Észlelőszakkör XI. a Polarisban

Immár 11. alkalommal indítjuk útjára a kezdő távcsőtulajdonosok számára fontos amatőrcsillagászati ismeretek elsajátítását, az égbolton és az észlelési területek közötti eligazodást segítő észlelőszakkört a Polaris Csillagvizsgálóban. A járványhelyzet remélhető csillapodásával az összejöveteleket a Polaris Csillagvizsgálóba tervezzük (a személyes részvételhez védettségi igazolás szükséges!), de a távolabb élők, ill. védettséggel nem rendelkezők számára az online részvétel is biztosított lesz. A szakkör első foglalkozását október 2-án, szombaton tartjuk.

Eddigi foglalkozásainkon több mint 380-an vettek részt, és sokan végeztek megfigyeléseket is. Sokan közülük azóta is rendszeres megfigyelői valamelyik, vagy akár több amatőrcsillagászati területnek, valamint aktív résztvevői egyesületünk, szakcsoportjaink munkájának is.

A Polaris Csillagvizsgálóban az egyik szakkör alkalmával készült lyukkamerás felvétel

A szakköri alkalmak jó hangulatban telnek. Egy, az adott észlelői terület elméletéről, illetve gyakorlatáról szóló előadás után igyekszünk az észlelés gyakorlati részére koncentrálni rajzolással, műhelymunkával, beszélgetéssel. Több gyakorlati alkalom is rendelkezésre áll ennek elősegítésére az év során, hogy még több időnk jusson közös észlelői munka végzésére, valamint lehetőség van a rendes bemutatók alkalmával is megfigyeléseket végezni akár saját, akár az egyesület távcsöveivel.

Tekintettel a személyes részvételhez szükséges védettségi igazolásra, illetve az online részvételi lehetőségre, mindenképpen előzetes jelentkezést kérünk az mcse@mcse.hu és hannak.judit@gmail.com címeken.

Az új és régi érdeklődők a következő szakkörön is megismerkedhetnek:

 • a távcsöves alapfogalmakkal
 • az égi koordináta-rendszerekkel, az égbolton való tájékozódás alapjaival, csillagképekkel, a csillagtérképek és atlaszok használatával
 • az észlelések feljegyzésével és a rajzolás alapfogásaival
 • A foglalkozásokon sorra vesszük az egyes észlelési területeket (Nap, Hold, bolygók, mélyég-objektumok, változócsillagok, kettőscsillagok, kisbolygók és meteorok)
 • Minden észlelési területről rövid, lényegre törő előadást tartunk, a területet rendkívül jól ismerő, tapasztalt amatőr-, vagy szakcsillagászok bevonásával, majd az adott területhez kapcsolódóan gyakorlati észlelőmunkát, műhelyfoglalkozásokat végzünk, figyelembe véve az adott területhez kapcsolódó észlelési specialitásokat, valamint rajztechnikai fogásokat
 • Megismerkedünk a fotózás alapjaival és a különböző fotózási technikákkal, melyeket az adott területeknél tárgyalunk.

Mindezekhez rendelkezésünkre áll idén is:

 • a Csillagvizsgáló előadóterme, ahol az elméleti foglalkozásokat és műhelymunkákat tartjuk
 • a Polaris és a szervezők távcsövei, melyekkel a kupolában, illetve a teraszon a gyakorlati észlelőmunkát végezhetjük
 • az észlelőterasz, ahol lehetőség van a saját műszerek felállítására, így saját távcsöveinkkel gyakorolhatjuk az észlelőmunka fogásait, megtanulhatjuk, hogyan kell jusztírozni, összerakni, pólusra állítani a távcsövet, majd megkeresni és megfigyelni az égi objektumokat

A foglalkozásokat havi rendszerességgel tartjuk meg, valamint külön észlelési foglalkozást is tartunk. A szakköri alkalmakat szombati napokon tartjuk, legtöbbször délelőtti kezdéssel.

Szakkörösök a teraszon – beszélgetés a távcső összeállításáról, technikai alapokról

A tervezett program:

2021. október 2. – Csillagászati alapfogalmak: Csillagászati alapfogalmak, égitestek, csillagképek, tájékozódás az égbolton, koordinátarendszerek, térképek és atlaszok használata, a vizuális észlelés alapjai.

2021. november 6. – Műszertechnikai alapfogalmak: Csillagászati távcsövek, típusok, összehasonlításaik. Binokulárok, kisebb műszerek, mechanikák fajtái. Egyéb kiegészítők: szűrők, szűrőváltók, fókusznyújtók és reduktorok, stb.

2021. december 4. – Bolygótestvéreink: Naprendszerünk bolygói, jellemzőik, kialakulásuk, fejlődésük, megfigyelésük technikái.

2022. január 15. – Hűséges égi kísérőnk: A Hold. Égi kísérőnk megfigyelése, jellemzői, kialakulása, fejlődése.

2022. február 12. – Hihetetlen távolságok: A mélyég-objektumok világa. Csillaghalmazok, ködösségek, galaxisok és galaxishalmazok. Megfigyelési technikák, jellemzőik, kialakulásuk, kozmológiai jelentőségük.

2022. március 12. A kettőscsillagok világa + mélyég objektumok, beszélgetés, tapasztalatcsere: Kötetlen beszélgetés, az eddigi anyag ismétlése, kérdések megbeszélése, tapasztalatok és észlelési élmények megosztása. Továbbá: bevezetés a kettőscsillagok világába, térképhasználat, észlelési módszerek, távolság- és pozíciószög-becslés.

2022. április 2. – Változócsillagok: Csillagfejlődés a szemünk láttára. Bevezetés a változócsillagok világába, típusok, fényességbecslés, térképhasználat.

2022. április 30. – Életadó csillagunk: Napunk. A Nap, mint csillag, a Nap jellemzői, szerkezete, kialakulása, fejlődése, megfigyelhető jelenségei és megfigyelési technikák.

Gyülekező minden alkalommal 10 órakor, kezdés 11 órakor.

A szakkörre előzetes jelentkezéseket az mcse@mcse.hu és hannak.judit@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni. A pontos kezdési időpontról és a részletes programról a Polaris honlapján, illetve a jelentkezőknek küldött külön emailben értesítünk mindenkit.

A korábbi szakkörösöket is feltétlenül kérjük, hogy részvételi szándékukat külön jelezzék, örömmel látjuk őket is ismét köreinkben!

Javaslatokat, ötleteket szívesen fogad Hannák Judit, a szakkör vezetője a hannak.judit@gmail.com email címen.

Az észlelőkörben való részvétel egyetlen feltétele az MCSE-tagság. Az Egyesületbe helyben, a Polaris Csillagvizsgálóban is be lehet lépni, illetve a tagságot megújítani.

Az érdeklődők számára javasoljuk, hogy az alábbi felszereléseket hozzák magukkal a szakköri alkalmakra:

 • famentes rajzlapot vagy ilyen lapokból álló vázlatfüzetet és / vagy előre nyomtatott észlelőlapokat (az észlelőlapok elérhetők a http://eszlelesek.mcse.hu oldalon).
 • igény szerint kemény alátétet (legegyszerűbb rajztábla ideális)
 • legalább kétféle keménységű (H-s és B-s, vagy 2B-s jelzésű) ceruzát
 • ceruzahegyezőt és radírt
 • tompított fényű észlelőlámpát (egyszerű zseblámpa vörös szigetelőszalaggal ellátva, vagy vörös biciklis lámpa is megteszi)
 • a téli szakköri alkalmakkor több rétegű, meleg ruházatot javaslunk!
 • igény szerint saját távcsövet, mechanikát, binokulárt, okulárokat, szűrőket

 

Ajánljuk...