39. Almár Iván: A SETI szépsége.Kutatás Földön kívüli civilizációk után.

{mosimage}

Kapható a könyvesboltokban és a Vince Kiadó KFT. (1027. Budapest, Margit körút 64b.) címén.

A könyv az FKÉK (Földön kívüli értelem keresése) szépségéről szól, ami idegen nyelven: SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence). Arról, hogy lehetnek-e más csillagok körül lakható bolygók, kialakult-e azokon is élet, mégpedig értelmes, azon belül is technikai civilizáció, azon belül is érdeklődő, jeleket adó, minimum hallgatózó civilizáció?
Ez a téma nagyon sok tudományágat felölel, leginkább persze a csillagászathoz van köze. De minden más csillagászati kutatás és könyv olyan szemmel nézi a Világegyetem objektumait, hogy azok élettelenek, csakis a természet nyers és öntudatlan erőinek, törvényeinek engedelmeskedők. Ezt a SETI-s könyvet végigolvasva: lehet, hogy a csillagos égen egyes objektumok nem természetesek, hanem mesterségesek? Különös és hátborzongató érzés: vajon melyik a mesterséges? Egy technikai civilizáció önkéntelen terméke vagy tudatos jelzése? Még az R CRB változócsillag is nagyon gyanús! (154. old.)
A csillagászati részek nagyon frissek: 1999- es mérések, eredmények is olvashatók itt. Nagyon érdekes a technikai civilizációk kialakulása és sorsa fejezet: vajon a mi technokrata alapvetésű civilizációnk” meddig maradhat fenn? A könyv ismerteti a rádiós kapcsolat-felvételi kísérletek történetét, az optikai SETI legfrissebb ötleteit, mindezek csillagászati “melléktermékeit”. Érdekes (bár nyilván fikció), hogy “Másnap mi lesz?”, mármint a földönkívüli értelem biztos felfedezése utáni napon: öröm, pánik, megnyugvás, félelem, népünnepély? Hogyan kell bejelenteni? Küldjünk-e vissza üzenetet? Ki jogosult az emberiség nevében válaszolni “Nekik”?
A nagyon szakszerű, ám olvasmányos (néha csipetnyi humorral is fűszerezett) könyvében a szerző igen dicsérően szól az amatőrcsillagászokról, sőt a SETI kutatásokba bekapcsolódó amatőrökről (pl.109-111. old.)
Almár Iván itthoni csillagászati és űrkutatási munkásságáról tudtunk, de talán most és innen tudhatjuk meg: mennyire komoly és világszerte elismert SETI kutató, a nemzetközi konferenciák rendszeres résztvevője és előadója, több komoly tanulmány írója és ötletek felvetője.
A könyvet olvasva jelentősen kitágul a világról alkotott képünk, látjuk a természettudomány és a csillagászat legérdekesebb (még nyitott) kérdéseit. Sőt az ember szívesen segítene is ebben a munkában: hiszen az itt leírtak egy részéhez nem kell óriási apparátus vagy műszerezettség. Elég papír, ceruza, némi józan paraszti ész: bizony ezeket a kérdéseket az értelmes, nyitott, töprengő, számítgató, ötleteket felvető, egymással ezeket megvitató ember: otthonában is boncolgathatja. Itt nemcsak a SETI@home -ra gondolok (melyet a szerző szintén ismertet), hanem ezen könyvben lapuló nagyon érdekes ötletekre, gondolatokra, tennivalókra: akár hazai értelmes emberek kis csoportja, egy kis lap, vagy levelezőlista köré szerveződve: előrébb vihetnék a SETI ügyét.

Ajánljuk...