Égi kalendárium: 2022. március

A márciusi esti égről eltűntek a bolygók: a gyülekezés a hajnali égen zajlik. A pirkadat királynője a Vénusz, melynek dichotómiája (50%-os fázis) március 21-ére várható. A dichotómia előtti és utáni hetekben mindenképp érdemes fázisrajzokat és minél több felvételt készíteni a Vénuszról, hogy megállapíthassuk, mekkora az eltérés mértéke az előrejelzéshez képest. Aki teheti, ne a hajnali égen, alacsonyan figyelje meg a bolygót, hanem nappal, amikor magasabban jár, delelése környékén.

A bolygók járása

Merkúr: A hónap elején még kereshető napkelte előtt a délkeleti ég alján, 1-én háromnegyed órával kel a Nap előtt. Láthatósága egyre romlik, 8-án már csak fél órával kel hamarabb, mint a Nap. Ezután elvész annak fényében, a hónap hátralévő részében nem látható.
Vénusz: A hajnali ég feltűnően ragyogó fehér fényű égiteste. Egyre távolabb látszik a Naptól, 20-án van legnagyobb nyugati kitérésben, 46,6°-ra a Naptól. Ennek ellenére láthatósága lassan romlik, a hónap elején még két és negyed órával kel a Nap előtt, ez az érték a hónap végére bő másfél órára csökken. Fényessége –4,7m-ról –4,4m-ra, átmérője 31,6″-ről 21,9″-re csökken, fázisa 0,38-ról 0,55-ra nő.
Mars: Előretartó mozgást végez a Nyilas, majd 6-tól a Bak csillagképben. Az ekliptika lapos szöge miatt láthatósága változatlan. Hajnalban kel, és napkelte előtt látszik a délkeleti égen. Az
egyre erősödő vöröses fénye segíti a megtalálását. Fényessége 1,3m-ról 1,0m-ra, látszó átmérője 4,7″-ről 5,2″-re nő.
Jupiter: Előretartó mozgást végez a Vízöntő csillagképben. 5-én együttállásban van a Nappal. A hónap folyamán nincs megfigyelésre alkalmas helyzetben. Fényessége –2,0m, átmérője 33″.
Szaturnusz: Előretartó mozgást végez a Bak csillagképben. Napkelte előtt kel, a hónap második felétől a délkeleti ég alján kereshető. Fényessége 0,8m, átmérője 16″.
Uránusz: A hónap során a nyugati égen kereshető, késő este nyugszik. Előretartó mozgást végez a Kos csillagképben. A hónap legvégén már nehezíti a felkeresését az egyre közelebb látszó Nap alkonyati fénye.
Neptunusz: A Nap közelsége miatt nem figyelhető meg, 13-án felső együttállásban van a Nappal. Előretartó mozgást végez a Vízöntő csillagképben.

Hajnalok hajnalán

Bajban vannak a távcsöves bemutatók, hiszen a márciusi esti égről eltűntek a bolygók: a gyülekezés a hajnali égen zajlik. A pirkadat királynője a Vénusz, melynek dichotómiája (50%-os fázis) március 21-ére várható. A dichotómia előtti és utáni hetekben mindenképp érdemes fázisrajzokat és minél több felvételt készíteni a Vénuszról, hogy megállapíthassuk, mekkora az eltérés mértéke az előrejelzéshez képest. Aki teheti, ne a hajnali égen, alacsonyan figyelje meg a bolygót, hanem nappal, amikor magasabban jár, delelése környékén.

A hónap vége felé a Vénusz, a Szaturnusz és a Mars bonyolódik szerelmi háromszögbe a hajnali égen, a Capricornus csillagképben. Április 5-én hajnalban aztán egy valóban szoros együttállás következik, a Mars és a Szaturnusz 18’-re közelíti meg egymást.

Március–április fordulója már a Messier-maraton időszaka, aki teheti, nem csak a kitüntetett hétvégéken próbálkozhat, hanem hétközben is, ha az időjárás megengedi. Jó átlátszóságú, hidegfront utáni éjszakák előnyben! A maraton teljesítése természetesen kiváló csillagászati sportteljesítmény, azonban a Messier-lista tagjainak tüzetes végigészlelése egész évre szóló program.

A Vénusz, a Szaturnusz és a Mars a holdsarlóval, március 28-án hajnalban (Stellarium)

Csóvás égi vándorok

19P/Borrelly
Március elején már mind a Naptól, mind a Földtől távolodik, ezért fényessége a hónap során közel 1 magnitúdót fog csökkenni, és március végére megközelíti a 10 magnitúdót. Megfigyelhetősége kedvező, mivel a hónap elején napnyugta után a még magasan a nyugati horizont felett a Kos csillagképben kell keresni. Innen mozog a március során a Perseus csillagkép déli
régióiban a Szekeres csillagkép irányába. Az éjszaka első felében lehet megfigyelni közepes, de akár kisebb távcsövekkel is. Márciusban sötét ködök szegélyezik útját. Telehold előtt néhány nappal, március 15–17-én halad el a B 202, B 204, B 206, B 205, B 1 sötét ködök között. A B 205 mellett található a 9,5 magnitúdós NGC 1333 reflexiós köd. Március 20-án napnyugta után lesz egy rövid
holdmentes időszak, éppen akkor, amikor a kométa elhalad a 3,85 magnitúdós o Per és az azt övező csillagköd mellett, 16′-re megközelítve azt. Jó fotótémát kínál a halványuló üstökös
március 26–28. között, amikor a Kalifornia-köd (NGC 1499) délnyugati halványabb régióján halad keresztül.

9P/Tempel
Március 4-én éri el napközelpontját. Láthatósága romlik, mivel egyre később emelkedik a horizont fölé, így egyre kevesebb időnk lesz megfigyelni napkelte előtt. A hónap végére már csak 9° magasan lesz a csillagászati szürkület végén. Fényessége 11,5m körül lesz márciusban. A korán kelők 5-én az Ain el Rami II, vagy ν2 Sgr mellett található kicsi, 8,4 magnitúdós NGC 6717 gömbhalmaz közelében figyelhetik meg az üstököst. A hónap első felében még gazdag csillagmezőn halad keresztül, de a környezetében csillagok a hónap közepétől már megfogyatkoznak és mélyég-objektumok sem szegélyezik útját. Március 26–27-én a 14,4 magnitúdós Pluto törpebolygótól 30′-cel délre fog elhaladni.

A hónap változója: WZ Draconis

Köztudott, hogy a mirák jelentős részénél megfigyelhető fénygörbéjükön egy-egy kisebb-nagyobb megtorpanás, „dudor”, ezek nagysága, előfordulási helye többnyire kiszámíthatatlan. A mirák pulzálására rakódó oszcillációk jelentősen el is torzíthatják a fénygörbét, esetenként vándorolhatnak azon, félszabályos jelleget adva csillag fénymenetének, de néhány ciklusban akár el is maradhatnak. A WZ Draconist, talán fénygörbéjének anomáliái, valamint korábbi kisebb, 4m-t nem meghaladó amplitúdója miatt sokáig félszabályos (SRa) típusú változónak tartották, ám mára a katalógusokban már miraként szerepel. Hosszabb idősorokat elemezve amplitúdója az ezredforduló körül jelentősen megnőtt, változásainak szélsőértékei 8 és 15m voltak, míg a tízes évektől kezdődően újabb csökkenés figyelhető meg, jelenleg kb. 9,5 és 14m között pulzál. A felszálló ágán lévő dudor a tavalyi évben nagyon szépen mutatkozott, bő egy hónapig 10,7m-s sávban tartózkodott. Ezt a sávot idén március-április körül éri el, és nem tudható, megismétli-e legutóbbi megtorpanását, így kimondottan hasznos és érdekes feladat nyomon követése, heti egy-két alkalommal észlelve a változót.

A WZ Dra a Sárkány fejéhez közel található, északi pozíciója révén egész évben megfigyelhetjük.

 

Ajánljuk...