Égi kalendárium: 2019. november

Az idei november első számú látványosságának ígérkezik a november 11-i Merkúr-átvonulás. A Nap előtt lassan átvonuló fekete Merkúr-korong biztonságos észleléséhez a Nap megfigyelésére alkalmas, megfelelő szűrővel ellátott távcsövek szükségesek.

A bolygók járása

Merkúr: A hónap elején megfigyelésre kedvezőtlen helyzetben, 11-én alsó együttállásban van a Nappal, ekkor át is vonul előtte. Gyorsan megjelenik a keleti égen, 15-én háromnegyed órával kel a Nap előtt. Láthatósága gyorsan javul, 28-án van legnagyobb nyugati kitérésben, 20,1°-ra a Naptól. Ekkor kb. 100 perccel kel a Nap előtt, idei második legjobb hajnali láthatóságát adva.
Vénusz: Napnyugta után kereshető a délnyugati ég alján. Láthatósága továbbra is kedvezőtlen, és csak lassan javul. A hónap elején még 50 perccel, a végén már bő másfél órával nyugszik a Nap után. Fényessége –3,8m-ról –3,9m-ra, átmérője 10,7”-ről 11,6”-re nő, fázisa 0,94-ról 0,89-ra csökken.
Mars: Előretartó mozgást végez a Virgo csillagképben. Hajnalban kel, a keleti látóhatár közelében kereshető napkelte előtt. Fényessége 1,8m-ról 1,7m-ra, látszó átmérője 3,7”-ről 3,9”-re nő.
Jupiter: Előretartó mozgást végez az Ophiuchus, majd 16-ától a Sagittarius területén. Napnyugta után kereshető a délnyugati látóhatár közelében, de a hónap végére egyre nehezebb a megfigyelése a közeli Nap alkonyi fénye miatt. Fényessége –1,9m, átmérője 33”.
Szaturnusz: Előretartó mozgást végez a Sagittariusban. A délnyugati ég alján kereshető napnyugta után, az esti órákban nyugszik. Fényessége 0,6m, átmérője 16”.
Uránusz: Az éjszaka nagy részében kereshető az Ariesben. Hajnalban nyugszik. Hátráló mozgása a hónap végén lassulni kezd.
Neptunusz: Az éjszaka első felében figyelhető meg az Aquariusban. Éjfél körül nyugszik. Lassuló hátráló mozgása 27-én vált előretartóra.

Merkúr-átvonulás november 11-én

Legutóbb 2016 májusában figyelhettünk meg Merkúr-átvonulást, amelyet sokan észleltek – az észlelés élménye bizonyára friss. Három és fél évvel az esemény után ismét Merkúr-átvonulást figyelhetünk meg november 11-én. A jelenség kora délután kezdődik, és napnyugtakor még tart, több mint két órán át lesz megfigyelhető a Merkúr apró korongja a Nap előtt. A bolygókorong szabad szemmel nem lesz látható, ahhoz túl apró, de 10-szeres nagyítású távcsővel már észrevehető. A korong alakjának megfigyeléséhez természetesen nagyobb nagyítás szükséges. Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a Nap megfigyeléséhez a távcsőre/látcsőre/képalkotó eszközre megfelelő védőfelszerelés felhelyezése kötelező!

Nálunk a belépéskor még kényelmes magasságban (18–20 fokon) látszik a novemberi Nap. A Nap elé kerülés pontosan 100 másodpercig tart, azaz a külső és a belső érintés bő másfél perc alatt lezajlik. A Merkúr 10” átmérőjű kis fekete korong, de az alacsony napállás és a hullámzó légkör miatt olyan látványos feketecsepp-jelenség, mint a Vénusz-átvonulásoknál megszokhattunk, most nem várható.
Budapestről nézve a külső érintés 12:35:26 UT-kor, a belső 12:37:07 UT-kor észlelhető, a napnyugta 15:13 UT-kor következik be. A lassan mozgó Merkúr-korong szinte teljesen keresztben szeli át a korongot, a középponttól a minimális szeparációja csak 75,9”, azaz alig több egy ívpercnél. A belépés után hazánkból két és negyed órán át figyelhetjük, amint a Merkúr vonul a Nap közepe felé, napnyugta idejére majdnem elérve a maximális fázist (ez 15:19:48 UT-kor következik be).

Kaposvári Zoltán tagtársunk honlapján részletesen ismerteti a Merkúr-átvonulás “menetrendjét” és észlelési tanácsokkal is szolgál.

A tőlünk megfigyelhető kontaktusok és az ezek során megfigyelhető jelenségek a következők:

1. kontaktus: A Merkúr kívülről érinti a napperemet, ezután a Merkúr-korong egyre nagyobb darabja látható a napkorong szélén. A bolygókorong kis látszó mérete miatt a pontos időpont meghatározása igen nehéz, amit a napkorong peremének a légkörünk okozta hullámzása tovább nehezíthet. A belépés pozíciószöge 86-89°, azaz majdnem pontosan kelet felől látszik belépni a napkorongra. Az előrejelzett időpont után 3-5 másodperccel már észrevehető a “harapás”, amit a Merkúr korongja okoz.Ennek észrevételét nehezíti, ha a légkör nyugtalan, és emiatt a napkorong pereme hullámzik.
A keleti irány távcsőbeni meghatározása egyszerű. Ha nincs óragép a távcsövön, amerre elmozdul a nap képe, arra van nyugat. Ha van óragépünk, azt kikapcsolva ugyanígy meghatározható a nyugati irány. Ezzel pontosan ellentétes irányban fog megjelenni a Merkúr korongja.

2. kontaktus: A Merkúr korongja belülről érintkezik a Nap korongjával, majd elválik tőle. Egy pár pillanatig várhatóan látszik az ún. fekete csepp jelenség: a kontaktus előtt egy vékony, sötét híd köti össze a Nap peremét és a bolygókorongot, mintha a a napperem magához ragasztaná a bolygót. Mind a kontaktus idejét, mind a fekete csepp jelenség idejét jegyezzük fel, ez utóbbiról egy rövid leírást is adhatunk, ha sikerült észlelni. A Merkúr napközelben van ezért a látszó mérete 10″, kisebb, mint három éve. Az esetleges napfoltoknál jóval sötétebb, kontrasztosabb fekete pöttyként látszik majd a napfelszín felett.

Legnagyobb fázis: az az időpont, amikor a Merkúr legjobban megközelíti a Nap látszó középpontját. Erre 15:19:48 UT körül kerül sor. Ezt a magyaroszági nyugati határszélen lévő városokból napnyugta körül lehet látni, máshol a Nap hamarabb lenyugszik. A Merkúr kicsivel több, mint egy ívpercre, 75,9 ívmásodpercre lesz a Nap középpontjától.

A 2019. november 19-i Merkúr-átvonulás.

Hazánkból legutóbb 2016. május 9-én észlelhettünk Merkúr-átvonulást, a 2019. november 11-i esemény után legközelebb tizenhárom év múlva, 2032. november 13-án figyelhetünk meg ilyen jelenséget.

A Merkúr a Nap előtt 2003. május 7-én 7:31 UT-kor. Éder Iván felvétele a Polaris Csillagvizsgálóban készült, 102/660-as Vixen ED refraktorral.

Üstökösök

A november ritkán kedvez az észlelőknek. Hagyományosan borongós esős szokott ilyenkor lenni az idő. Kedvünk most még rosszabb lehet, mert szinte „elfogytak” az üstökösök. Körülbelül 15 olyan üstökös van az égen, amit legalább 20 cm átmérőjű, vagy annál nagyobb távcsővel és csak fotografikusan érdemes megpróbálni felkeresni. Ezek várható fényessége 14-18 magnitúdó közé esik. További 4 olyan égi vándor figyelhető meg, ami ennél az értéknél várhatóan fényesebb lesz, így talán elegendő egy kisebb távcső is a megpillantásához, vagy fotózásához. Egyetlen pozitívumuk, hogy szinte egész éjjel felkereshetőek.

A négy, viszonylag könnyen észlelhető vándor közül a Jupiter távolságában keringő 29P/Schwassmann-Wachmann a legnehezebben észlelhető, mert általában fényessége 16 magnitúdó körüli, azonban egy láthatósága alatt többször (átlagosan 7-szer) kitörést produkál. Ilyen kitörések alkalmával 3-4 magnitúdót is fényesedve 12-13 magnitúdós is lehet. Az üstökös egész hónap folyamán „állni” látszik a Pisces (Halak) csillagképben. Szerencsére csak hónap végén kerül közel az NGC 105 (fényesség: 12,8 magnitúdó; átmérő: 1,1×0,7 perc) jelű galaxishoz, így viszonylag könnyű azonosítani diffúz foltját.

29P/Schwassmann-Wachmann. 2019-11-01 20:23-20:52, 150/750 Newton; HEQ5 Pro GoTo; ASI 174MM; 15×120 s expozíció, Sebestyén Attila

November talán legfényesebb üstököse az Andromédában nyugat felé mozgó C/2018 N2 (ASASSN). November 10-én éri el napközelpontját, de a Földtől távolodik – a két égitest térbeli mozgása miatt -, így fényességét egész hónap során közel változatlannak tekinthetjük.

Jó égen (várostól távol) fotókon határozott csóvát mutat, de akár szabad szemmel egy 20 cm-es távcsővel (illusztrációként nem ez a megfigyelés szerepel!), vagy Budapestről egy 10 cm-es távcsővel és egy bolygókamerával is megörökíthető, igaz ezekben az esetekben inkább csóva nélküli csillagszerű maggal rendelkező diffúz foltként.

C/2018 N2 (ASASSN) 2019-10-25 17:30-17:50 UT, 400/1800 Newton; 164x-es nagyítás, Dr. Cziniel Szabolcs

C/2018 N2 (ASASSN) 2019-10-26 19:50-20:10, 110/1035 Makszutov-Cassegrain; ASI 120MM; 30×41,8 s expozíció, Bánfalvy Zoltán, Budapest

C/2018 N2 (ASASSN) 2019-10-21 22:20-23:22, 150/750 Newton; HEQ5 Pro GoTo; ASI 174MM; 31×120 s expozíció, Sebestyén Attila

Egész hónapban az Aurigában (Szekeres) halad ÉK-i irányba a C/2017 T2 (PANSTARRS) jelű üstökös. Sajnos mostani kb. 12 magnitúdós fényessége elmarad a várakozásoktól, de mivel közeledik a Naphoz (perihéliuma 2020. május 4-én lesz) és a Földhöz, így fényessége a várakozások szerint közel 1 magnitúdót fog nőni. Napközelsége nagyjából 1,6 CSE lesz, így a jelenlegi anyagkibocsátása nőni fog és a mostani csóvája hosszabb és intenzívebb lehet. Erre már most novemberben is érdemes odafigyelni. Közepes, vagy akár kisebb távcsövekkel fotózva könnyedén, akár a városból is megörökíthető (lásd illusztráció), de vizuális észleléshez sötét ég és legalább közepes (20 cm átmérőjű) távcső kell. November 16-17-én a Collinder 62 jelű (fényesség: 4,2 magnitúdó; átmérő 28 perc) nyílthalmazon fog áthaladni, ami szép fotótémát kínál.

C/2017 T2 PANSTARRS. 2019-10-26 21:56-22:41 110/1035 Makszutov-Cassegrain; ASI 120MM; 36×41,8 s expozíció Bánfalvy Zoltán – Budapest

C/2017 T2 (PANSTARRS) és a Messier 36 (M 36) 2019-10-27 22:24-23:58, 150/750 Newton; HEQ5 Pro GoTo; ASI 174MM; 88×60 s expozíció, Sebestyén Attila

Sajnos a 7 évente Nap közelbe jutó 260P/McNaught üstökös ebben a keringésében már túljutott napközelpontján (október 8.), távolodik központi csillagunktól és a Földtől is, így fényessége a hónap során csökkenni fog a jelenlegi 12 magnitúdóról várhatóan 1 magnitúdóval 13 magnitúdó környékére. A kométa a Perseus és Androméda határán egy kis hurkot írva le, majdnem egy helyben látszik mozogni. Vizuálisan közepes (15-20 cm átmérőjű), fotografikusan pedig akár kisebb távcsövekkel és akár városi égről is megfigyelhető. Igaz szép szálas szerkezetű csóvája lassan eltűnhet, ahogy a Naptól távolodva anyagkibocsátása csökken.

260P/McNaught, 2019-10-27 01:21-02:46, 150/750 Newton; HEQ5 Pro GoTo; ASI 174MM; 42×120 s expozíció, Sebestyén Attila

260P/McNaught, 2019-10-27 01:21-02:46, 150/750 Newton; HEQ5 Pro GoTo; ASI 174MM; 42×120 s expozíció, Sebestyén Attila

Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk köszönetet mondani Bánfalvy Zoltánnak, dr. Cziniel Szabolcsnak és Sebestyén Attilának akik képeik elkészítésével és azokat az eszlelesek.mcse.hu adatbázisba történő rögzítésével segítették a rovat illusztrálását. A továbbiakban kérem őket is és másokat is, akikről tudok, hogy észlelést végeztek, hogy megfigyeléseiket ezen az oldalon (is) tegyék közkincsé, ezáltal biztosítva azt, hogy azok rendelkezésre állhassanak az utókornak és akár a tudományos elemzéseknek is.

 

Ajánljuk...