41. Sragner Márta: Gothard Sándor 1859-1939 természettudós.

{mosimage}

Kicsoda ez a Sragner Márta? Annyit tudunk róla csak, hogy egy könyvtáros, aki a hazai természettudósok életrajzát és bibliográfiáját (az általuk írt könyvek, tanulmányok, cikkek, valamint mások róluk szóló cikkeit) gyűjti és szerkeszti össze.
Elkészítette Chernel István ornitológus, Gayer Gyula botanikus, Bendefy László természettudós, Ambrózy Migazzi István botanikus, Visnya Aladár természettudós, Saághy István biológus, Csaba József természettudós, Fejér Lipót matematikus, Prinz Gyula földrajztudós, Lambrecht Kálmán paleontológus életrajzát és munkásságát feltáró köteteteket.
Kulin György és Lakits Ferenc csillagászokkal is megtette ugyanezt. De leginkább a herényi Gothard Jenő csillagász életrajza érdekelte: 1979-ben jelent meg róla bibliográfiája. Ez aztán szenvedélyévé vált: 1983-ra újabb Gothard Jenő kötetet tett le, majd tovább kutatott és 1994-ben újra Gothard Jenőről jelentetett meg könyvet. Akkor már szólhattak neki, hogy jóból is megárt a sok: inkább ne írjon Gothard Jenőről többet!
Mit tett erre? Nagy lelkesedéssel, szorgos munkával egy teljesen más jellegű embert választott kutatása tárgyául: Gothard Sándort!
Gothard Sándor nagyon érdekes ember volt: már korán érdekelte a fizika és a csillagászat, de mégis jogászi végzettséget szerzett Bécsben. Minden akkori technikai újdonság érdekelte: a telefon, a röntgen, a színképelemzés, a Foucalt-ingakísérlet, villamos erőművek, repülés, stb. Az, hogy Jenő bátyja jól felszerelt csillagvizsgálójában, komolyan csillagászkodhatott évtizedeken át: csakis Sándornak köszönhető: ő vállalta a családi birtok kezelését, nyereséges üzemeltetését. Ennek rendelte alá életét, kiszolgálta tehetséges bátyja költséges hobbyját!
A birtokot olyan lelkesen és szakszerűen igazgatta, hogy országos hírnévre tett szert: a hazai mezőgazdaság korszerűsítője lett. A természetes és műtrágyák használata, modern mezőgazdasági gépek gyártása, mezőgazdasági kiállítások szervezése nagy elfoglaltságot, de anyagi hasznot is hozott a Gothardoknak. Gépgyára később vadászfegyvereket is, sőt 1914-től katonai fegyvereket és lőszert is gyártott. (Szerencsére a csillagász Jenő már nem érte meg azt a szégyent, hogy csillagvizsgálóját a háborús fegyvereladásokból tartassák fenn!).
Sándor grafomán ember volt: állandó íráskényszerben szenvedett: gazdasági élet, mezőgazdaság, állattenyésztés, gépészet, fegyverek, csillagászat, politika, stb. témakörökben írt és írt és írt. Na ez a könyv közli hol, mikor, milyen címen jelentek meg művei: összesen 728 önálló írását közli. Plusz 839 olyan írást, ami viszont róla szól, vele vitatkozik. A könyvet életrajz és korrajz vezeti be, valamint név- és kiadványmutató zárja.
Gothard Sándor még az országos nagypolitikába is bevetette magát, országgyűlési képviselő is lett, de aztán hamar belefáradt az akkoriban zűrős hazai belpolitikába. De Szombathely és Vas megye gazdasága, iparosítása sokat köszönhet neki. Többet mintha csak csillagászkodott volna!

A Gothard Sándorról szóló 1998-as könyv 600.-Ft-ért kapható Keszthelyi Sándor (7625. Pécs, Aradi vértanuk u. 8.) postacímén, piros postautalványon küldve hátoldalon a tétel megnevezésével. Ugyanitt kapható a Gothard Jenőről szóló könyv is 400 Ft-ért, ugyanígy.

Ajánljuk...