Fedési változók minimum-előrejelzései 2024-re

Csukás Mátyás 2024-re is elkészítette a fedési változók minimum-előrejelzéseit.
 
A táblázatokban a fedési változók előrejelzett minimum időpontjai szerepelnek UT-ben. Eltérés a korábbi évekhez képest, hogy az adatok geocentrikusak, azaz figyelembe vettem a heliocentrikus korrekciót is.
A táblázat elején szerepel az év és a hónap. Az oszlopok az adott hónap éjszakáit tartalmazzák ma / holnap formátumban, valamint hogy mely időpontban van fedés, ha van.
Csak azok a minimumidőpontok kerültek a táblázatba amelyek teljesítik a következő két feltételt:
1. A minimum időpontja az adott éjszakára vonatkozó esti és a reggeli navigációs szürkületek által kijelölt időintervallumba esik. (Az adott időintervallum látható a táblázat második sorában, szintén UT-ben)
2. A minimum időpontjában a változó horizont feletti magassága legalább 5 fok.
A csillagászati szürkületek időpontjai valamint a csillagok látóhatár feletti magassága 19 fok keleti hosszúságra, 47,5 északi szélességre lettek kiszámítva (a Meteor csillagászati évkönyv más adataihoz hasonlóan).
A táblázat első oszlopában (illetve sorában) láthatóak azok a csillagok amelyek minimumait megfigyelhetjük. Azon csillagoknál, amelyeknél mindkét minimumot meg lehet figyelni a főminimumot az időpont utáni “P” betű jelöli, míg a mellékminimumot az “s”.
A csillagok nevei a GCVS-nek megfelelően szerepelnek, így a görög betűk helyett három betűs rövidítések olvashatóak. (pl. bet PER = beta PER, del LIB = delta LIB, lam TAU= lambda TAU).
A csillagok mellet a típusuk, a maximum és a minimum fényességük (fő és mellékminimum) olvasható, majd a periódus, az Epocha, és ezeket követi az éjszakának megfelelő oszlopban az előrejelzett minimum időpontja.A táblázat utolsó sorában azok a fedési változók szerepelnek, amelyek nem teljesítik a fenti két feltételt, de rajta vannak a számításhoz használt listán.

Összesen 157 csillag fő- és mellékminimumának előrejelzett időpontja szerepel a táblázatokban.

 
A számítás alapjául szolgáló adatok az https://www.as.up.krakow.pl/ephem/ oldalról származnak.
Az Algol adatai innen származnak:   https://skyandtelescope.org/observing/the-minima-of-algol/

Ajánljuk...