Category: Cikkek, érdekességek

Napórabarátok találkozója Hartán

Napórabarátok találkozója Hartán

Az
MCSE Napóra Szakcsoport III. Napórás Találkozóját a Bács-Kiskun megyei Hartán
tartotta 2007. szeptember 22-én, szombaton. A 3000 fős település közepén kiváló,
napos időben találkoztak az ország sok részéből érkező vendégek. Az Egyesületek
Háza előadótermében 40-45 fő jelent meg.

A napórák működése

A napórák működése

A napóra legegyszerűbb típusa, a vízszintes síkra függőlegesen álló pálca vagy rúd, a gnómon. A gnómon árnyékának irány- és hosszúságváltozása a nap és az év során mintegy tükörképe a Nap nappali és évi látszólagos mozgásának az éggömbön, sík felületre vetítve. A gnómon árnyékának rendszeres megfigyelése azonban már évezredekkel ezelőtt megmutatta, hogy az egyszerű árnyékvető órafelosztásának megszerkesztése meglehetősen bonyolult feladat.

A napórák múltja

A napórák múltja

Európában sokhelyütt még a 19. század második felében is – a pontos időjelzés elterjedéséig – a napi időbeosztás a napórákhoz igazodott. Évezredeken át a napórák voltak az emberek legelterjedtebb közvetlen ( és megbízható) időmérői.

A csillag- vagy sziderikus nap

A csillag- vagy sziderikus nap

A csillag- vagy sziderikus nap a Föld tengelyforgásához kapcsolódó olyan időmérték, melyre nézve a Föld egyenletes szögsebességgel forog. A Föld forgásának vele egyenlő sebességű tükörképe a csillagos égbolt napi körbefordulása, melynek során az égitestek keleten kelnek, megjárják napi ívüket (útjukat) az égbolton és delelés, vagyis meridiánátmenet után nyugaton elhagyják a látóhatárt, lenyugszanak. A sziderikus nap egy csillag két egymást követő felső delelésével, meridiánátmenetével mérhető a megfigyelési hely meridiánján. Lényegében nem más, mint a két delelés között eltelt időtartam, amely 24 egyenlő részre, a sziderikus órákra osztható, azok pedig 60 sziderikus percre, ezek pedig 60 sziderikus másodpercre. Ez utóbbi a csillagnap 86400-ad része, melynek számszerű értékét a tavaszpont óraszöge, azaz a meridiántól való szögtávolsága adja , mintha az is egy csillag lenne.