Fedési változók minimum-előrejelzései 2023-ra

Csukás Mátyás 2023-ra is elkészítette a fedési változók minimum-előrejelzéseit.
 
A táblázatokban a fedési változók előrejelzett minimum időpontjai szerepelnek UT-ben.

A táblázat elején szerepel az év és a hónap. Az oszlopok az adott hónap éjszakáit tartalmazzák ma / holnap formátumban, valamint hogy mely időpontban van fedés, ha van.

Csak azok a minimumidőpontok kerültek a táblázatba amelyek teljesítik a következő két feltételt:

1. A minimum időpontja az adott éjszakára vonatkozó esti és a reggeli navigációs szürkületek által kijelölt időintervallumba esik. (Az adott időintervallum látható a táblázat második sorában, szintén UT-ben)

2. A minimum időpontjában a változó horizont feletti magassága legalább 5 fok.
A csillagászati szürkületek időpontjai valamint a csillagok látóhatár feletti magassága 19 fok keleti hosszúságra, 47,5 északi szélességre lettek kiszámítva (a Meteor csillagászati évkönyv más adataihoz hasonlóan).

A táblázat első oszlopában láthatóak azok a csillagok amelyek minimumait megfigyelhetjük. Azon csillagoknál, amelyeknél mindkét minimumot meg lehet figyelni a főminimumot az időpont utáni “P” betű jelöli, míg a mellékminimumot az “s”.

A csillagok nevei a GCVS-nek megfelelően szerepelnek, így a görög betűk helyett három betűs rövidítések olvashatóak. (pl. bet PER = beta PER, del LIB = delta LIB, lam TAU= lambda TAU).

A csillagok mellet a típusuk, a maximum és a minimum fényességük (fő és mellékminimum) olvasható, majd a periódus, az Epocha, és ezeket követi az éjszakának megfelelő oszlopban az előrejelzett minimum időpontja.

A táblázat utolsó sorában azok a fedési változók szerepelnek, amelyek nem teljesítik a fenti két feltételt, de rajta vannak a számításhoz használt listán.

Összesen 157 csillag fő- és mellékminimumának előrejelzett időpontja szerepel a táblázatokban.

 
A számítás alapjául szolgáló adatok az https://www.as.up.krakow.pl/ephem/ oldalról származnak.
 
Az előrejelzések letölhetők innen: EB2023UT

Ajánljuk...