4 magnitúdó, a kisbolygó 14 magnitúdó, így a fényességcsökkenés egyértelmű lesz. A fedés sávja 179 km átmérőjű, a centrális vonalon maximum 5,4 másodperces fedést várhatunk. Budapesten a fedés 21:16:38 UT-kor következik be, Magyarország többi részén ±10 másodperces eltérést várhatunk. A megfigyelést elegendő 21:14-kor elkezdeni és 4–5 percig folytatni. Térképünkön ez a szélesebb sáv. A csillag ekkor 23 fok magasan lesz a horizont felett. A csillag pozíciója RA: 09h58m29,2891s, D:+13°14’32,057”.
Az okkultáció után gyorsan álljunk át a második fedés helyére, a jelenség alig negyed óra múlva következik be. Jól tettük, ha már a Concordia fedés előtt megkerestük egyszer a következő csillagot, hiszen akár goto-t használunk, akár csillagtérképes keresést, rövid lesz az idő.
21:36:05 UT-kor várhatjuk a mindössze 54 km-es (656) Beagle fedését, amint a 9,6 magnitúdós TYC 0839-00959-1 csillagot takarja el 11 fokkal keletre előző célpontunktól. A csillag kicsit fényesebb, akár már a keresőben is láthatjuk, de a kisbolygó jó egy magnitúdóval halványabb. A fényességcsökkenés így 5,6 magnitúdó és maximum 3,7 másodpercig tart. Térképünkön ez a kb. 100 km széles keskenyebb fedéssáv, az előző okkultáció sávjának belsejében. A csillag 23 fok magasan fog tartózkodni, pontos pozíciója RA: 10h 40m07,6245s D: +08°22’18,458”. A csillag követését 21:34-kor kezdjük el és 4 percen át folytassuk. A két fedés sávjának van bizonytalansága, ezért akár egész Magyarország területén érdemes próbálkozni, egy esetleges kis hold fedése pedig sohasem kizárt.
Vizuális megfigyelés esetén figyeljünk a folyamatos követésre és a stopperes időmérésre, így akár néhány tized másodperces pontosságot is elérhetünk. Videós megfigyelés esetén a kamera integrációs idejét állítsuk 1–2 tizedmásodpercre, hogy a csillag képét biztonsággal rögzíthessük. A film kezdetét és végét tizedmásodperc pontossággal rögzítsük. Legjobb, ha az időadatokat a videóra rögzítjük, ehhez speciálisan okkultációk mérésére átalakított kamerákat szoktak használni.

2015-05-23-kisbolygofedesMég több előrejelzés: Meteor csillagászati évkönyv 2015

 

Ajánljuk...