Mira-maximumok szabad szemmel

Az idei nyár igazán nem szűkölködik változós csemegékben. Augusztus végén egyszerre két szabad szemes Mira is megfigyelhető: a khi Cygni és az R Cassiopeiae.

Khi Cygni

Ha mostanában valaki alaposabban megszemléli a Cygnus (Hattyú) csillagképet, észreveheti, hogy a Hattyú nyakán egy
„új” csillag látszik, mely elérte, sőt kicsit túl is haladta a közelében található η (éta) Cygni 4 magnitúdós fényességét. Ez az
„új” csillag a χ (khi) Cygni, mely egy jól ismert pulzáló vörös óriáscsillag a Mira típusú változócsillagok osztályában. Ezek a
felfúvódott objektumok (sugaruk meghaladhatja akár a Föld átlagos naptávolságát is!) periodikusan kitágulnak és összehúzódnak a belsejükben lejátszódó folyamatoknak köszönhetően, így fényességváltozásuk megfigyelésével belső szerkezetükre lehet következtetéseket tenni. A χ Cygni átlagosan 408 nap alatt tágul ki és húzódik össze, míg fényességmaximumai általában a szabad szemmel városból alig észrevehető 4,5–5 magnitúdó közötti fényességet érik el.
Így ez a mostani maximum nagyobb figyelmet érdemel.

Katalógusadatok szerint a χ Cygni 1686-os, Gottfried Kirch által történt felfedezése óta megfigyelt legnagyobb fényessége 3,3 magnitúdó volt. Ezt 1847-ben Friedrich Wilhelm August Argelander német csillagász, a változócsillag-kutatás megteremtője figyelte meg. Meg kell jegyezni azonban, hogy a 3,3 magnitúdós érték a legfényesebb egyedi megfigyelésre vonatkozik, és Argelander többi fényességbecslése alapján valószínűbb, hogy a csillag legfeljebb 3,5 magnitúdós
fényességet ért el.

A 320 évre visszanyúló feljegyzések szerint  jelenleginél fényesebb maximuma mindössze öt alkalommal következett be, ezek a következők voltak (zárójelben a megfigyelő csillagászok neve):

1702. április, ~3,8 (Kirch)
1845. szeptember, 3,8 (Argelander, Heis, Schmidt)
1847. december, 3,5 (Argelander, Heis, Schmidt)
1857. december, 3,6 (Argelander, Heis, Schmidt, Winnecke)
1864. október, 3,9 (Heis, Schmidt)

A fentieken túl az is valószínűnek tűnik, hogy a középkori koreai csillagászok által 1404 novemberében felfedezett vendégcsillag szintén a χ Cygni lehetett, a mostanihoz hasonlóan  fényes maximumban.

A χ Cygni észlelőtérképe. A csillagok mellett feltüntett értékek a fényességek tizedmagnitúdóban.

A mellékelt térkép alapján bárki felkeresheti a csillagot, majd az adott fényességű csillagokhoz viszonyítva megbecsülheti a χ Cygni fényességét. Az időpontot és fényességet az MCSE Változócsillag Szakcsoportjához juttathatjuk el (vcssz@mcse.hu).

R Cassiopeiae

Augusztus elejétől egy további Mira, az R Cas csatlakozott a szabad szemes khi Cygnihez. E sorok írásának idején kevéssel 5 magnitúdó alatt észlelhető. Az AAVSO előrejelzése szerint az R Cas maximuma augusztus 25-re várható, a csillag átlagos maximuma 7,0 magnitúdó, tehát a mostani maximuma igen fényes.

Az R Cassiopeiae fényváltozása 2005-ben

Forrás: VSNET, Eric Broens

Ajánlat: az MCSE Változócsillag Szakcsoportja

Ajánljuk...