Tájékoztató helyi csoportjaink számára

Az MCSE Elnöksége 2020. szeptember és október folyamán felmérte az egyesületi honlapon (www.mcse.hu) szereplő helyi csoportok aktivitását, a megadott kontakt­adatok helyességét és aktualitását, összegyűjtötte a véleményeket a helyi csoportok működése, illetve központi támogatási rendszere kapcsán. Egykori helyicsoport-vezetőként (Szeged, 1994–2002) jómagam pontosan értem és érzem a lehetőségeket, illetve a működ(tet)ési nehézségeket, ugyanakkor frissen megválasztott elnökként szeretnék új lendületet adni az egyesület helyi csoportokban megtestesülő aktivitásának.

Az MCSE Alapszabály vonatkozó rendelkezései a helyi csoportokról:
„A helyi csoportok
XXV. A helyi csoportok működése, megbízatása
1. Az Egyesület vidéki munkájának eredményesebbé tétele érdekében legalább 10 egyesületi tag részvételével helyi csoportok alakíthatók. A helyi csoport tagja lehet minden olyan egyesületi tag, aki a csoport működési területén lakik vagy dolgozik, és írásban nyilatkozik arról, hogy a helyi csoport munkájában részt kíván venni.
2. A helyi csoport vezetőjét a csoport alakuló ülése, illetve a későbbiek során legalább kétévenként tartott csoportülése egyszerű többséggel választja.
3. A helyi csoport megalakulásáról vagy megszűnéséről a csoport vezetője írásban értesíti a Titkárságot.
4. A helyi csoportok tevékenységét a vezetők közvetítésével a Titkárság koordinálja. A csoportok működése az Egyesület Alapszabályával, határozataival és mindenkori érdekeivel nem állhat ellentétben.
5. Az MCSE helyi csoportjai éves beszámolót készítenek az Elnökség számára. A beszámolókat a Titkárság tartja nyilván.”
A helyi tagtársakkal történt egyeztetések nyomán kirajzolódó kép szerint van néhány nagyon aktív helyi csoport, néhányan ­visszajelzésükben a működési nehézségekről számoltak be, volt, ahonnan viszont semmilyen érdemi visszajelzést nem kaptunk az esetleges működésről. Mindezek alapján az alábbiakban szeretném megfogalmazni az MCSE Elnöksége által is jóváhagyott központi tájékoztatást, illetve javasolt akciótervet a mozgalmi tevékenység megújításához:
Az MCSE vezetése továbbra is támogatni kívánja a vidéki munka eredményesebbé tételét a helyi csoportokon keresztül. Hiszünk abban, hogy a területileg egymáshoz közel élő MCSE-tagok társasági eseményei előreviszik a csillagászati közélet, az ismeretterjesztés, a nagyközönséget elérő rendezvények ügyét. Bátorítani kívánjuk az új helyi csoportok létrehozását, illetve a régóta létezők megújulását. A 10 fős minimum létszámot továbbra is kívánatosnak látjuk, ugyanakkor jelezni szeretnénk, hogy a „területileg egymáshoz közel eső” MCSE-tagok a valóságban nyugodtan lefedhetnek megyényi, vagy nagyobb területet is (pl. annak idején a Szegedi Csoport területileg a Szabadka–Baja–Kiskunhalas–Kiskunfélegyháza–Szentes–Hódmezővásárhely–Makó térségből származó egyesületi tagokból állt), azaz nyugodtan lehet nyitni egy-egy vidéki város határaitól első pillantásra távolabb élő tagok felé. Ennek érdekében az MCSE Elnöksége vállalja, hogy a jelenlegi, illetve a jövőben megalapítandó helyi csoportok vezetői képviseletében külön értesítést küld a közelebbi MCSE-tagok számára, a kölcsönös kapcsolatfelvétel elősegítése céljából.
A helyi csoportok jogi és pénzügyi önállósággal nem rendelkezhetnek, így pl. önállóan nem indulhatnak el helyi pályázatokon, vagy egyéb támogatási lehetőségekre kiírt felhívásokon. Az MCSE Elnöksége felajánlja minden egyes helyi csoportnak, hogy az egyesület pénzügyi lebonyolítóként vállalja a helyi pályázatok beadását, és sikeres pályázat esetén – a helyi csoport vezetésével szoros együttműködésben – a pénzügyi és adminisztratív lebonyolítást. A közelmúltban is előfordult, hogy az MCSE központilag beadott pályázatot helyi önkormányzathoz az ottani helyi csoport konkrét programjának megvalósítása érdekében. Természetesen minden egyes esetben szükséges az MCSE és a helyi csoport vezetésének előzetes egyeztetése (talán mondani sem kell, jó előre, hacsak lehet, hetekkel bármilyen beadási határidő előtt!), ugyanakkor szeretnénk kifejezni a nyitottságot az önálló helyi egyesület megalapítását és működtetését felvállalni nem kívánók megsegítésére az MCSE mint jogi személy által.
Az MCSE Elnöksége döntött a helyi csoportok számára sok éve futó központi Sky and Telescope-előfizetés megszüntetéséről, helyette viszont megnyitjuk a lehetőséget helyi aktivitások anyagi támogatására, kvázi belső pályázati formában. Elsősorban a helyi egyesületi életet lehetővé tevő kiadások (pl. terembérlet rendszeres összejövetelek számára, eszköz- vagy szolgáltatás támogatása helyi programok meghirdetésére és lebonyolítására stb.) központi fedezete jöhet szóba, ami fellendítheti a helyi csillagászati közéletet. Természetesen a koronavírus korszakában szinte teljesen visszaszorulunk a virtuális térbe, így megfelelő kreativitással és illeszkedő indoklással az elektronikus távjelenlétes összejövetelek esetleges költségeit is támogathatónak érezzük. A támogatási igények benyújtása minden esetben írásos formában történik, röviden bemutatva a támogatni kívánt tevékenységet, az elért célközönséget, az aktivitásba bevontak körét, a várható eredményeket.
A szép szavak tettekké alakulását a következő lépésekkel kívánjuk elősegíteni:
2021. január 31-ig kérjük a jelenleg létező összes helyi csoport jelentkezését a 2020-ban folytatott tevékenységükről, a 2021-re vonatkozó tervekről, az utóbbiakhoz kapcsolódó támogatási igényekről.
2021. február 14-én frissítjük az MCSE honlapján a helyi csoportok listáját, a 2021. január 31-ig visszajelzést nem küldő csoportokat töröljük a nyilvántartásunkból.
Új helyi csoport létrehozását tervezőktől kérjük a jelentkezést az MCSE központi e-mail címén (mcse@mcse.hu), útmutatás és szervezeti egyeztetések céljából. Ennek a lehetősége folyamatosan nyitott, nincs határidőhöz kötve.
Összességében a helyi csoportok aktivitásának fellendítése kiemelt cél, amihez az MCSE a lehetőségei függvényében minden támogatást meg kíván adni.

Ajánljuk...