34. Székely László: A nap magyar kutatója.

{mosimage}

A szerző nem csillagász, hanem filozófus. Mégis letett az asztalunkra egy alapos, részletes, élvezetes, jól megírt Fényi Gyula (1845-1927) életrajzot: gyermekkoráról, a kalocsai csillagvizsgáló igazgatójáig, beleértve Fényi megfigyeléseit (napfizikai, spektroszkópiai, meteorológiai) 1885-1917 között és elméleti munkásságát. Nagyon érdekesen írja meg a 19-dik század végi csillagászatunk helyzetét és ebben Fényi szerepét. Mindezt olyan szakszerűen vezeti elő, hogy látszik: évtizedekkel ezelőtt, középiskolás amatőrcsillagász” volt a szerző.
Nagyon jó illusztrációkat közöl a könyv: Fényi eredeti napfolt-és protuberancia-rajzait, amelyek nemcsak tudományos szemszögből hasznosak, de önmagában esztétikai szempontból is művészi értékűek!
A kötet bőségesen lábjegyzetelt, további szakirodalmakat adó. 12 rajz-és képtábláján több tucat naprajz részletét látjuk. Fényi rajzai kalandos úton elkerültek Debrecenbe, ott az MTA CSKI Napfizikai Obszervatórium munkatársai beszkennelték és az internet által ma is élvezhetővé tették, a szerző is látta.
De nemcsak egy szimpla életrajzot kapunk itt. A filozófus szerző még egy nagyívű gondolatot is elővezet a kötetben. Miként lehet, hogy a vallásos, hithű katolikus, sőt jezsuita rendi Fényi ennyire alaposan ténykedett a természettudományok érdekében!? És a többi csillagász jezsuita: Clavius, Scheiner, Riccioli, Grimaldi, Secchi (vagy nálunk később Hell Miksa és Sajnovics János) ? De hiszen az egyház, a katolikusok, főleg a jezsuiták üldözték a kopernikánius Galileit!
A szerző 12-13 éves kisgyerek korában elolvasta Száva István: A hiúz a Napba néz című Galilei-életrajzát, ami akkor meggyőzte arról, hogy a vallás és a csillagászat kibékíthetetlen ellentétben áll egymással.
Nos a szerző felnőtt korában jött rá, hogy bizony gyermekként megtévesztették, és most és itt ír arról, hogy a Galilei-mitológia miként festett a valóságban, a felvilágosodás időszakában és a ” letűnt államszocializmus szellemi légkörének tudat alatti utóhatásában”.
Aki szeretné megérteni a természettudomány (csillagászat) és a vallás kapcsolatát az szerezze meg ezt a könyvet, mert fejében a zűrzavar jócskán letisztulhat.

Ajánljuk...