Töltsük fel észleléseinket! – önkénteseket keresünk

Észlelésfeltöltőnk 12 évvel ezelőtt vált elérhetővé megfigyelőink számára, azóta ez a felület vált az első számú észlelésbeküldési lehetőséggé. Jelenleg több mint 80 ezer megfigyelés található a feltöltőn különféle kategóriákban, amelyek nagyjából megfelelnek a Meteor észlelési rovatainak. 

Amatőrök és szakcsillagászok évtizedeken-évszázadokon át folytattak vizuális megfigyeléseket, melyek eredményeit igen pontos rajzok és részletes leírások formájában rözítették. Bár a szakcsillagászok egyre nagyobb távcsöveket és a legkorszerűbb műszereket kezdték használni, amelyek csak jóval később váltak elérhetővé amatőrök számára, a szerényebb műszerekkel és lehetőségekkel rendelkező amatőrök megfigyelései is rendkívül értékesek. Napjainkban is előfordul, hogy éppen nem tartózkodik űrszonda például egy bolygó közelében, amikor annak légkörében izgalmas jelenségek játszódnak le. Ilyenkor kizárólag amatőr megfigyelések, rajzok, fotók jelentik a jelenség tanulmányozásának egyetlen lehetséges forrását. A sok évre-évtizedre visszamenő adatsorok, amatőr észlelések pedig lehetőséget adnak a hosszú időskálán lezajló folyamatok tanulmányozására is.

Ezért rendkívül fontos, hogy az amatőr megfigyeléseket egy helyen, egységes formában gyűjtsük, sőt, az archívumba megfelelően feldolgozott és előkészített formában a fellelt, több évtizeddel ezelőtti észleléseket is feltöltsük, így őrizve meg az utókor számára is az amatőrcsillagász hagyomány, amatőrcsillagász múlt eredményeit.

Észlelésfeltöltőnk mind a rovatvezetők, mind a téma iránt érdeklődők számára igen értékes forrás, hiszen rendkívül sokféle módon kereshető az adatbázis, ezáltal nemcsak az egyes észlelők munkáját lehet összehasonlítani, de az elmúlt évtizedek során született rajzokat, fotókat is, végsősoron a magyar amatőrcsillagásza fejlődése is kitűnően nyomon követhető.

A feltöltőfelület célja ugyanakkor az észlelési archívumokban őrzött régi megfigyelések elérhetővé tétele is, ami nem kevés munkát ad még ma is számunkra, egy évtizeddel az eszlelesek.mcse.hu indulása után. A régi észlelőlapok szkennelése mellett a rajtuk szereplő adatokat is fel kell vinni a felületre, a leírásokat is beleértve – ez a fajta munka igen időigényes, ugyanakkor jó lehetőséget nyújt az észlelések és az észlelők megismerésére, továbbá a különböző kézírások “megfejtésére” is. Aki be tudna kapcsolódni ebbe a tevékenységbe, akár “távmunkában” is végezheti, a szükséges egyeztetések után át tudjuk adni a feldolgozandó dossziékat. Jelentkezés Molnár Péternél (mcse@mcse.hu). 

Egyesületünknél lehetőség van közösségi szolgálatra is. Képünkön Felgyői Gábor gimnáziumi tanuló (Polaris-szakkörös) régi kettőscsillag-észleléseket visz fel észlelésfeltöltőnkre.  (fotó: Mizser Attila)

Tagtársaink saját régebbi, beküldetlen megfigyeléseiket is felvihetik az észlelésfeltöltőre, minden különösebb egyeztetés nélkül. Ha rejtőznek ilyen anyagok észlelőnaplóikban vagy az asztalfiókokban, ne habozzanak, töltsék fel ezeket az anyagokat! Ugyanez igaz a régi asztrofotókra is! Egy ilyen fotó egyszeri, megismételhetetlen, ezért is lenne érdekes és hasznos, hogy az eddig “lappangó”, beküldetlen anyagok is felkerüljenek adatbázisunkba.

Természetesen a friss észlelési anyagok, fotók feltöltése ugyanilyen érdekes és fontos, hiszen az a célunk, hogy a magyar amatőrcsillagászok észlelőmunkáját a lehető legteljesebben bemutathassuk.

Külön, speciális észlelési terület a változócsillagok megfigyelése. A változóészlelésekre használt felület jóval régebbi, mint az észlelésfeltöltő, és természetesen itt is fontos lenne a régi észlelési anyagok (jellemzően elsősorban vizuális fényességbecslések). Kérjük változóészlelőinket, ha akadnak még a változós ládafiában régi, az észlelésfeltöntőre eddig fel nem került megfigyelésük, bátran töltsék fel a változós beküldőfelületre: http://vcssz.mcse.hu/index3.php

Jó munkát, jó észlelést, jó feltöltést, jó böngészést!

Ajánljuk...