3. Vertikális napóra szerkesztése

A fal
tájolásának meghatározása

Függőleges falsíkra
készítendő napóráknál az első lépés, hogy meghatározzuk a
falsík elhajlását, tájolását a kelet-nyugati irányhoz képest.
A kelet-nyugati iránytól való eltérés szögértékét többféle
módon is meghatározhatjuk.

1. Tájoló, iránytű
alkalmazása

A legegyszerűbb és a
leggyorsabb megoldás, ha egy iránytűt vagy tájolót alkalmazunk
erre. Ebben az esetben figyelembe kell vennünk, hogy az iránytű
mutatója a mágneses észak felé mutat, ami változó értékkel
eltér a földrajzi Északtól. Ezzel a korrekcióval számolnunk
kell, ha igazán pontos napórát szeretnénk készíteni.

Tájoló használata

2.
Indiai kör alkalmazása

A legstílusosabb
meridián – Észak-Dél – meghatározás, napóra készítés
alkalmával az ún. indiai kör használata. Egy függőleges
árnyékvető köré, eltérő sugarú koncentrikus, köröket
húzunk, ahol a gnómon talppontja lesz a körök középpontja. A
Nap járását megfigyelve, délelőtt és délután megjelöljük a
köríveknek azon pontjait, ahol a gnómon árnyékának vége metszi
az íveket. Az azonos körön keletkező két metszésponton átmenő
húr felező pontjába a gnómon talppontján áthaladó merőlegest
rajzolunk. Ez az egyenes lesz a hely meridián vonala, vagyis az
észak-déli irány. Ezt a vonalat a fal síkjáig meghosszabbítva
már könnyen meghatározhatjuk az eltérés szög értékét.

Indiai kör alkalmazása

Napóra
szerkesztés déli tájolású falra

Vetítéses
eljárás

Az ekvatoriális napóra
számlapját függőleges síkra kell vetítenünk. Ezt a módszert
a pontosan déli tájolású fal esetében alkalmazhatjuk. A vetített
elipszis hossztengelyét a következő képlet segítségével kapjuk
meg:

d/a=sin(90°-φ)
azaz a=d/sin(90°-φ)

Az ellipszis
“a” nagytengelyének értékét az ekvatoriális kör átmérőjének
1/sin(90°-φ)-vel szorozzuk meg.

Vetítéses szerkesztés

Az összefüggés a
szinusz szögfüggvénnyel is kifejezhető:

φ

1/sin(90°-φ)

46°

1,44

46,5°

1,45

47°

1,47

47,5°

1,48

48°

1,50

A déli falon
elhelyezett napóráknál elegendő a reggel 6 órától az este 6
óráig tartó jeleket berajzolnunk, hiszen csak ebben az időszakban
kap napfényt.

Szerkesztéses
eljárás

Ennél a módszernél is
hasonlóan járunk el a vízszintes napóra szerkesztéses
eljárásához. A kiindulás itt is egy kör és annak a P
pontból húzott érintője.

Szerkesztés déli falra

Itt
a PO
körsugárból úgy számíthatjuk ki a PK
távolságot, hogy az előzőt megszorozzuk az1/sin(90°
– φ) értékkel. (lásd az előző táblázatot) Az árnyékvető pálca hajlásszöge a falsíkhoz viszonyítva: 90°-φ. Arra ügyeljünk, hogy a téli napforduló idején is biztosan elérje az árnyék vége a 12 órás jelet, tehát a vízszinteshez képest, ez az érték hazánkban ~18°-20°.  [(90°-φ)-23,5°]

Napóra
szerkesztés keleti vagy nyugati tájolású falra

Amennyiben az épület
homlokzata, ahová a napóra kerül pontosan keleti-, illetve nyugati
irányba néz, orientális illetve okcidentális napórát kell
szerkesztenünk. A keleti oldalon természetesen csak a délelőtti,
míg a nyugatin csak a délutáni órákat kell megjelölni.

Szerkesztés keleti falra

Szerkesztés nyugati falra

Először a
vízszintessel 90° – φ
szöggel hajló egyenest veszünk fel, amelynek egy pontja, mint
középpont körül r
sugarú kört rajzolunk. A sugár
nagysága, a készítendő, és a fallal párhuzamosan elhelyezkedő
árnyékvető faltól mért távolságával egyenlő. Ennek kerületét
(elégséges csak egy negyedét) osztjuk be 1/24-ed részekre. Ezeket
a pontokat összekötve a kör középpontjával, és meghosszabbítva
a párhuzamos segédvonalakig, amely két segédvonal a kör két
érintője, kapjuk meg az óravonalak helyét. Természetesen a fél-
és a negyedórák beosztását a körkerület megfelelően sűrűbb
beosztásával szerkeszthetjük meg.

Napóra
szerkesztés déli iránytól elforduló falsíkra

Egyszerűen vetítéssel
megoldhatjuk ezt a feladatot úgy, hogy a vízszintes napóra
szerkesztésénél leírt napórai beosztást, a fal elfordulásának
megfelelő α
szögértékkel elforgatjuk. Az elforgatás az ábrán látható
módon a 12 órás órajel és az elsődleges vetítőtengely
metszéspontjában történik. Ha a fal kelet felé fordul, a vetítő
egyenest balra, nyugati eltérésnél jobbra kell forgatnunk.

{mosimage}

Szerkesztés elforduló falra

A
két óra középpontjának távolság viszonya: d
= a tg φ. 

 φ  tg φ
 46° 1,036
 46,5°  1,054
 47°  1,072
 47,5°  1,091
 48°  1,111

Ajánljuk...