279. Vargha Domokosné : Zách János Ferenc csillagász 1754-1832

{mosimage}

Vásárolható egyes könyvesboltokban, de különösen a Magiszter Könyvesbolt (Budapest, V. Városház u. 1.) Tel.: 338-24-40, a Budapesti Teleki Téka Könyvesbolt (Budapest, VIII. Baross u. 1.) Tel.: 267-69-96, a Kis-Magiszter Könyvesbolt (Budapest, V. Magyar u. 40.) Tel.:  327-77-96, a Custos Zöld Könyvesbolt (Budapest, II. Margit krt. 7.) Tel.: 212-51-91 üzletekben.

Zách 1754-ben Pest belvárosában született. Alsó iskoláit a veszprémi piaristáknál végezte, majd újra Pesten a Piarista Főiskola hallgatója lett. 1773-ig, 19 éves koráig élt Magyarországon. Apja és ő is magyar nemességet kapott, később magyar bárói rangot szerzett. Aligha hihető, hogy ne tudott volna magyarul.


Az igen izgalmas, változatos vándoréletét Európa déli, nyugati és középső részein élte. Sosem jött haza, habár a hazai tudósokkal kapcsolatban maradt. A részletes életrajz is adós marad: miért menekült a hazai földről? A jezsuitáktól való félelmében? Ám, ha akarták volna: ők külhonban is utolérhették volna. A herceg (barátja és mecénása), majd a hercegnő (barátja, majd szerelme, majd élettársa) hívta és vonszolta városról városra, országról országra. Ötven éven át.


A báró úr állandóan csillagászkodott: égi jelenségeket észlelt, csillagvizsgálókat látogatott vagy újított fel, vagy legalábbis amerre járt: annak a helynek a földrajzi koordinátáit határozta meg hordozható műszereivel.


Vándorlása során meglátogatta nevesebb csillagász kortársait, vagy ők keresték fel állomáshelyein. A legnagyobb szervezője volt a csillagászatnak. Ő szervezett elsőként nemzetközi csillagászati kongresszust, ő hozott létre először csillagászati egyesületet, ahol nagyszerű észlelési programokat tűztek ki maguk elé. Ennek első terméke az első kisbolygók felfedezése és a kisbolygók kutatásának megindulása lett.


Évkönyveket adott ki (Astronomische und Geographische Ephemeriden). Állandó levelezésben állt Európa csillagászaival. A levélváltások, beszámolók, észlelések, számítások anyagait folyóiratokba szerkesztette (Monatliche Correspondenz, Correspondance Astronomique). Ezekből szép képet kapunk a korszak izgalmas csillagászati kutatásairól, a csillagászokról, a csillagvizsgálókról, a műszerekről, a módszerekről. És Zách életéről is.


A könyv által, és a szerzőnek köszönhetően mi is végigjárhatjuk a művelt Európa csaknem minden városát, bekopoghatunk a csillagvizsgáló tornyokba, bekukkanthatunk a kukkerokba, értesülhetünk a legújabb égi és földi hírekről. Találkozhatunk a 18-dik század második és a 19. század első felének minden neves csillagászával.


Egy ilyen képzett, értelmes, sokoldalú, lelkes tudóst sokan tiszteltek és nagyon sokan szerettek. Persze nem mindenki. Némely tévedés, félreértés, veszekedés belekavart a csillagnézők világába is, és Zách ezeket nem mindig tudta elsimítani. Neki keserűséget, habár az életrajzi könyv mai olvasóinak sok érdekességet adott mindez. Így kaptunk egy változatos és tartalmas életet bemutató csillagászattörténeti könyvet.

Ajánljuk...