Szakköri foglalkozás, Harta

Így konstruktív vita alakult ki a rendelkezésünkre álló 80 ezer forintnyi szabad pénzösszeg jövő évi felhasználásáról is. Vén István egy korábbi ötlete az volt, hogy az összeget fordítsuk saját fedett észlelőhely, obszervatórium építésére. Ehhez természetesen önkormányzati, és állami pályázati források bevonására is szükség lenne jelentős mértékben. Döntést az indítványozó távollétében nem akartunk hozni, azonban végigtekintettük egy ilyen észlelőhely építése mellett és az ellene szóló érveket. Mellette szól az az érv, hogy egy stabil, állandó bemutatásra és csillagászati észlelőmunkára alkalmas obszervatórium jönne ily módon létre. Ellene szól azonban, hogy a beruházás rendkívül költséges, és megvalósítása esetén a tulajdoni viszonyok sem lennének egyértelműen tisztázva (az iskola adná a helyet, ez később konfliktusok lehetőségét jelentheti). Ha a csillagdát nem tudjuk megfelelő funkcióval ellátni, és nem tudunk állandó (legalább heti, kétheti) ügyeletet, munkát biztosítani, akkor a beruházás létjogosultsága megkérdőjeleződik. Felmerült ezenkívül, hogy a pénzösszegből vásárolhatnánk közös távcsövet, illetve binokulárt is.
A szabad forrás felhasználásáról nem született döntés, de a konstruktív megbeszélés sok oldaláról megvilágította a problémát és ezzel nagymértékben segítette a későbbi döntéshozatalt. Rezsabek Nándor javaslatára és a jelenlévő tagok egyetértésével döntést hoztunk viszont a Neptunusz Amatőrcsillagász Kör (NACSK) tagdíjával kapcsolatban. Mint ismeretes, eddig az NACSK nem szedett tagdíjat. Számos érv szólt azonban bevezetése mellett, így a tagság úgy döntött, hogy (tekintettel a tagok különböző anyagi helyzetére) 200 Ft-ot jelöl meg, mint az éves tagdíj mértékének alsó határát. Aki ettől többet szán az NACSK támogatására, megteheti, azonban elegendő az alsó határnak megfelelő összeg befizetése is, a tagsággal járó kedvezményeket ő is élvezheti. A tiszteletbeli tagság természetesen továbbra is ingyenes marad. A tagokat a fenti döntés részleteiről és a befizetési határidőről külön levélben értesítjük. A Betelgeuse c. újságunk jelenleg csak a tagok számára elérhető.
Januártól a tagságot tagdíjjal megújítók számára továbbra is ingyenesen jár az újság, egyébként egy éves 1000 Ft-os előfizetési díj ellenében bárki megrendelheti (nem szükséges tagnak lennie). A Betelgeuse színvonalát tovább növelendő 2003. januártól a lap azonos témájú részeit külön rovatvezetők szerkesztik.
A tagság döntést hozott a 2003-as év első félévének rendezvényeiről, az összejövetelek előzetes időpontjairól. Az eseménynaptár honlapunk Programajánlat menüpontjában is megtekinthető.
A 2003-as év Kiskun-táborával kapcsolatos elképzelésekről Balaton László tájékoztatta a tagokat. A korábbi évek tapasztalatai és a megbeszélések alapján úgy döntöttünk, hogy néhány szervezésbeli gyenge ponton megpróbálunk változtatni. Így a jövő évben várhatóan napi egy étkezést biztosítunk majd, a menüt egy közeli étteremből fogjuk rendelni. Ezáltal elkerülhetők az étkezések változó időpontjából adódó csúszások. Az idei tábor után jelzett igényeknek megfelelően a 2003-as tábor 8 napon keresztül (2003. július 25- augusztus 3.) tart majd. Ferenczi Béla az idei tábor után felajánlotta, hogy jövőre hoz alapanyagot, és aki szeretne, állandó felügyelet mellett csiszolhat magának távcsőtükröt, majd egy tubusba helyezve összeállíthatja saját teleszkópját. Mindez minimális költségtérítéssel (előreláthatóan max. 15-20 ezer forint) megvalósítható lesz. Többen jelezték, hogy élnek majd a lehetőséggel. Bízunk benne, hogy ezáltal jelentősen javulhat majd a csoport műszerrel való ellátottsága. A tábor belépője egyösszegű lesz, mely az étkezésen, táborhelyen kívül magába foglalja a fürdőzés költségeit is. Ennek összege 2003. júniusában lesz pontosan ismert. A tábor szervezésében Benkovics Zoltán segíti majd a tavalyi szervező munkáját.
A beszélgetés után Oroszi Zoltán csillagászati és természeti témájú diafelvételeit tekintettük meg.

Szakköri foglalkozás, Harta

A programban áttekintettük az elmúlt két hónapban végzett észleléseink legjavát, szó esett a következő nagyrendezvény (kalocsai Fényi-kiállítás) előkészítésének finiséről. Biztonságba helyeztük az Egyesületi Ház külön helyiségében technikai okokból bezáró klubszobánkban található értékeinket, valamint Simon Attila beszámolt a Szegedi Egyetemen megkezdett csillagászati tanulmányairól. Szerencsére az égiek ezúttal kegyesek voltak hozzánk. A program kezdetén még sűrű felhők hol részben, hol teljesen feloszlottak, és bár néha-néha
újra teljesen befelhősödött az ég, időnként páratlanul jó légköri viszonyok köszöntöttek ránk. Megnéztünk pár népszerű kettőst és mély-eget, majd az elmúlt időszak amatőrszenzációját jelentő Sagittarius-beli nóva megfigyelésére kiautóztunk a jó déli horizontal bíró Kékesi-útra, Harta határába. A V4743 Sgr-t öten is láttuk; két fényességbecslés is született: Simon Attila 6,8-nak, e sorok írója pedig 6,9-nek látta a nóvát. Utólag csak azt tudom mondani, hogy sajnálhatja, aki otthonmaradt, hiszen csodálatos volt az fehér törpéről az óriáscsillag felszínére áramló anyag következtében bekövetkező termonukleáris reakció vizuális látványa!

Ajánljuk...