115. Mizser Attila – Szabados László – Taracsák Gábor szerk.: Meteor csillagászati évkönyv 2002.

{mosimage}

Könyvesboltokban kapható. Megvásárolható a Polaris Csillagvizsgálóban (Budapest, III. Laborc u. 2c.), és megrendelhető a Magyar Csillagászati Egyesület postacímén (1461. Budapest, Pf. 219.) piros postautalványon, hátoldalon a tétel megnevezésével.

A szép külsejü, színes képekkel illusztrált könyv a szokásos éves jelenségek és égitestek adataival kezdődik. Hét oldalon a 2000-ben talált üstökösök olvashatók (még mindig akad pár nem-SOHO üstökös is!). Azután a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz újabb holdjainak adatai, a fekete lyukak katalógusa, a Marsról idepottyant meteoritok jönnek. Belekerültek még a 2001. nov. 3-i Szaturnusz-fedés képei, mégsem késett az évkönyv: dec.10-én már vidéki könyvesboltokban is vásárolhatta a nép.
A cikkek a csillagászat legújabb eredményeivel kezdődnek: 38 friss hírrel. Szatmáry-Kiss-Mészáros-Vinkó: Röntgen-és gammacsillagászat cikke tárgyalja a korszerü tárgykört, néhány érdekes példát részletesebben is.
Jómagam vizuális amatőr vagyok, csak azt szeretem az égen, amit saját szemmel és azonnal láthatok. Nem kedveltem a fényképezést. Így nagy örömmel olvastam Fürész Gábor cikkének alcímét: Egy letünt korszak, a fotográfia” A cikk (CCD-kamerák a csillagászatban) az 1970 óta kifejlesztett töltéscsatolt eszközt ismerteti. Itt tartunk: “Egy csillagászat iránt érdeklődő egy 20-40 cm körüli tükörátmérőjü távcsővel a kertje végéből…olyan 24 magnitúdós csillagokról készíthet felvételt, melyeket halványságuk miatt a Palomar-hegyi 5 méteres óriástávcsővel nem lehet fotólemezen rögzíteni.”
Az évkönyv a MCSE, a MTA CSKI, az ELTE CSTSZ, a Szegedi Csillagvizsgáló, a Budapesti Planetárium éves beszámolóival zárul.
Mészáros Attila cikke (Napjaink kozmológiája) kiemelkedő mü. Nemcsak terjedelme (40 oldalnyi), választott témája (az egész világegyetem), de alapossága miatt is. Részletes, informatív, alapmüként használható: egy jó ideig! Mert a tudományosan szakszerü cikk férfiasan bevallja amit a kozmológiában még nem teljesen tudunk, vagy gőzerővel kutatunk (sötét anyag mibenléte, inhomogenitás magyarázata, a kozmológiai és a Hubble állandó pontos értéke).
Mire megvénülünk – okosabbak leszünk!

Ajánljuk...